e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. július
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

2014 évi. Önkormányzati Határozatok

1/2014.(II.4.) Kisszállás Község Önkormányzat 2014. év I. félévi munkatervéről
2/2014.(II.4.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
3/2014.(II.4.) Kispál István polgármeser szavazásból történő kizárásáról
4/2014.(II.4.) Kispál István polgármester illetményének megállapítása
5/2014.(II.4.) Botka Sándor alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
6/2014.(II.4.) Botka Sándor alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
7/2014.(II.4.) Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló belső ellenőrzési megbízási szerződésének jóváhagyása
8/2014.(II.4.) Állami Számvevőszéki ellenőrzési jelentés és az erről szóló intézkedési terv elfogadása
9/2014.(II.4.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
10/2014.(II.4.) Kisszállás Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
11/2014.(II.4.) Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
12/2014.(II.4.) Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
13/2014.(II.4.) 740/56 hrsz-ú ingatlan „Vásártér” egy részének művelésből való kivonása
14/2014.(II.4.) Önkormányzati konyha felújítására pályázat benyújtása, önerő vállalása
15/2014.(II.4.) Önkormányzati konyha felújítására pályázat benyújtása és felhatalmazás nyilatkozat megtételére
16/2014.(II.4.) „Mindennapi Vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
17/2014.(II.4.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-vel kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadása
18/2014.(II.4.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
19/2014.(II.4.) Fogorvosi rendelő áthelyezésével kapcsolatos állásfoglalás
20/2014.(II.4.) Molnár László Gábor rendőrkapitányság vezetői kinevezésének véleményezése
21/2014.(II.4.) Bella András részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 32. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) bérbeadásáról
22/2014.(II.4.) 690 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról és telekmegosztásáról
23/2014.(II.4.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról
24/2014.(II.4.) 0209/23 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
25/2014.(II.4.) ,,Hazáért elesett katonák emlékére” kopjafa állításról
26/2014.(II.27.) Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi beszámolójáról
27/2014.(II.27.) Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervéről
28/2014.(II.27.) Napraforgó Óvoda 2008.-2013. évi továbbképzési programjának értékeléséről
29/2014.(II.27.) Napraforgó Óvoda 2013.-2018. évi továbbképzési programjának jóváhagyásáról
30/2014.(II.27.) Napraforgó Óvoda óvodai felvételre történő jelentkezésnek és nyári zárva tartási rendjének meghatározásáról
31/2014.(II.27.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról
32/2014.(II.27.) Jónás Ferenc (Budapest, Lőcsei u. 15.) lakáskérelméről
33/2014.(II.27.) Kisszállás Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
34/2014.(II.27.) Kisszállási Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
35/2014.(II.27.) 0627/14 hrsz-ú út művelési ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba fogadásáról
36/2014.(II.27.) Önkormányzati tulajdonú 0537 hrsz-ú út átminősítésének kezdeményezéséről
37/2014.(II.27.) Kiskunok Vidékéért Egyesület tagsági megerősítéséről és a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséről
38/2014.(II.27.) Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításáról
39/2014.(II.27.) „Hazáért elesett katonák emléke” kopjafa állításról
40/2014.(II.27.) Kiskunhalas Város és Járás Információs kiadványa megrendeléséről
41/2014.(IV.10.) Belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására vállalkozási szerződés jóváhagyásáról
42/2014.(IV.10.) 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
43/2014. (IV.10.) Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi Üzleti tervének elfogadásáról
44/2014.(IV.10.) Önkormányzati Kft negatív üzleti eredményének csökkentésére javaslat kidolgozására megbízás
45/2014.(IV.10.) Fogászati alapellátás működési engedélyének módosításáról
46/2014.(IV.10.) 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
47/2014.(IV.10.) Ajánlatkérés a Határ utca pályaszerkezetének újraépítésének közbeszerzési eljárására vonatkozó hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok elvégzésére
48/2014.(IV.10.) Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
49/2014.(IV.10.) Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadásáról
50/2014.(IV.10.) Települési értéktár létrehozásáról és az Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról
51/2014.(IV.10.) Simola István (Kisszállás, Csap utca 4.) temetőüzemeltetéssel kapcsolatos észrevételéről
52/2014.(IV.10.) 0428/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
53/2014.(IV.10.) Bunduláné Balázs Mária képviselő szavazásból történő kizárásáról
54/2014.(IV.10.) 740/49 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan Bunduláné Balázs Mária részére történő értékesítéséről
55/2014.(IV.10.) Kolibri Market Kft részére önkormányzati tulajdonú ingatlan kijelölése
56/2014.(IV.10.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
57/2014.(IV.24.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi feladat ellátásáról szóló beszámloló elfogadása
58/2014.(IV.24.) Humánpolitikai Bizottság 20110-2014. években végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
59/2014.(IV.24.) Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 2010-2014. éekben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
60/2014.(IV.24.) Ügyrendi Bizottság 2010-2014. években végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
61/2014.(IV.24.) Településrendezési eszközök (véleményezési szakaszt követő) módosításáról
62/2014.(IV.24.) Állami Számvevői javaslat megtárgyalásáról és az Intézkedési terv módosításáról
63/2014.(IV.24.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról
64/2014.(IV.24.) Önkormányzati tulajdonú 488 hrsz-ú ingatlan 3974/32025-öd tulajdoni hányadának Kispál István (Kisszállás, Gorkij u. 8.) részére történő értékesítéséről
65/2014.(V.12.) Kisszállás Község Önkormányzat által indított ,,KEOP 1.2.0/B/10-2010-0044 azonosító számú projekthez (Kisszállás Község szennyvíztisztítása és csatornázása)” kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására tárgyú beszerzés keretében nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
66/2014.(V.12.) Településszerkezeti terv módosítása
67/2014.(V.12.) Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása támogatási szerződés 2. módosításának jóváhagyásáról
68/2014.(V.12.) Napraforgó Óvoda felvételi körzethatárának meghatározása
69/2014.(V.29.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
70/2014.(V.29.) ,,Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról
71/2014.(V.29.) Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
72/2014.(V.29.) Botka Sándor alpolgármester és Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról
73/2014.(V.29.) Kisszállás Önkormányzati Kft Felügyelőbizottságának megválasztásáról
74/2014.(V.29.) Kisszállás Önkormányzati Kft 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása
75/2014.(V.29.) Kisszállás Önkormányzati Kft független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
76/2014.(V.29.) Kisszállás Önkormányzati Kft 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
77/2014.(V.29.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámoló
78/2014.(V.29.) „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról
79/2014.(V.29.) FHB-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő átmeneti időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
80/2014.(V.29.) Ingatlanvagyon-kataszter adatbázis átvizsgálására és lejavítására megbízási szerződés jóváhagyása
81/2014.(V.29.) Ingatlanvagyon-kataszteri adatbázis karbantartására és statisztika elkészítésére megbízási szerződés jóváhagyása
82/2014.(V.29.) Dr.Patay Géza ügyvéd Határ utca pályaszerkezet újraépítésének közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására megbízási szerződés jóváhagyása
83/2014.(V.29.) Duna Aszfalt Kft-vel kötendő termőtalaj elhelyezésére irányuló megállapodás jóváhagyásáról
84/2014.(V.29.) Óvodai játszótér és sportpálya nyitva tartásának meghatározása
85/2014.(V.29.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
96/2014.(VI.12.) Tulajdonosi hozzájárulás a Kolibri Market Kft könnyűszerkezetes üzlethelyiségének megépítéséhez
97/2014.(VI.12.) Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő kizárásáról
98/2014.(VI.12.) Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
99/2014.(VI.26.) Kisszállás Önkormányzati Kft törzstőkéjének pótlása
100/2014.(VI.26.) Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési tervének módosítása
101/2014.(VI.26.) Fotovoltaikus rendszerek kialakítása tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás felelősségi rendjének elfogadása
102/2014.(VI.26.) Napraforgó Óvoda 2013/2014. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
103/2014.(VI.26.) Napraforgó Óvodai felújítási terveinek elkészíttetéséről
104/2014.(VI.26.) Szociális étkeztetési feladatok 2013. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
105/2014.(VI.26.) Beszámoló a 2013. évi I. számú tanyagondnoki körzetben végzett tevékenységről
106/2014.(VI.26.) Beszámoló a 2013. évi II. számú tanyagondnoki körzetben végzett tevékenységről
107/2014.(VI.26.) Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
108/2014.(VI.26.) Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat meghirdetéséről
109/2014.(VI.26.) Rendőrségi oktatási célt szolgáló elektromos kisautók támogatásáról
110/2014.(VI.26.) a 0428/6 hrsz. alatti ingatlara vonatkozó szorgalmi jog bejegyzéséről
111/2014.(VI.26.) 708/3/A hrsz-ú raktárhelyiség értékbecslés ügye
112/2014.(VI.26.) Simonné Dr. Zsúnyi Franciska ügyvéd megbízása a 709 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése
113/2014.(VIII.11.) Állami Számvevői javaslat megtárgyalásáról és az Intézkedési terv módosításáról
114/2014.(VIII.11.) Erdélyiné Zsoldos Ildikó (Kisszállás, Arany J. u. 3. ) megbízása a Kisszállás Községi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár vezetői feladatainak ellátására
115/2014.(VIII.11.) Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő kizárásáról
116/2014.(VIII.11.) Nyugdíjas Egyesület támogatásáról
117/2014.(VIII.11.) Minor Portus Alapítvány támogatásáról
118/2014.(VIII.11.) Szociális Alapítvány támogatásáról
119/2014.(VIII.11.) Polgárőr Egyesület támogatásáról
120/2014.(VIII.11.) Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület támogatásáról
121/2014.(VIII.11.) Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület támogatásáról
122/2014.(VIII.11.) Mozgáskorlátozottak Kisszállási Csoportja támogatásáról
123/2014.(VIII.11.) Kisszállási Sport Club támogatásáról
124/2014.(VIII.11.) Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztásáról
125/2014.(VIII.11.) Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról
126/2014.(VIII.11.) Szavazatszámláló Bizottsági tag megválasztásáról
127/2014.(VIII.11.) 708/3/A/4 hrsz-ú ingatlan vételárának meghatározása
128/2014.(VIII.11.) Napraforgó Óvoda tetőszerkezet helyreállításához árajánlat elfogadása
129/2014.(VIII.11.) Transinvest Budapest Kft részére az önkormányzati tulajdonú Marx u. 9. szám alatti ingatlan bérbeadása
130/2014.(VIII.11.) Újszülött gyermekek támogatásáról
131/2014.(IX.11.) Kisszállás Község Önkormányzat 2014. év II. félévi munkatervéről
132/2014.(IX.11.) Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi beszámolójának elfogadásáról
133/2014.(IX.11.) Kisszállás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
134/2014.(IX.11.) Kisszállás Önkormányzati Kft könyvvizsgálatára megbízás
135/2014.(IX.11.) Víziközmű létesítmények üzemeltetési szerződése 3. számú mellékletének jóváhagyása
136/2014.(IX.11.) Víziközmű létesítmények 2015-2029. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása
137/2014.(IX.11.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyásáról
138/2014.(IX.11.) Önkormányzati tulajdonú 708/3/A/4 hrsz-ú (kivett iroda) ingatlan Zsebő István (Kisszállás, Hámán K. u. 7.) részére történő értékesítésről
139/2014.(IX.11.) Óvoda tetőszerkezetének statikai szakértői véleményezésére irányuló szerződés jóváhagyásáról
140/2014.(IX.11.) Óvoda tetőszerkezetének műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló szerződés jóváhagyásáról
141/2014. (IX.11.) Vis maior pályázat benyújtása az óvodatető viharkár okozta helyreállításához
142/2014.(IX.11.) A rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
143/2014.(IX.11.) ,,Itthon vagy- Magyarország szeretlek” programsorozat támogatására igény benyújtása
144/2014.(IX.11.) KEOP-1.2./B/10-2010-0044 számon nyilvántartott szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági hozzájárulásról
145/2014.(IX.11.) Szabó Regina (Kisszállás, Kölcsey u. 13.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
146/2014.(IX.11.) Fajszi Fatime (Kisszállás, Zója u. 2/a.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
147/2014.(IX.11.) Grizák Máté (Kisszállás, Zöldfa u. 32.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
148/2014.(IX.11.) Huszár Anett (Kisszállás, Hársfa u. 15.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
149/2014.(IX.11.) Torma Ákos (Kisszállás, Gorkiij u. 6.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
150/2014.(IX.11.) Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanulók felmérésére megbízás
151/2014.(IX.11.) Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
152/2014.(IX.11.) Rákos József (Oromhegyes, Tito Marsall u. 107.) részére önkormányzati tulajdonban lévő volt ,,Puki üzem” épületének bérbeadása
153/2014.(IX.11.) Farkas Gusztáv (Kisszállás, Kölcsey u. 7.) vételi ajánlatáról
154/2014.(IX.11.) Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u. 11.) részére az önkormányzati tulajdonú volt ,,PUKI üzem ” épületének bérbeadása
155/2014.(IX.11.) Kisszállási sport Club labdarúgó csapat utazásának biztosítása
156/2014.(IX.11.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
157/2014.(IX.25.) Napraforgó Óvoda 2014/2015. éves munkaterve
158/2014.(IX.25.) Lippai Imre (Kisszállás, Kodály u. 4.) Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról
159/2014.(IX.25.) Dragon-Faragó Fanni (Kisszállás, III. körzet 1.) Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról
160/2014.(IX.25.) Bálint-Búzás Linda (Kisszállás, IV. körzet 136.) Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról
161/2014.(IX.25.) Magyarfi Éva (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról
162/2014.(IX.25.) Magyarfi Csilla (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról
163/2014.(IX.25.) Magyarfi Attila (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatásáról
164/2014.(IX.25.) Lakossági közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározásáról
165/2014.(X.I.) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról
166/2014.(X.9.) A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
167/2014.(X.9.) Az önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának végrehajtásáról
168/2014.(X.9.) Tájékoztató az Állami Számvevőszéki ellenőrzési jelentésre tett intézkedések végrehajtásáról
169/2014.(X.9.) Fogászati alapellátás működési engedélyének módosításáról
170/2014.(X.9.) Napraforgó Óvoda felújítási tervezési munkáira a Babud Építőipari Bt ajánlatának elfogadása
171/2014.(X.9.) Rolfim Szövetkezettel egyedi pályázatírásra együttműködési megállapodás jóváhagyása
172/2014.(X.9.) Képviselői számítógépek értékbecslése
173/2014.(X.9.) Baba utca útfelújítása, kivitelező kiválasztása
174/2014.(X.9.) Használt ruhanemű konténerek szelektív hulladékgyűjtő szigetre történő kihelyezése
175/2014.(X.9.) Orgona utca területének növelése
176/2014.(X.9.) 105 hrsz és 440 hrsz alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó szorgalmi jog bejegyzésről
177/2014.(X.9.) Kisszállás, II. körzet 42. szám alatti ingatlan megvásárlásához elvi hozzájárulás
178/2014.(X.21.) Ceglédi Zoltánné dr. képviselő szavazásból történő kizárásáról
179/2014.(X.21.) Ceglédi Zoltánné dr. képviselőaz Ügyrendi Bizottság elnökévé történő megválasztásáról
180/2014.(X.21.) Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról
181/2014.(X.21.) Benedek János képviselő az Ügyrendi Bizottság tagjává történő megválasztásáról
182/2014.(X.21.) Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról
183/2014.(X.21.) Rozsnyai Attila képviselő az Ügyrendi Bizottság tagjává történő megválasztásáról
184/2014.(X.21.) Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő kizárásáról
185/2014.(X.21.) Urlauberné Horváth Éva képviselő alpolgármesterré történő megválasztásáról
186/2014.(X.21.) A polgármester programjának ismertetéséről
187/2014.(X.21.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról
188/2014.(X.21.) Kispál István polgármester illetményének megállapítása
189/2014.(X.21.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról
190/2014.(X.21.) Kispál István polgármester költségtérítésének megállapítása
191/2014.(X.21.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
192/2014.(X.21.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
193/2014.(X.21.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
194/2014.(X.21.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester költségtérítésének megállapítása
195/2014.(X.21.) Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról
196/2014.(X.21.) Benedek János képviselő a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság elnökévé történő megválasztásáról
197/2014.(X.21.) Malustyik László Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról
198/2014.(X.21.) Malustyik László Attila képviselő a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság tagjává történő megválasztásáról
199/2014.(X.21.) Dr. Muskó Zsolt képviselő szavazásból történő kizárásáról
200/2014.(X.21.) Dr. Muskó Zsolt képviselő a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság tagjává történő megválasztásáról
201/2014.(X.21.) Botka Sándor a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság tagjává történő megválasztásáról
202/2014.(X.21.) Lengyel Tiborné Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság tagjává történő megválasztásáról
203/2014.(X.21.) Ceglédi Zoltánné dr. képviselő szavazásból történő kizárásáról
204/2014.(X.21.) Ceglédi Zoltánné dr. képviselő a Humánpolitikai Bizottság elnökévé történő megválasztásáról
205/2014.(X.21.) Malustyik László Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról
206/2014.(X.21.) Malustyik László Attila képviselő a Humánpolitikai Bizottság tagjává történő megválasztásáról
207/2014.(X.21.) Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról
208/2014.(X.21.) Rozsnyai Attila képviselő a Humánpolitikai Bizottság tagjává történő megválasztásáról
209/2014.(X.21.) Erdélyiné Zsoldos Ildikó a Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagnak történő megválasztásáról
210/2014.(X.21.) Malustyikné Deák Anita Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagnak történő megválasztásáról
211/2014.(X.21.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára megbízás
212/2014.(X.30.) ÁROP-1.A.3.-2014 pályázathoz szándéknyilatkozat
213/2014.(X.30.) „CAMINUS” Zrt. által biztosított lámpatestek megvásárlására elővásárlási jog érvényesítése és vételi ajánlat meghatározása
214/2014.(X.30.) Külterületi temetők rendbetételével kapcsolatos állásfoglalás
215/2014.(X.30.) KEFAG Zrt-vel kötendő akác vastag tűzifa szállítási szerződésének jóváhagyása
216/2014.(XI.27.) Nemzetiségi önkormányzat működési feltételeiről szóló megállapodás jóváhagyása
218/2014.(XI.27.) 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv
219/2014.(XI.27.) Fogászati alapellátás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására irányuló szerződés jóváhagyása
220/2014.(XI.27.) Grizák Milla Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása
221/2014.(XI.27.) Renkus Anita Arany János Kollégiumi Programban való részvételének támogatása
222/2014.(XI.27.) Kisszállás, II. körzet 42. szám alatti részben önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
223/2014.(XI.27.) Pach Pál (Kisszállás, Felszabadulás u. 14.) fakivágási kérelméről
224/2014.(XI.27.) Interdiko Kft hóeltakarítási munkálatokra adott ajánlatáról
225/2014.(XI.27.) Zsebőné Szegedi Erzsébet által bérelt önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség (Piaccsarnok 527 hrsz) bérletének felmondása
226/2014.(XI.27.) Kisszállás Piaccsarnok 527 hrsz-ú nem lakás célra szolgáló helyiség meghirdetéséről
227/2014.(XI.27.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
228/2014.(XII.18.) Települési adó bevezetésével kapcsolatos javaslatok kidolgozására megbízás
229/2014.(XII.18.) Megbízás az önkormányzati tulajdonú telefonok használatával kapcsolatos szabályzat elkészítésére
230/2014.(XII.18.) Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó döntés
231/2014.(XII.18.) Kisszállás Község Önkormányzat 2015. év I. félévi munkaterve
232/2014.(XII.18.) Lakásalap számla megszüntetése
233/2014.(XII.18.) Patrinjan Octavia Monika (Kisszállás, Felszabadulás u.31.) lakásbérletének meghosszabbításáról
234/2014.(XII.18.) Tóbiás Lajosné (Kisszállás, Felszabadulás u.31.) lakásbérletének meghosszabbításáról
235/2014.(XII.18.) Hurtony Anita (Kisszállás, Felszabadulás u.31.) lakásbérletének meghosszabbításáról
236/2014.(XII.18.) Sebestyén Mária Aranka (Kisszállás, Felszabadulás u.31. ) lakásbérletének meghosszabbításáról
237/2014.(XII.18.) Kiss István (Kisszállás, Petőfi u. 20.) lakásbérletének meghosszabbításáról
238/2014.(XII.18.) Bella András (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
239/2014.(XII.18.) Szalmáné Horváth Irén (Kisszállás, Felszabadulás 32. ) lakásbérletének meghosszabbításáról
240/2014.(XII.18.) Fürtön Lászlóné (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
241/2014.(XII.18.) Magyarfi Sándor (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
242/2014.(XII.18.) Balotai Sándor körzeti megbízott lakásbérletének meghosszabbításáról
243/2014.(XII.18.) Kolompár Zoltánné (Kisszállás, Május 1. u. 23.)
244/2014.(XII.18.) Transinvest Kft Budapest (Kisszállás, Marx u. 9.) lakásbérletének meghosszabbításáról
245/2014.(XII.18.) Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása
246/2014.(XII.18.) Rozsnyai Attila által bérelt önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u.9.) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének felülvizsgálatáról
247/2014.(XII.18.) Rákos József által bérelt önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, FElszabadulás u. 9.) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének felülvizsgálatáról
248/2014.(XII.18.) Kisszállás, FElszabadulás u. 16. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
249/2014.(XII.18.) Gondozási Központ Nappali Intézménye Kisszállás, Felszabadulás u. 29. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
250/2014.(XII.18.) BÁCS-GAZDA COOP Kft által bérelt Kisszállás, Felszabadulás u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
251/2014.(XII.18.) Kisszállás, Felszabadulás u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
252/2014.(XII.18.) Mikó Mihály által bérelt Kisszállás, Felszabadulás u. 33. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
253/2014.(XII.18.) Kisszállás, Felszabadulás u. 32. nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) bérleti díjának meghatározása
254/2014.(XII.18.) SATRI Bt által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség (buszváró épülete) bérletének felülvizsgálatáról
255/2014.(XII.18.) Kisszállási Víziközmű Társulat részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
256/2014.(XII.18.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 35. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
257/2014.(XII.18.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 32. nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) használatának biztosítása
258/2014.(XII.18.) Kisszállási Mozgáskorlátozottak Csoportja részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
259/2014.(XII.18.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
260/2014.(XII.18) Kisszállás Sportegyesület részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
261/2014.(XII.18.) Szociális Alapítvány részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása

 

Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Álláshirdetések
Oldaltérkép