e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. június
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

2020. évi Önkormányzati Határozatok

1/2020.(I.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. év I. félévre vonatkozó munkaterve
2/2020.(I.30.) A polgármester, a jegyző és a Pénzügyi Bizottság elnökének az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi döntésekről szóló beszámolójának elfogadása
3/2020.(I.30.) Minor Portus Alapítvány (Kisszállás, Fő u. 23.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
4/2020.(I.30.) Kisszállási Polgárőr Egyesület (Kisszállás, Fő u. 35.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
5/2020.(I.30.) Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület (Iskola u. 20-22.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
6/2020.(I.30.) Szociális Alapítvány (Fő u. 23.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
7/2020.(I.30.) Kisszállási Horgász Egyesület (Fő u. 10.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
8/2020.(I.30.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület (Fő u. 10.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
9/2020.(I.30.) Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete Kisszállási Csoport (6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 2.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
10/2020.(I.30.) Kisszállási Sport Club (III. körzet 33.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
11/2020.(I.30.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány (Iskola u. 20-22.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
12/2020.(I.30.) Kisszállási Sport Club (Kisszállás, III. körzet 33.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
13/2020.(I.30.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány (Iskola u. 20-22.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
14/2020.(I.30.) Polgármesteri Hivatalban 2019. évben igazgatási szünet elrendeléséről
15/2020.(I.30.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárása
16/2020.(I.30.) Rozsnyai Attila polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
17/2020.(I.30.) Napraforgó Óvoda 2020. évi zárva tartási rendjének meghatározásáról
18/2020.(I.30.) Napraforgó Óvoda óvodai felvételre történő jelentkezés időpontjának meghatározása
19/2020.(I.30.) Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve
20/2020.(I.30.) A bölcsődei ellátás biztosítása érdekében szükséges intézmény átszervezés
21/2020.(I.30.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
22/2020.(I.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkcióinak meghatározása
23/2020.(I.30.) A Napraforgó Óvoda törzskönyvi adatiban történt változások meghatározásáról
24/2020.(I.30.) Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
25/2020.(I.30.) Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
26/2020.(I.30.) Döntés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” – TOP-2.1.3-16 számú felhívás alapján, támogatási kérelem előkészítéséről.
27/2020.(I.30.) A DENT-IN Bt-vel – képviseli Schárer László – fogorvosi alapellátási tevékenység ellátására vonatkozó Egészségügyi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
28/2020.(I.30.) Összegzés, és kivitelező kiválasztása a Wifi4EU pályázat beszerzési eljárás tárgyában
29/2020.(I.30.) Döntés „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projektben felsorolt óvodai eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárásban
30/2020.(I.30.) ISOBAU-MONTAGE KFT – ÁCS AUTÓ KFT helyiség – bérleti kérelmének jóváhagyása
31/2020.(I.30.) Birkás Zoltán (Kisszállás, Zöldfa u. 32.) önkormányzati tulajdonú, beépítetlen területek földbérleti díjának csökkentéséről
32/2019.(II.21.) Gyermek és szociális intézményi nyersanyagnorma felülvizsgálata
33/2020.(II.20.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződések jóváhagyása
34/2020.(II.20.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárása
35/2020.(II.20.) A polgármester 2020. évi cafetéria keretösszege megállapításáról
36/2020.(II.20.) Malustyik László Attila alpolgármester szavazásból történő kizárása
37/2020.(II.20.) Malustyik László Attila alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról
38/2020.(II.20.) Képviselői tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
39/2020.(II.20.) Kisszállás Község Önkormányzata 2020-23. évi középtávú terve
40/2020.(II.20.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
41/2020.(II.20.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
42/2020.(II.20.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
43/2020.(II.20.) Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójáról
44/2020.(II.20.) Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervéről
45/2020.(II.20.) Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi szolgáltatási és továbbképzési tervének jóváhagyása
46/2020.(II.20.) A többcélú óvoda-bölcsőde nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntések
47/2020.(II.20.) Döntés vízkár elhárítási terv elkészítésére vonatkozó ajánlatról
48/2020.(II.20.) Kisszállás, Fő u. 32/4. szám alatti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
49/2020.(II.26.) Magyar Falvak programelemeiből a településre vonatkozó fejlesztési célok meghatározása
50/2020.(III.2.) Döntés TOP-1.4.1-19 kiírásra beadandó MD készítésre vonatkozó beszerzési eljárásban
51/2020.(III.14.) COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos Önkormányzati intézkedések elrendeléséről
52/2020.(III.26.) Fogorvosi beszámoló elfogadásáról
53/2020.(III.26.) Védőnői beszámoló elfogadásáról
54/2020.(III.26.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
55/2020.(III.26.) 2019-2024. évekre szóló gazdasági program elkészítésére vállalkozási szerződés jóváhagyása
56/2020.(III.26.) Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” beszerzésének támogatására pályázat benyújtásáról.
57/2020.(III.26.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés / felújítás anyagtámogatása” pályázat benyújtásáról.
58/2020.(III.26.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról
59/2020.(III.26.) Napraforgó Óvoda óvodai körzethatárának meghatározása
60/2020.(III.26.) Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
61/2020.(III.26.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
62/2020.(III.26.) A vízkár elhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési-szerződés jóváhagyása
63/2020.(III.26.) A gyermekétkeztetés házhoz-szállítási feladatainak ellátásáról szóló szerződés jóváhagyása
64/2020.(III.26.) Javaslat a konyha projekt zárás miatt igénybevett önerő megfizetéséről
65/2020.(III.26.) Kisszállás, Fő u. 32/3. szám alatti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása

2020. évi Polgármesteri Határozatok

A polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat – és hatáskörében eljárva:

1/2020.(III.30.) COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos Önkormányzati intézkedések elrendeléséről
2/2020.(III.30.) Fogorvosi beszámoló elfogadásáról
3/2020.(III.30.) Védőnői beszámoló elfogadásáról
4/2020.(III.30.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
5/2020.(III.30.) 2019-2024. évekre szóló gazdasági program elkészítésére vállalkozási szerződés jóváhagyása
6/2020.(III.30.) Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” beszerzésének támogatására pályázat benyújtásáról.
7/2020.(III.30.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés / felújítás anyagtámogatása”  pályázat benyújtásáról.
8/2020.(III.30.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról
9/2020.(III.30.) Napraforgó Óvoda óvodai körzethatárának meghatározása
10/2020.(III.30.) Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
11/2020.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
12/2020.(III.30.) A vízkár elhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési-szerződés jóváhagyása
13/2020.(III.30.) A gyermekétkeztetés házhoz-szállítási feladatainak ellátásáról szóló szerződés jóváhagyása
14/2020.(III.30.) Javaslat a konyha projekt zárás miatt igénybevett önerő megfizetéséről
15/2020.(III.30.) Kisszállás, Fő u. 32/3. szám alatti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
16/2020.(IV.24.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról
17/2020.(IV.30.) A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
18/2020.(IV.30.) A közrend és közbiztonság 2019. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
19/2020.(IV.30.) A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kisszállás Község vízellátása és szennyvízelvezetéséről szóló 2019. évi  beszámoló elfogadása
20/2020.(IV.30.) Beszámoló az önkormányzat 2019. évi közmunkaprogramjának teljesüléséről, tájékoztató a 2020. évi közmunkaprogram indításáról
21/2020.(IV.30.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
22/2020.(IV.30.) NetTelTv Kft. -(Kecskemét, Gőzhajó u. 13.)  vel a Wifi4EU pályázathoz a kivitelezői és   üzemeltetési szerződések elfogadása
23/2020.(IV.30.) Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
24/2020.(IV.30.) Kisszállás, Fő u. 32/2. szám alatti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
25/2020.(V.04.) Gyermek és szociális intézményi nyersanyagnorma felülvizsgálata
26/2020.(V.04.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződések jóváhagyása
27/2020.(V.28.) Magyar Falu Program keretében „közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés”  pályázat benyújtásáról
28/2020.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása
29/2020.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
30/2020.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
31/2020.(V.28.) Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
32/2020.(V.28.) Szociális étkeztetési feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
33/2020.(V.28.) Beszámoló a I. számú tanyagondnoki körzetben végzett 2019. évi tevékenységről
34/2020.(V.28.) Beszámoló a II. számú tanyagondnoki körzetben végzett 2019. évi tevékenységről
35/2020.(V.28.) Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
36/2020.(V.28.) Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívás közzétételének elhalasztásáról
37/2020.(V.28.) Kisszállás Község Önkormányzata 2020-2024. évek gazdasági programjának meghatározása
38/2020.(V.28.) Belvíz, Helyi Vízkár Védelmi terv elfogadása
39/2020.(V.28.) Pach Pál közterületi fakivágási és útkezelői hozzájárulási kérelme
40/2020.(V.28.) Kisszállás, Fő u. 35/1. szám alatti lakás, bérleti szerződés módosítása
41/2020.(VI.12.) Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázaton való részvételről, valamint a fejlesztési cél meghatározásáról
42/2020.(VI.12.) Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2021-2027 területfejlesztési programjához
43/2020.(VI.12.) Döntés a MFP-KKE/2020 kódszámú kiírásra beadandó pályázat vonatkozásában pályázati dokumentáció összeállítására, valamint projektmenedzsmenti feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárásban
44/2020.(VI.12.) Intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása

2020. évi Önkormányzati Határozatok

66/2020.(VI.25.) Kisszállás Község Önkormányzat 2019. évi maradványának jóváhagyása
67/2020.(VI.25.) Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása
68/2020.(VI.25.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyása
69/2020.(VI.25.) Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadása
70/2020.(VI.25.) Szociális tanulmányi ösztöndíj támogatás pályázat kiírása
71/2020.(VI.25.) A 2020. augusztus 20-i falunapi program javaslatok elfogadása
72/2020.(VI.25.) Kisszállás Község Önkormányzat 2020. év II. félévi munkaterve
73/2020.(VI.25.) Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
74/2020.(VI.25.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatásainak átszervezés jóváhagyása
75/2020.(VI.25.) A veszélyhelyzet ideje alatt hozott Polgármesteri döntések jóváhagyása
76/2020.(VI.25.) Kitüntető díjak adományozásáról
77/2020.(VI.25.) „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozásáról
78/2020.(VI.25.) Trója Antal Kisszállás, Petőfi u. 2. szám alatti lakos lakás kérelméről
79/2020.(VI.25.) Kisszállás, Május 1. u. 23. szám alatti lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
80/2020.(VII.14.) Pályázat benyújtása tanyagondnoki mikrobusz beszerzésére
81/2020.(VII.14.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Fő utca 37. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
82/2020.(VII.14.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” pályázat önerő biztosításáról
83/2020.(VII.14.) Kisszállás, Malom u. 9. szám alatti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
84/2020.(VII.14.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről
85/2020.(VIII.06.) A Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület civil szervezet részére történő önkormányzati támogatás folyósításáról
86/2020.(VIII.06.) A 2020. augusztus 19-20-i falunapi programtervezet jóváhagyásáról
87/2020.(VIII.06.) Magyar Falu Program keretében „Óvodaépület felújítás – MFP-OEF/2020  pályázat benyújtásáról
88/2020.(VIII.06.) Magyar Falu Program keretében „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – MFP-EIM/2020”  pályázat benyújtásáról
89/2020.(VIII.06.) Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” – MFP-FHF/2020”  pályázat benyújtásáról
90/2020.(VIII.06.) Döntés „Faluházak felújítása” kiírásra keretében beadandó pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítés és projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárásban
91/2020.(VIII.06.) Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” – MFP-FHF/2020”  pályázat műszaki ellenőri árajánlat elfogadásáról
92/2020.(VIII.06.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról
93/2020.(VIII.06.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés / felújítás anyagtámogatása” pályázat műszaki ellenőr ajánlat elfogadásáról
94/2020.(VIII.06.) A veszélyhelyzet idejére kötött ételhordók fertőtlenítésére vonatkozó szolgáltatási szerződés szüneteltetése
95/2020.(VIII.06.) Kisszállás, Fő u. 32/3. szám alatti emeleti lakás bérleti-szerződésének meghosszabbítása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
96/2020.(VIII.06.) Döntés az NDP-728 frsz-ú tanyagondnoki gépkocsi klíma berendezésének javíttatásáról
97/2020.(VIII.06.) Gregus Kolin Kisszállás, Rákóczi u. 20. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
98/2020.(VIII.06.) Balla Máté Noel Kisszállás, Deák F. u. 24. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
99/2020.(VIII.06.) Tóbiás Lili Kisszállás, Május 1. u. 4. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
100/2020.(VIII.06.) Kolompár Armandó Tamás Kisszállás, Kölcsey u. 5/B. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
101/2020.(VIII.06.) Kalderás Kristóf Kisszállás, Május 1. u. 19. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
102/2020.(VIII.06.) Faddi Botond Kisszállás, Zöldfa u. 8. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
103/2020.(VIII.27.) Szeretlek Magyarország program elfogadásáról
104/2020.(VIII.27.) Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde Házirend és SZMSZ-nek elfogadásáról
105/2020.(VIII.27.) Döntés „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” kiírásra beadandó pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítés és projektmenedzsmenti feladatok allátására vonatkozó beszerzési eljárásról
106/2020.(VIII.27.) Döntés az „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” felhívásra beadandó pályázathoz kapcsolódó projekt előkészítés és projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárásról
107/2020.(VIII.27.) Lakossági közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározásáról
108/2020.(VIII.27.) Az önkormányzat 2020. évi szociális keretének időarányos felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
109/2020.(VIII.27.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatának benyújtásáról
110/2020.(VIII.27.) Döntés „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” kiírásra beadandó pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárásról
111/2020.(VIII.27.) Döntés „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” kiírásra beadandó pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárásról
112/2020.(VIII.27.) Kérelem a Kisszállás 342/1 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett terhek törléséről
113/2020.(VIII.27.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyásáról
114/2020.(VIII.27.) Óvodai és Iskolai gyermekétkeztetés feladataira megbízási szerződések megkötéséről
115/2020.(VIII.27.) Kisszállás, Fő u. 32/2. szám alatti földszinti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározásáról
116/2020.(VIII.27.) Kisszállás, Fő u. 32/2. szám alatti földszinti lakás bérleti szerződésének visszavonásáról
117/2020.(VIII.27.) Horák Mária Kisszállás, Kodály u.16. szám alatti lakos határozott idejű kinevezésének meghosszabbításáról
118/2020.(VIII.27.) Apró Noémi Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéről
119/2020.(IX.02.) Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázaton való részvételről, valamint a fejlesztési cél meghatározásáról
120/2020.(IX.24.) Napraforgó Óvoda 2019/2020. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
121/2020.(IX.24.) Sallai István Általános Iskola 2019/2020. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
122/2020.(IX.24.) 529 és 532 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok telekalakításáról
123/2020.(IX.24.) ,,Belvízelvezetés Kisszálláson” projekt mű­szaki ellenőrének kiválasztásáról
124/2020.(IX.24.) Szándéknyilatkozat dr. Hollósi Renáta fel­nőtt háziorvosi feladatellátási szerződéséről
125/2020.(IX.24.) Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatá­si Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
126/2020.(IX.24.) Szociális tűzifa vásárlására vonatkozó adás­vételi szerződés elfogadása
127/2020.(IX.24.) Bedekov Józsefné Kisszállás, Zöldfa u. 20. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás kérelméről
128/2020.(IX.24.) Fodor Kusza Antal 613/10 hrsz-ú ingat­lanra vonatkozó vételi ajánlatáról
129/2020.(X.01.) Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány 2020.évi támogatásáról
130/2020.(X.01.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Tár­sulási Megállapodásának módosításáráról
131/2020.(X.01.) Döntés a „Belvízelvezetés Kisszálláson” pro­jekt tervezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárásról
132/2020.(X.01.) Döntés „Minibölcsőde létrehozása Kisszál­láson” projekt tervezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárásban
133/2020.(X.01.) Döntés „Minibölcsőde létrehozása Kisszál­láson” projekt műszaki ellenőrének kivá­lasztására irányuló beszerzési eljárásban
134/2020.(X.01.) Szociális tűzifa szállítási szerződésének elfo­gadása
135/2020.(X.20.) Előlegigénylés a 1859256716 azonosítószámú konyhai eszközbeszerzés támogatás keretében
136/2020.(X.20.) Döntés az óvodaépület tetőszerkezet felújítás kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárás indításáról
137/2020.(X.29.) Napraforgó Óvoda éves munkatervének elfogadásáról
138/2020.(X.29.) Napraforgó Óvoda 2020. évi téli zárva tar­tási rendjének módosításáról
139/2020.(X.29.) Művelődési Ház és Könyvtár alapító okira­tának módosításáról
140/2020.(X.29.) Kisszállás Község Önkormányzat Művelő­dési Ház és Könyvtár foglalkoztatási jogvi­szony meghatározásáról
141/2020.(X.29.) A 2020. decemberi program javaslatok elfo­gadásáról
142/2020.(X.29.) Belvízelvezetés Kisszálláson” projekt mű­szaki ellenőri feladatok elvégzésére vonat­kozó vállalkozási szerződés elfogadásáról
143/2020.(X.29.) Döntés a „óvodaépület tetőszerkezet felújí­tási munkáinak elvégzése” projekt kivitele­ző kiválasztására irányuló beszerzési eljá­rásban
144/2020.(X.29.) Külterületi hó eltakarítási feladatok elvégzésére vonatkozó bérmunka szerződés tervezet meg­tárgyalásáról
145/2020.(X.29.) A szociális célú tűzifa lakosság részére tör­ténő kiszállítása érdekében az Önkormány­zati Nonprofit Kft-vel kötendő Fuvarozási szerződés elfogadásáráról 
146/2020.(X.29.) Szalay Zsanett Arany János Kollégiumi Programban való részvételéről
147/2020.(X.29.) Szalay László Patrik Arany János Kollégi­umi Programban való részvételéről

2020. évi Polgármesteri Határozatok

A polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat – és hatáskörében eljárva:

45/2020.(XI.20.) Kisszállás Község Önkormányzat Informatikai Biztonsági Szabályzatának jóváhagyásáról
46/2020.(XI.20.) A Polgármesteri Hivatal Iratkezelés Szabályzatának jóváhagyásáról
47/2020.(XI.26.) Helyi adó mértékek felülvizsgálatáról, a 2021. évi adómértékek meghatározásáról
48/2020.(XI.26.) Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületek 2020. évi hasznosításáról szóló beszámoló elfogadásáról 
49/2020.(XI.26.) Kispál Boglárka Arany János kollégiumi programban való részvételének támogatásáról
50/2020.(XI.26.) Döntés egyszeri lakhatási támogatásról
51/2020.(XI.26.) Döntés egyszeri gyógyszertámogatás megállapításáról
52/2020.(XI.26.) Döntés egyszeri iskoláztatási támogatás megállapításáról
53/2020.(XI.26.) Döntés Márta Renáta Arany János Tehetséggondozó program ösztöndíj támogatásának kiegészítéséről
54/2020.(XI.26.) Döntés Borosai Barnabás Arany János Tehetséggondozó program ösztöndíj támogatásának kiegészítéséről
55/2020.(XI.26.) Döntés Kispál Boglárka Arany János Tehetséggondozó program ösztöndíj támogatásának kiegészítéséről
56/2020.(XI.26.) Döntés Szalay László Patrik Arany János Tehetséggondozó program ösztöndíj támogatásának kiegészítéséről
57/2020.(XI.26.) Döntés Szalay Zsanett Arany János Tehetséggondozó program ösztöndíj támogatásának kiegészítéséről
58/2020.(XI.26.) 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
59/2020.(XI.26.) Virág Csaba – Bisztró alatti pince – bérleti szerződésének jóváhagyásáról
60/2020.(XI.26.) A 2020-2024 évi stratégiai ellenőrzési terv elfogadásáról
61/2020.(XI.26.) A 2021. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
62/2020.(XI.26.) Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok valamint belső ellenőri tanácsadói tevékenységre ellátására vonatkozó ajánlatának elfogadásáról
63/2020.(XII.9.) Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetői (magasabb vezető) pályázat véleményezése
64/2020.(XII.11.) Vállalkozói szerződés megkötése a központi alapellátás – orvosi ügyelet – biztosítása érdekében
65/2020.(XII.15.) Döntés gyermekek átmeneti segélyének hivatalbóli megállapításáról
66/2020.(XII.15.) Döntés a kisszállási 342/1 hrsz. alatti (Petőfi utca 27.) ingatlanon elvégezendő munkák kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárásban
67/2020.(XII.15.) Döntés a Kisszállási Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárásban
68/2020.(XII.22.) Patrinjan Octavia Monika (Kisszállás, Fő utca 35/2.) lakásbérletének meghosszabbításáról
69/2020.(XII.22.) Bauer Györgyné (Kisszállás, Fő utca 35/4.) lakásbérletének meghosszabbításáról
70/2020.(XII.22.) Dóra Erika (Kisszállás, Fő utca 35/1.) lakásbérletének megállapításáról
71/2020.(XII.22.) Sebestyén Aranka Mária (Kisszállás, Fő utca 35/3.) lakásbérletének meghosszabbításáról
72/2020.(XII.22.) Kiss Istvánné (Kisszállás, Petőfi utca 20/c.) lakásbérletének meghosszabbításáról
73/2020.(XII.22.) Bella Andrásné (Kisszállás, Fő utca 32/1.) lakásbérletének meghosszabbításáról
74/2020.(XII.22.) Mintál Rózsa (Kisszállás, Fő utca 32/2.) lakásbérletének meghosszabbításáról
75/2020.(XII.22.) Zombori Szimóna (Kisszállás, Fő utca 32/3.) lakásbérletének meghosszabbításáról
76/2020.(XII.22.) Rambala Zoltán (Kisszállás, Fő utca 32/4.) lakásbérletének meghosszabbításáról
77/2020.(XII.22.) Fáy Marianna (Kisszállás, Fő utca 39.) lakásbérletének meghosszabbításáról
78/2020.(XII.22.) Kolompár Zoltánné (Május 1. utca 23.) lakásbérletének meghosszabbításáról
79/2020.(XII.22.) Kisszállás, Fő utca 32. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helység (garázs 1.) bérleti díjának meghatározásáról
80/2020.(XII.22.) Kisszállás, Fő utca 44. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (Piaccsarnok-üzlethelyiség 2.) bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
81/2020.(XII.22.) Szociális Alapítvány részére a Kisszállás, Fő utca 9. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosításáról
82/2020.(XII.22.) SATRI Bt. által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség (buszváró épülete) bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
83/2020.(XII.22.) Kisszállás, Fő utca 16. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (volt vadászház) bérleti díjának meghatározásáról
84/2020.(XII.22.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Fő utca 39. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosításáról
85/2020.(XII.22.) Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete Kisszállási Csoportja részére a Fő utca 10. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosításáról
86/2020.(XII.22.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére a Kisszállás, Fő utca 10. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosításáról
87/2020.(XII.22.) Kisszállási Horgász Egyesület részére a Kisszállás, Fő utca 10. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosításáról
88/2020.(XII.22.) Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság részére a Kisszállás, Fő utca 32. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs 2.) használatának biztosításáról
89/2020.(XII.22.) Gondozási Központ Nappali Ellátó Intézmény részére Fő u. 33. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározásáról
90/2020.(XII.22.) Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság által bérelt Kisszállás, Fő utca 39. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
91/2020.(XII.22.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére Kisszállás, Fő utca 39. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (Családsegítő Iroda) használatának biztosításáról
92/2020.(XII.22.) Virág Csaba által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség (Bisztró alatti pince) bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
93/2020.(XII.30.) Gas-Star Bt. – Ipartelep 2. számú épület – nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
94/2020.(XII.30.) Döntés a 2021. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdasági- és szociális jellegű programelemeiben való részvételről
Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép