e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. május
h K s c p s v
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

2017. évi Önkormányzati Határozatok

1/2017.(I.5.) 2017. évi magas hozzáadott értékű közmunkaprogram kérelmének benyújtásáról szóló 204/2016.(XII.20.) ÖK határozat visszavonásáról
2/2017.(I.5.) Külterületi helyi közutak fejlesztéshez szükséges önerő biztosításáról
3/2017.(I.5.) Jónás József Kisszállás, Gorkij u. 91. szám alatti lakos 0720/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonjogának elismeréséről
4/2017.(I.5.) Kisszállás Önkormányzati Kft megbízása az önkormányzati konyha mögötti tároló épületet lebontására, tereprendezési munkálatok elvégezésére
5/2017.(I.5.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárása
6/2017.(I.5.) Kispál István polgármester illetményének megállapítása
7/2017.(I.5.) Kispál István polgármester költségtérítésének megállapítása
8/2017.(I.5.) Nemzetiségi önkormányzat működési feltételeiről szóló megállapodás felülvizsgálata
9/2017.(I.31.) Vinczéné Sipos Bernadett (Kisszállás, III. körzet 21.) rendkívüli települési támogatási iránti kérelméről
10/2017.(I.31.) Kisszállás Község Önkormányzat 2017. év I. félévi munkaterve
11/2017.(I.31.) Bácskomplex S.R.L. Kft jelzőrendszeres segélykérő eszközök üzemeltetése vállalkozási szerződésének jóváhagyása
12/2017.(I.31.) Átruházott hatáskörben hozott 2016. évi döntésekről szóló beszámoló elfogadása
13/2017.(I.31.) Kócsóné Kürti Mária könyvvizsgáló belső ellenőrzési ajánlatának elfogadása
14/2017.(I.31.) Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok és tanácsadói tevékenységek ajánlatának elfogadása
15/2017.(I.31.) Köztemető üzemeltetéséről szóló beszámoló jóváhagyása
16/2017.(I.31.) Bács-Tender Kft TOP közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó ajánlatának elfogadása
17/2017.(I.31.) Központi Orvosi Ügyelet hozzájárulás 2017. évi összegének meghatározásáról
18/2017.(I.31.) Kisszállás Önkormányzati Kft-vel kötött játszótér adományozási szerződés jóváhagyása
19/2017.(I.31.) EFOP-1.5.3-16 pályázatban konzorciumi partnerként való részvétel
20/2017.(I.31.) EFOP-3.9.2-16 pályázatban konzorciumi partnerként való részvétel
21/2017.(I.31.) Megállapodás jóváhagyása védőnői feladatok ellátására
22/2017.(I.31.) Megállapodás a védőnői alapellátás eseti helyettesítéséről
23/2017.(I.31.) Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírása
24/2017.(I.31.) Felszabadulás u. 16. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség átminősítéséről
25/2017.(I.31.) Bauer György Tivadarné lakáskérelméről
26/2017.(I.31.) A 0351/5 hrsz-ú ingatlanon fennálló 4/8 önkormányzati tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséről
27/2017.(II.23.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
28/2017.(II.23.) Kisszállási Polgármesteri Hivatal, alapító okiratának módosításáról
29/2017.(II.23.) Gyermek és szociális intézményi nyersanyagnorma felülvizsgálata
30/2017.(II.23.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződések jóváhagyása
31/2017.(II.23.) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete együttműködési megállapodásának elfogadása
32/2017.(II.23.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból történő kizárása
33/2017.(II.23.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról
34/2017.(II.23.) Kisszállás Község Önkormányzata 2017-2020. évi középtávú terve.
35/2017.(II.23.) Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi beszámolójáról
36/2017.(II.23.) Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervéről
37/2017.(II.23.) Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi továbbképzési tervének jóváhagyása
38/2017.(II.23.) Napraforgó Óvoda 2017. évi továbbképzési tervének jóváhagyása
39/2017.(II.23.) Napraforgó Óvoda óvodai felvételre történő jelentkezés időpontjának meghatározása
40/2017.(II.23.) Napraforgó Óvoda körzethatárok kijelöléséről
41/2017.(II.23.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
42/2017.(II.23.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárása
43/2017.(II.23.) Kispál István polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
44/2017.(II.23.) Játszótér Üzemeltetési Szerződésének jóváhagyása
45/2017.(II.23.) A tört beton felajánlásáról szóló 65/2016.(IV.28.) önkormányzati határozat módosítása
46/2017.(II.23.) Bács-Tender Kft. a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Kisszálláson” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó megbízási szerződés elfogadása
47/2017.(II.23.) Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottsági póttagok megválasztásáról
48/2017.(II.23.) Sarnyai Istvánné Kisszállás, Sallai tanító u. 22. 0271/5 hrsz. ingatlanra tett vételi ajánlatáról
49/2017.(II.23.) Babud Építőipari Bt. Tervezői szerződés elfogadásáról
50/2017.(III.16.) Testvér-települési programok és együttműködések támogatására pályázat benyújtása
51/2017.(III.16.) Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház és Könyvtár pályázati lehetőségeinek benyújtásáról és az esetleges pályázatírók ajánlatainak elfogadásáról.
52/2017.(III.16.) A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése.
53/2017.(III.16.) Jónás József (Kisszállás, Gorkij u. 91.) önkormányzati tulajdonú 0720/7 hrsz. ingatlan adásvételi szerződés újbóli aláírásáról
54/2017.(III.16.) A 509/5/C és 509/5/D helyrajzi számú üzemépületek tulajdoni viszonyainak rendezése érdekében
55/2017.(III.16.) Közmunka programhoz kapcsolódó gépi szolgáltatási szerződés elfogadása
56/2017.(III.30.) Beszámoló az ivóvíz- és szennyvízrendszer üzemeltetésének tapasztalatairól
57/2017.(III.30.) Beszámoló a háziorvosi ellátásról
58/2017.(III.30.) Beszámoló a fogorvosi ellátásról
59/2017.(III.30.) Beszámoló a házi gyermekorvosi ellátásról
60/2017.(III.30.) Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről
61/2017.(III.30.) Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről
62/2017.(III.30.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
63/2017.(III.30.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
64/2017.(III.30.) Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázatáról
65/2017.(III.30.) Javaslat az EFOP 1.6.2. sz. „ Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című pályázat benyújtásáról
66/2017.(III.30.) Döntés a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
67/2017.(III.30.) A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás elfogadása
68/2017.(III.30.) Térítésmentes átadás-átvételi megállapodás elfogadása a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött vagyonról
69/2017.(III.30.) Módosított Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása
70/2017.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállás, Felszabadulás u. 32. sz. alatti földszint 2. sz szolgálati lakás felújításáról szóló szerződés.
71/2017.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállás, Felszabadulás u. 32. sz. alatti emelet 4.sz szolgálati lakás felújításáról szóló szerződés
72/2017.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési ház intézményének gáz és víz berendezéseire szóló karbantartási és javítási szerződések megkötése
73/2017.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház intézményének villany berendezéseire szóló karbantartási és javítási szerződések megkötése
74/2017.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Napsugár Óvoda intézményének gáz és víz berendezéseire szóló karbantartási és javítási szerződések megkötése
75/2017.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Napsugár Óvoda intézményének villany berendezéseire szóló karbantartási és javítási szerződések megkötése
76/2017.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gáz és víz berendezéseire szóló karbantartási és javítási szerződések megkötése
77/2017.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának villany berendezéseire szóló karbantartási és javítási szerződések megkötése
78/2017.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzat közintézményei részére energiamegtakarítási intézkedési terv készítése
79/2017.(III.30.) Tájékoztató a belterületi utak állapotának felméréséről, helyzetéről.
80/2017.(III.30.) A Kölcsey u. 4. sz. (216 hrsz.) alatti lakóingatlan szociális segítségnyújtás céljából történő megvásárlására
81/2017.(III.30.) A védőnői munkakör betöltéséről
82/2017.(IV.12.) Az önkormányzati bázisú ipari inkubációs tevékenységek támogatására TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése pályázati lehetőséggel kapcsolatos állásfoglalás
83/2017.(IV.12.) Szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása
84/2017.(IV.12) Helpynet Kft. (Tiszaújváros, Rózsa u. 24. 4/2.) kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
85/2017.(IV.12.) Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztályának támogatása
86/2017.(IV.12.) Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár stratégiai terve 2016-2020
87/2017.(IV.12.) A polgármesteri hivatal törzskönyvi nyilvántartásának módosítása
88/2017.(IV.12.) A 2016. évi érdekeltségi alap Művelődési Ház és Könyvtár pályázatához kapcsolódó önerő kiegészítéstárgyában
89/2017.(IV.12.) A Művelődési Ház és Könyvtár EFOP 4.1.8/16 pályázat előkészítésére építész és rehabilitációs mérnöki munkákra árajánlatok
90/2017.(IV.12.) Nagy Anita (Balotaszállás, II. körzet 19.) lakás-bérleti kérelméről
91/2017.(IV.27.) Beszámoló elfogadása a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
92/2017.(IV.27.) Beszámoló elfogadása a 2016. évi közrend és közbiztonság helyzetéről
93/2017.(IV.27.) Beszámoló elfogadása a 2016. évi közfoglalkoztatás teljesüléséről és tájékoztató a 2017. évi tervek jóváhagyásáról
94/2017.(IV.27.) A KAMRA Szociális Szövetkezethez való csatlakozásról
95/2017.(IV.27.) Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása
96/2017.(IV.27.) A KAMRA Szociális Szövetkezet felügyelő bizottságba delegált személyről
97/2017.(IV.27.) Kisszállás Önkormányzati Kft. nonprofit Kft-vé történő átalakítása tárgyában
98/2017.(IV.27.) VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázati dokumentáció elkészítéséről
99/2017.(IV.27.) „Rock” zenei nap szervezési támogatásáról
100/2017.(V.22.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi pályázat” megvalósítására pályázat benyújtása
101/2017.(V.25.) Beszámoló elfogadás Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséről
102/2017.(V.25.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása
103/2017.(V.25.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolása
104/2017.(V.25.) Beszámoló elfogadása a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
105/2017.(V.25.) Beszámoló elfogadás a szociális étkeztetési feladatok ellátásáról
106/2017.(V.25.) Beszámolók elfogadása a tanyagondnoki szolgáltatásról
107/2017.(V.25.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi feladatokról
108/2017.(V.25.) Beszámoló elfogadása Kisszállás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
109/2017.(V.25.) A kötelező bölcsődei feladatellátás formai meghatározásáról
110/2017.(V.25.) Közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződés jóváhagyása
111/2017.(V.25.) Közvilágítás új lámpatestek felszerelésére vonatokozó ajánlat elfogadásáról
112/2017.(V.25.) A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére
113/2017.(V.25.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
114/2017.(V.25.) Bács-Kiskun a mi megyénk, Kiskunhalas a mi járásunk” rendezvény sorozat részvételéről
115/2017.(V.25.) Művelődési Ház nyílászáróinak cseréje ügyében Bodó Roló szerződés tervezet jóváhagyása
116/2017.(V.25.) Kisszállás 612 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület nevének kijavítása, Kossuth utcáról – Április utcára.
117/2017.(V.25.) A „Tiszta udvar, rendes ház” bíráló-bizottsági tagok megválasztásáról
118/2017.(V.25.) A 0573/1 helyrajzi számú külterületi út átminősítésének kezdeményezéséről
119/2017.(V.25.) Önkormányzati konyha eszközfejlesztés támogatási kérelmének benyújtásáról
120/2017.(VI.22.) A 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtására
121/2017.(VI.22.) Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
122/2017.(VI.22.) Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő bérleti szerződés jóváhagyása a KMB iroda működtetésére
123/2017.(VI.22.) Kisszállás, Felszabadulás u. 35. szám alatti lakás bérbeadása és bérleti díjának meghatározása
124/2017.(VI.29.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
125/2017.(VI.29.) Minor Portus Alapítvány 2017. évi támogatásáról
126/2017.(VI.29.) Kisszállási Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatásáról
127/2017.(VI.29.) Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület 2017. évi támogatásáról
128/2017.(VI.29.) Szociális Alapítvány Kisszállás 2017. évi támogatásáról
129/2017.(VI.29.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület 2017. évi támogatásáról
130/2017.(VI.29.) Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete Kisszállási Csoport 2017. évi támogatásáról
131/2017.(VI.29.) Kisszállási Sport Club 2017. évi támogatásáról
132/2017.(VI.29.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány 2017. évi támogatásáról
133/2017.(VI.29.) Javaslat az új járdákhoz, a közparki szoborhoz és a rondóhoz kandeláber telepítésére
134/2017.(VI.29.) Javaslat Tervezői megállapodás kötésére Települési Arculati Kézikönyv és településkép védelmi rendelet előkészítés ügyben Építészműhely Kft. (Kecskemét, Wesselényi u. 1.) tervezői irodával
135/2017.(VI.29.) Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
136/2017.(VI.29.) Javaslat Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervére
137/2017.(VI.29.) Halas Tűzvédelem Kft-vel kötendő; Tűzvédelmi, Munkavédelmi feladatok szaktevékenység végzésére, valamint Tűzvédelmi eszközök karbantartása vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása
138/2017.(VI.29.) Halas Tűzvédelem Kft-vel kötendő; Érintésvédelmi felülvizsgálatok, villamos berendezések időszakos szabványossági (tűzvédelmi), építmények villámvédelme szabványossági, valamint elektromos kéziszerszámok éves gyakoriságú felülvizsgálatának végzésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása
139/2017.(VI.29.) Fábián Katalin lakáskérelme a Kölcsey u. 4. szám alatti lakásbérleti kérelméről
140/2017.(VI.29.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester-képviselő szavazásból történő kizárásáról
141/2017.(VI.29.) Urlauberné Horváth Éva (Kisszállás, Tavasz u. 8.) “Kisszállás Községért” Emlékplakett és Emléklap adományozásáról
142/2017.(VI.29.) Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról
143/2017.(VI.29.) Rab Zoltán (Kisszállás, Park u. 4.)részére „Kulturális és Oktatási szakmai díj” odaítéléséről
144/2017.(VI.29.) Baumgartner József (Kisszállás, Hunyadi u. 11) részére „ Kulturális és Oktatási szakmai díj” odaítéléséről
145/2017.(VI.29.) Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról
146/2017.(VI.29.) Rozsnyai Attila ( Kisszállás, Sallai u. 2.)részére „Társadalmi és gazdasági élet szakmai díj” odaítéléséről
147/2017.(VI.29.) Orbán Rózsa Anikó ( Kisszállás, Május 1. u. 4.) részére „Egészségügyi és Szociális szakmai díj” odaítéléséről
148/2017.(VI.29.) Vinek Tiborné (Kisszállás, Zöldfa u. 50.) részére „Egészségügyi és Szociális szakmai díj” odaítéléséről
149/2017.(VI.29.) Kiss Tibor Attila (Tompa, Táncsics u. 32/b.) részére „Közszolgálati szakmai díj” odaítéléséről
150/2017.(VII.12.) A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása pályázat benyújtásáról
151/2017.(VIII.04.) A TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosító számon „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” tárgyú támogatási szerződés jóváhagyásáról
152/2017.(VIII.04.) 2017. évi Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtásáról
153/2017.(VIII.04.) A konyhafelújításra vonatkozó TOP-os támogatási kérelem benyújtásáról (TOP-4.2.1-16 szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése)
154/2017.(VIII.04.) Településrendezési eszközök módosítása
155/2017.(VII.12.) Tamási Bernadett lakás kérelméről
156/2017.(VIII.04.) Óvoda pedagógus létszám bővítése
157/2017.(VIII.04.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatának benyújtásáról
158/2017.(VIII.04.) Kisszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
159/2017.(VIII.04.) Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
160/2017.(VIII.04.) Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
161/2017.(VIII.04.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
162/2017.(VIII.04.) Óvodafejlesztésre vonatkozó TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázat benyújtására
163/2017.(VIII.04.) 2017. évi Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtásáról
164/2017.(VIII.21.) Nagy Árpád lakáskérelméről
165/2017.(VIII.31.) Napraforgó Óvoda 2016/2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
166/2017.(VIII.31.) Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda vezetői pályázatának kiírására
167/2017.(VIII.31.) Varga Nándorné Kisszállás, Fő u.49.-Napraforgó Óvoda vezetői megbízása
168/2017.(VIII.31.) 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
169/2017.(VIII.31.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat meghirdetéséről
170/2017.(VIII.31.) Polgármesteri hatáskörben és az átruházott hatáskörben hozott 2017. év I. félévi döntésekről szóló beszámoló elfogadása
171/2017.(VIII.31.) Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi szociális keretének időarányos felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
172/2017.(VIII.31.) Kisszállás településrendezési eszközeinek 154/2017.(VII.12.) ÖK. határozattal kezdeményezett módosítása, partneri egyeztetésének lezárása
173/2017.(VIII.31.) A helyi identitás és kohézió erősítés (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat benyújtására és hozzá kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyására.
174/2017.(VIII.31.) Szeretlek Magyarország program elfogadása
175/2017.(VIII.31.) Lakossági közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározásáról
176/2017.(VIII.31.) A mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
177/2017.(VIII.31.) Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány 2017. évi támogatásáról
178/2017.(VIII.31.) Képviselő -testület jóváhagyása Kisszállás, Fő u. 39. szám alatti bérlakás kültéri munkálataihoz
179/2017.(VIII.31.) Sánta Ferenc Kisszállás, Orgona u. 2. szám alatti lakos lakás kérelméről
180/2017.(IX.28.) Kisszállás, Fő u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti kérelméről és díjának meghatározásáról
181/2017.(IX.28.) Kisszállás Önkormányzati Kft 2017. évi üzleti tervének I. félévi teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadása
182/2017.(IX.28.) Napraforgó Óvoda éves munkatervének elfogadása
183/2017.(IX.28.) Napraforgó Óvoda 2017 évi továbbképzési terv elfogadása
184/2017.(IX.28.) Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
185/2017.(IX.28.) Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
186/2017.(IX.28.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi elszámolásáról
187/2017.(IX.28.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
188/2017.(IX.28.) Kisszállás Község Önkormányzat I.- II. számú tanyagondnoki szolgálat szakmai program módosításának elfogadásáról
189/2017.(IX.28.) Kisszállási Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
190/2017.(IX.28.) „Bagolyvár” épület állag megóvásáról
191/2017.(IX.28.) Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására
192/2017.(IX.28.) Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására
193/2017.(IX.28.) Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt tervezői feladatainak ellátására
194/2017.(IX.28.) Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt tájékoztatás feladatainak ellátására
195/2017.(IX.28.) Döntés Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalával kötött konzorciumi megállapodásból való kilépésről
196/2017.(IX.28.) Döntés a Bács-Tender Kft-vel megkötött megbízási szerződés rendes felmondásáról
197/2017.(X.11.) Iparterületfejlesztés projekt keretében felmerülő tájékoztatási feladatok ellátásáról
198/2017.(X.11.) Iparterületfejlesztés projekt közbeszerzési eljárásának lefolytatására közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról
199/2017.(X.11.) Iparterületfejlesztés projekt műszaki tervezőjének kiválasztásáról
200/2017.(X.11.) Iparterületfejlesztés projekt kivitelezésének műszaki ellenőrének kiválasztásáról
201/2017.(X.11.) Ajánlatkérés az iparterületfejlesztés projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására
202/2017.(X.11.) Napraforgó Óvoda 2017. évi téliszünetre vonatkozó zárva tartási rendjének megváltoztatásáról
203/2017.(X.26.) Az iparterület bővítése érdekében a 508 hrsz-ú teleknek telekmegosztási majd az új teleknek az 509/5 hrsz-ú telekkel való telekegyesítési munkáira vonatkozó ajánlat elfogadása.
204/2017.(X.26.) Bundula Melinda (Kisszállás, Deák Ferenc u. 2.) megbízása a Kisszállás Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár vezetői feladatainak ellátására
205/2017.(X.26.) Kiskőrösi Tankerületi Központ 2017-2022 évre vonatkozó fejlesztési tervét véleményezése
206/2017.(X.26.) Szociális tűzifa szállíttatásának végeztetéséről
207/2017.(X.26.) Szociális tűzifa szállítására vonatkozó szállítási szerződés elfogadására
208/2017.(X.26.) Szociális tűzifa szállítására vonatkozó szállítási szerződés elfogadására
209/2017.(X.26.) Kisszállás Önkormányzati Kft részére a szociális célú tűzifa lakosság részére történő kiszállításához a szerződés elfogadására
210/2017.(X.26.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2007.(XI.29.) Ök. határozattal jóváhagyott
211/2017.(X.26.) Humánpolitikai Bizottság 2014-2017. években végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
212/2017.(X.26.) Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság 2014-2017. években végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
213/2017.(X.26.) Ügyrendi Bizottság 2014-2017. években végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
214/2017.(X.26.) Hó eltakarítási munkálatok ajánlatának elfogadása
215/2017.(X.26.) Euromedia Creative Kft.szerződésének jóváhagyása TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése Kisszálláson, című projekt keretében felmerülő tájékoztatási feladatok ellátásáról
216/2017.(X.26.) Dr. Géczi József egyéni vállalkozó szerződésének jóváhagyása TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése Kisszálláson, című projekt keretében felmerülő közbeszerzési eljárásának lefolytatására közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásáról
217/2017.(X.26.) HoruszBau Mérnöki Iroda Kft. szerződésének jóváhagyása TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése Kisszálláson, című projekt keretében felmerülő műszaki tervezői feladatok ellátásáról
218/2017.(X.26.) HoruszBau Mérnöki Iroda Kft..szerződésének jóváhagyása TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése Kisszálláson, című projekt keretében felmerülő műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
219/2017.(X.26.) Iparterületfejlesztés projekt keretében felmerülő projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról
220/2017.(X.26.) Jónás Violetta Kisszállás Fő u. 11. szám alatti ingatlanának megvásárlásáról az értékbecslés eredményének ismeretében
221/2017.(XI.30.) Napraforgó Óvoda Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadásáról.
222/2017.(XI.30.) Napraforgó Óvoda Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzés Kompetenciák értékelésének Intézményfejlesztési és intézkedési terve 2017-2022 évekre vonatkozóan.
223/2017.(XI.30.) Napraforgó Óvoda vezetői pályázat tárgyalásához kapcsolódóan nyílt vagy zárt ülés tartásáról
224/2017.(XI.30.) Varga Nándorné Kisszállás, Fő u. 49. – Napraforgó Óvoda vezetői megbízása
225/2017.(XI.30.) A 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági program időarányos teljesüléséről szóló beszámoló elfogadásáról
226/2017.(XI.30.) Helyi adó mértékek felülvizsgálatáról, a 2018. évi adómértékek meghatározásáról
227/2017.(XI.30.) 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
228/2017.(XI.30.) Az önkormányzati tulajdonú földterületek 2017. évi hasznosításáról szóló beszámoló elfogadásáról.
229/2017.(XI.30.) Szalay László (6421 Kisszállás, Kölcsey u. 4.) Arany János Tehetséggondozó Programban jelentkezésének támogatása
230/2017.(XI.30.) Kisszállási Sallai István Általános Iskola Gyakorló , és Fűvészkert kialakításához szükséges földterület biztosításáról
231/2017.(XI.30.) Filantrop Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződésről
232/2017.(XI.30.) Kisszállás, Fő u. 37. szám alatti ingatlan (papírírószer és lottózó)bérleti szerződésének megszüntetéséről
233/2017.(XI.30.) Testvér-települési programok és együttműködések támogatására pályázat benyújtása
234/2017.(XI.30.) Halmos Béla programhoz való csatlakozás támogatása
235/2017.(XI.30.) Papp József (Kisszállás, Határ u. 16.) a Kisszállás 5 hrsz földterület megvásárlásáról
236/2017.(XI.30.) Kisszállás 508, 509/5 hrsz ingatlanok telekhatár-rendezés
237/2017.(XII.21.) A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.
238/2017.(XII.21.) Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására szóló tevékenységek ajánlatának elfogadása
239/2017.(XII.21.) Településképi arculati kézikönyv elfogadása
240/2017.(XII.21.) Oromhegyes testvér településsel együttműködési szándéknyilatkozat elfogadása
241/2017.(XII.21.) Belterületi útfelújításokról
242/2017.(XII.21.) Leader pályázat benyújtása a település élhetőbbé tétele érdekében
243/2017.(XII.21.) Leader pályázat benyújtása kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása érdekében
244/2017.(XII.21.) Leader pályázat benyújtásához Nonprofit szervezetek ismeretségét, céljai elérését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében önerő támogatás biztosításáról
245/2017.(XII.21.) Kisszállás, Fő u. 37. szám ingatlan (papírírószer és lottózó) bérlő általi felújítása kapcsán bérleti-díj és rezsi költség visszatérítéséről engedélyezését követő tulajdoni viszonyok rendezése tárgyában
246/2017.(XII.21.) Patrinjan Octavia Monika (Kisszállás, Fő u. 35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
247/2017.(XII.21.) Bauer Györgyné (Kisszállás, Fő u. 35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
248/2017.(XII.21.) Hurtony Dániel (Kisszállás, Fő u. 35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
249/2017.(XII.21.) Sebestyén Mária Aranka (Kisszállás, Fő u.35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
250/2017.(XII.21.) Kiss Istvánné (Kisszállás, Petőfi u. 20/c.) lakásbérletének meghosszabbításáról
251/2017.(XII.21.) Bella András (Kisszállás, Fő u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
252/2017.(XII.21.) Nagy Anita (Kisszállás, Fő u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
253/2017.(XII.21.) Nagy Árpád (Kisszállás, Fő u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
254/2017.(XII.21.) Magyarfi Sándor (Kisszállás, Fő u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
255/2017.(XII.21.) Kisszállás, Malom u. 9. szám alatti lakás bérleti díjának meghatározása
256/2017.(XII.21.) Nagy Tamás (Kisszállás, Fő u. 39.) lakásbérletének meghosszabbításáról
257/2017.(XII.21.) Kolompár Zoltánné (Kisszállás, Május 1. u. 23.) lakásbérletének meghosszabbításáról
258/2017.(XII.21.) Fábián Katalin (Kisszállás, Kölcsey u. 4.) lakásbérletének meghosszabbításáról
259/2017.(XII.21.) Kisszállás, Fő u. 32. nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) bérleti díjának meghatározása
260/2017.(XII.21.) BÁCS-GAZDA COOP Kft által bérelt Kisszállás, Fő u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
261/2017.(XII.21.) Kisszállás, Fő u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
262/2017.(XII.21.) Szociális Alapítvány részére a Kisszállás, Fő u. 9. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
263/2017.(XII.21.) SATRI Bt által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség (buszváró épülete) bérletének felülvizsgálatáról
264/2017.(XII.21.) Kisszállás, Fő u.16. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
265/2017.(XII.21.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Fő u. 39. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
266/2017.(XII.21.) Kisszállási Mozgáskorlátozottak Csoportja részére a Kisszállás, Fő u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
267/2017.(XII.21.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére a Kisszállás, Fő u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
268/2017.(XII.21.) Sport Egyesület részére a Kisszállás, Fő u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
269/2017.(XII.21.) Gondozási Központ Nappali Intézménye Kisszállás, Fő u.33. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
270/2017.(XII.21.) Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság által bérelt, Kisszállás, Fő u. 39. szám alatti nem lakás céljára szolgálóhelyiség (körzeti megbízott iroda) bérletének felülvizsgálatáról
271/2017.(XII.21.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Fő u. 32. nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) használatának biztosítása
Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép