e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. július
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

2018. évi Önkormányzati Határozatok

1/2018.(I.11.) Leader pályázat benyújtása a település élhetőbbé tétele érdekében (VP6-19.2.1.-32-1-17)
2/2018.(I.11.) Leader pályázat benyújtása kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása érdekében (VP6-19.2.1.-32-2-17)
3/2018.(I.11.) Leader pályázat benyújtásához Nonprofit szervezetek ismertségét, céljai elérését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében önerő támogatás biztosításáról (VP6-19.2.1.-32-3-17)
4/2018.(I.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. év I. félévre vonatkozó munkaterve
5/2018.(I.30.) A polgármester, a jegyző és a Pénzügyi Bizottság elnökének az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi döntésekről szóló beszámolójának elfogadása
6/2018.(I.30.) Védőnő eseti helyettesítésről szóló megállapodás jóváhagyásáról
7/2018.(I.30.) Fogorvos eseti helyettesítésről szóló megállapodás jóváhagyásáról
8/2018.(I.30.) Temetők üzemeltetéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról
9/2018.(I.30.) Települési értéktár létrehozásáról és az Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról
10/2018.(I.30.) a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésről
11/2018.(I.30.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárása
12/2018.(I.30.) Kispál István polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
13/2018.(I.30.) Napraforgó Óvoda 2018. évi zárva tartási rendjének meghatározásáról
14/2018.(I.30.) Napraforgó Óvoda óvodai felvételre történő jelentkezés időpontjának meghatározása
15/2018.(I.30.) Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve
16/2018.(I.30.) Szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása
17/2018.(I.30.) Kisszállás, Hóvirág utca kamion-forgalmának szabályozási lehetőségéről
18/2018.(II.22.) Gyermek és szociális intézményi nyersanyagnorma felülvizsgálata
19/2018.(II.22.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból történő kizárása
20/2018.(II.22.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról
21/2018.(II.22.) Képviselői tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
22/2018.(II.22.) Ovi-Sport pálya tető szerkezetére árnyékoló háló felszereléséhez támogatási szerződés jóváhagyása
23/2018.(II.22.) Kisszállás Község Önkormányzata 2018-2021. évi középtávú terve
24/2018.(II.22.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról
25/2018.(II.22.) Napraforgó Óvoda 2018. évi szóló továbbképzési tervének, valamint a 2018-2023 évek továbbképzési programjának jóváhagyása
26/2018.(II.22.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
27/2018.(II.22.) Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolójáról
28/2018.(II.22.) Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervéről
29/2018.(II.22.) Művelődési Ház és Könyvtár 2016-2020. évi stratégiai tervének jóváhagyása
30/2018.(II.22.) Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi továbbképzési tervének jóváhagyása
31/2018.(II.22.) Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó döntés 0538/1 és 0532/8 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában
32/2018.(II.22.) Az EFOP-1.5.3-16. azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –  kedvezményezett térségek ” című pályázat  támogatásban részesített  projekt megvalósítására szóló Konzorciumi  együttműködési megállapodás jóváhagyása
33/2018.(II.22.) Az EFOP-3.9.2-16. azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –  kedvezményezett térségek ” című pályázat  támogatásban részesített  projekt megvalósítására szóló Konzorciumi  együttműködési megállapodás jóváhagyása
34/2018.(II.22.) A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
35/2018.(II.22.) A Napraforgó Óvoda létszám túllépésének engedélyezésére
36/2018.(III.05.) Kisszállás, Fő u. 32.  szám alatti lakás bérbeadása és bérleti díjának meghatározása
37/2018.(III.05.) Napraforgó Óvoda óvodai körzethatárának meghatározása
38/2018.(III.29.) Beszámoló a háziorvosi ellátásról
39/2018.(III.29.) Beszámoló a fogorvosi ellátásról
40/2018.(III.29.) Beszámoló a házi gyermekorvosi ellátásról
41/2018.(III.29.) Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről
42/2018.(III.29.) Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről
43/2018.(III.29.) Ajánlatkérés a „Konyhafejlesztés Kisszálláson” projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására
44/2018.(III.29.) Ajánlatkérés a „Konyhafejlesztés Kisszálláson” projekt tervezői feladatainak ellátására
45/2018.(III.29.) Ajánlatkérés a „Konyhafejlesztés Kisszálláson” projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására
46/2018.(III.29.) Ajánlatkérés a „Konyhafejlesztés Kisszálláson” projekt tájékoztatás feladatainak ellátására
47/2018.(III.29.) Ajánlatkérés a „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekt Közbeszerzési tanácsadó feladatainak ellátására
48/2018.(III.29.) Ajánlatkérés a „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekt műszaki ellenőr feladatainak ellátására
49/2018.(III.29.) Ajánlatkérés a „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekt tervezői feladatainak ellátására
50/2018.(III.29.) Ajánlatkérés a „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására
51/2018.(III.29.) Ajánlatkérés a „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekt tájékoztatás feladatainak ellátására
52/2018.(III.29.) Ajánlatkérés a Petőfi u. 22. sz. alatti orvosi rendelő felújításának tervezői feladatainak ellátására
53/2018.(III.29.) Iparterület fejlesztéshez kapcsolódó peres eljáráshoz szükséges igazságügyi ingatlan- értékbecslő szakértői vélemény jóváhagyásáról
54/2018.(III.29.) Polgármester meghatalmazása EFOP-1.5.3-16. pályázat beszerzési eljárásainak elbírálására, és a vonatkozó szerződések megkötésére
55/2018.(III.29.) Polgármester meghatalmazása EFOP-3.9.2-16-os pályázatok beszerzési eljárásainak elbírálására, és a vonatkozó szerződések megkötésére
56/2018.(III.29.) A 0538/1 és 0532/8 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
57/2018.(III.29.) Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői álláshely bővítéséről szóló döntés
58/2018.(III.29.) A népi építészeti emlékek helyreállításához igényelhető támogatási lehetőségről szóló döntés
59/2018.(III.29.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  támogatása” című pályázat benyújtásáról, pályázati célok meghatározásáról
60/2018.(IV.19.) „Konyhafejlesztés Kisszálláson” projekt kivitelezéséhez műszaki ellenőr kiválasztása
61/2018.(IV.19.) Konyhafejlesztés Kisszálláson” projekthez kapcsolódóan partner kiválasztása a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására
62/2018.(IV.19.) „Konyhafejlesztés Kisszálláson” fejlesztés projektmenedzsmentjének kiválasztásáról
63/2018.(IV.19.) „Konyhafejlesztés Kisszálláson” projekt tervezőjének kiválasztása
64/2018.(IV.19.) „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekt közbeszerzési tanácsadójának kiválasztása
65/2018.(IV.19.) „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekt kivitelezésének műszaki ellenőrének kiválasztása
66/2018.(IV.19.) „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” fejlesztés projektmenedzsmentjének kiválasztása
67/2018.(IV.19.) Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekthez kapcsolódóan partner kiválasztása a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására
68/2018.(IV.19.) „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekt tervezőjének kiválasztása
69/2018.(IV.19.) Ajánlatkérés a MÖGF/136-2/2018 azonosító számú, „Kisszállás 3 utcájának, és 3 útszakaszának felújítása” című projekt tervezői feladatok ellátására
70/2018.(IV.19.) Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
71/2018.(IV.19.) Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról
72/2018.(IV.26.) Beszámoló elfogadása a 2017. évi közrend és közbiztonság helyzetéről
73/2018.(IV.26.) Az ivóvíz- és szennyvízrendszer üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadásáról
74/2018.(IV.26.) Bérleti-üzemeltetési szerződések elfogadásáról
75/2018.(IV.26.) Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtására
76/2018.(IV.26.) A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
77/2018.(IV.26.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolók elfogadásáról
78/2018.(IV.26.) Petőfi utcai orvosi rendelő épület felújításához kapcsolódóan tervező kiválasztása
79/2018.(IV.26.) Horák Mária Kisszállás, Kodály u.16. szám alatti lakos határozott időre történő kinevezése
80/2018.(IV.26.) Kényszerkaszálási szerződés elfogadásáról
81/2018.(IV.26.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról, pályázati célok meghatározásáról
82/2018.(IV.26.) Kisszállás község településrendezési eszközeinek 31/2018.(II.22.) ÖK. határozattal kezdeményezett módosítása partneri egyeztetésének lezárása
83/2018.(V.08.) „Kisszállás 3 utcájának, és 3 útszakaszának felújítás” című projekt tervezőjének kiválasztása
84/2018.(V.08.) „Konyhafejlesztés Kisszálláson” projekthez kapcsolódóan partner kiválasztása a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására
85/2018.(V.08.) „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekthez kapcsolódóan partner kiválasztása a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására
86/2018.(V.08.) A Kisszállás külterület 0751/17 hrsz-ú ingatlan átminősítésének kezdeményezéséről
87/2018.(V.23.) Döntés a 75/2018. (IV.26.) Ök számú határozat módosításáról, a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázatra kapott hiánypótlási felhívás miatt.
88/2018.(V.31.) Kisszállás Község Önkormányzat 2017. évi maradványának jóváhagyása
89/2018.(V.31.) Beszámoló elfogadása Kisszállás Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzéséről
90/2018.(V.31.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
91/2018.(V.31.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása
92/2018.(V.31.) Szociális étkeztetési feladatok 2017. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
93/2018.(V.31.) Beszámoló a 2017. évi I. számú tanyagondnoki körzetben végzett tevékenységről
94/2018.(V.31.) Beszámoló a 2017. évi II. számú tanyagondnoki körzetben végzett tevékenységről
95/2018.(V.31.) Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
96/2018.(V.31.) Civil szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
97/2018.(V.31.) „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projekt közbeszerzési tanácsadójának kiválasztásáról
98/2018.(V.31.) Döntés szociális tanulmányi ösztöndíj támogatás pályázati felhívás közzétételéről
99/2018.(V.31.) A 161/2007.(XI.29.) ÖK. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosításáról
100/2018.(V.31.) A víz- és szennyvíz szolgáltatás 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási terv meghatározásáról.
101/2018.(V.31.) A felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés felbontásáról.
102/2018.(V.31.) A Déryné utca 2. szám alatti ingatlan „Bagolyvár”  állagmegóvásával kapcsolatos beadvány megtárgyalása
103/2018.(V.31.) A Képviselő-testület új feladata: a bölcsődei ellátás biztosítása
104/2018.(VI.28.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
105/2018.(VI.28.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
106/2018.(VI.28.) Minor Portus Alapítvány 2018. évi támogatásáról
107/2018.(VI.28.) Kisszállási Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatásáról
108/2018.(VI.28.) Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület 2018. évi támogatásáról
109/2018.(VI.28.) Szociális Alapítvány 2018. évi támogatásáról
110/2018.(VI.28.) Nyugdíjas Egyesület 2018. évi támogatásáról
111/2018.(VI.28.) Mozgáskorlátozottak Kisszállási Csoportjának 2018. évi támogatásáról
112/2018.(VI.28.) Kisszállási Sport Club 2018. évi támogatásáról
113/2018.(VI.28.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány 2018. évi támogatásáról
114/2018.(VI.28.) Kisszállási Horgász Egyesület 2018. évi támogatásáról
115/2018.(VI.28.) Kel-Acél Kft. árajánlatának elfogadása a Bagolyvár tetőszerkezetének felújítására
116/2018.(VI.28.) Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2018. évi tagdíjának megemeléséről
117/2018.(VI.28.) Ajánlatkérés „Kisszállás 3 utcájának, és 3 útszakaszának felújítása” című projekt közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására
118/2018.(VI.28.) Nappali Ellátó Intézmény térítésmentes használatba adása Népkonya működtetés céljából
119/2018.(VI.28.) Ajánlatkérés a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007 számú, „Inkubátorház kialakítása Kisszálláson” elnevezésű fejlesztés projektmenedzsment tevékenységeinek ellátására
120/2018.(VI.28.) A felnőtt háziorvosi praxisjogról történő lemondás elfogadásáról
121/2018.(VI.28.) A felnőtt háziorvosi álláshely pályázat kiírásáról
122/2018.(VI.28.) Kisszállás Község Önkormányzat 2018. év II. félévi munkaterve
123/2018.(VI.28.) Papdi József Jánosné (Kisszállás, Hóvirág u. 16.) részére “Kisszállás Községért” Emléklap és Emlékplakett adományozásáról
124/2018.(VI.28.) Rózsáné Kasza Irén (Kisszállás, Liget köz 1.) részére„Oktatási szakmai díj” odaítéléséről
125/2018.(VI.28.) Tiegelmann Sándor (Kisszállás, III. körzet 33.) részére „Társadalmi és gazdasági élet szakmai díj” odaítéléséről
126/2018.(VI.28.) Tóbiás Mihály (Kisszállás, Nap u. 18.) részére „Sport szakmai díj” odaítéléséről
127/2018.(VI.28.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról
128/2018.(VI.28.) Kispál Istvánné (Kisszállás, Árpád u. 8.) részére „Szociális szakmai díj” odaítéléséről
129/2018.(VI.28.) Ács-Sánta Béla (Kisszállás, Virág u. 22.) részére „Közszolgálati szakmai díj” odaítéléséről
130/2018.(VII.06.) A 2018. II. félévre vonatkozó települési program tervek elfogadása
131/2018.(VII.06.) Nappali Ellátó Intézmény térítésmenetes  használatba adása, Népkonya működtetés céljára
132/2018.(VIII.07.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz   kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
133/2018.(VIII.07.) A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása pályázat benyújtásáról
134/2018.(VIII.07.) „Kisszállás 3 utcájának, és 3 útszakaszának felújítása” című projekt közbeszerzési tanácsadójának kiválasztásáról
135/2018.(VIII.07.) „Inkubátorház kialakítása Kisszálláson” fejlesztés projektmenedzsmentjének kiválasztásáról
136/2018.(VIII.07.) A Kisszállás külterület 0751/17 hrsz-ú ingatlan eladásáról
137/2018.(VIII.07.) „Kisszállás 3 utcájának, és 3 útszakaszának felújítása” fejlesztés talajjavító réteg nélkül történő tervezéséről
138/2018.(VIII.07.) A Bagolyvár tetőszerkezetének felújítására vonatkozó, a Kel-Acél Kft-vel kötendő kivitelezési szerződés jóváhagyása
139/2018.(VIII.07.) A Deák Ferenc u.26. sz. (272 hrsz) lakóingatlan ¾-rész térítésmentes  felajánlásáról
140/2018.(VIII.07.) Pach Pál Fő u. 14. sz. alatti lakos közterület használatra és a közterületen lévő fenyőfa kivágásra vonatkozó kérelme
141/2018.(VIII.07.) 708/5 hrsz társasház lapostető javításával kapcsolatos feladatok meghatározásáról szóló döntés.
142/2018.(VIII.23.) Petőfi utca 22.sz. alatti orvosi rendelő épületfelújítás kivitelezőjének kiválasztásáról
143/2018.(VIII.30.) Szeretlek Magyarország program elfogadása
144/2018.(VIII.30.) Napraforgó Óvoda 2017/2018. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
145/2018.(VIII.30.) Lakossági közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározásáról
146/2018.(VIII.30.) Az önkormányzat 2018. évi szociális keretének időarányos felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
147/2018.(VIII.30.) Az étkeztetés szakmai programjának felülvizsgálata
148/2018.(VIII.30.) I. számú tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának felülvizsgálata
149/2018.(VIII.30.) II. számú tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának felülvizsgálata
150/2018.(VIII.30.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatának benyújtásáról
151/2018.(VIII.30.) Javaslat új Közbeszerzési Szabályzat megalkotására
152/2018.(VIII.30.) Iskolai gyermekétkeztetés feladataira megbízási szerződés megkötése
153/2018.(VIII.30.) Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület Dél-alföldi Autó- és Motorsport Szakosztályának támogatása
154/2018.(VIII.30.) Ajánlatkérés „Kisszállás 3 utcájának, és 3 útszakaszának felújítása” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására
155/2018.(VIII.30.) I. számú családi bölcsőde létesítésre
156/2018.(VIII.30.) 103/2018. (V.31.) ÖK határozat visszavonásáról
157/2018.(VIII.30.) TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007 azonosító számon „Inkubátorház kialakítása Kisszálláson” tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység szakértői szolgáltatás megbízási szerződésének jóváhagyásáról
158/2018.(VIII.30.) A Petőfi utca 22. sz. alatti orvosi rendelő épület-felújítás kivitelezőjével kötött építési szerződés jóváhagyásáról
159/2018.(VIII.30.) A Deák Ferenc u. 26. sz. (272 hrsz) lakóingatlan ¾-rész térítésmentes felajánlásához kapcsolódó feladatokról
160/2018.(VIII.30.) Sallai István Általános Iskola „Gyermekekért”Alapítvány támogatása
161/2018.(IX.27.) Napraforgó Óvoda éves munkatervének elfogadása
162/2018.(IX.27.) 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
163/2018.(IX.27.) Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
164/2018.(IX.27.) Kisszállás Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról
165/2018.(IX.27.) A kisszállási 0179 és 0495 hrsz. csatornák üzemeltetésbe adásáról
166/2018.(IX.27.) Az önkormányzati tulajdonú Kisszállás 0356/2, 0513, 0384/5, 0233 és 0158 hrsz. csatorna ingatlanok állami tulajdonba adásáról
167/2018.(IX.27.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. pénzügyi keret biztosításáról
168/2018.(IX.27.) Művelődési ház hűtőgépvásárlási kérelem elutasításáról
169/2018.(IX.27.) Kiskunhalasi Mentő Alapítvány támogatása
170/2018.(IX.27.) Gyergyószárhegyi Színtársulat fellépésének támogatásáról.
171/2018.(IX.27.) Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
172/2018.(IX.27.) Kisszállás Község közterületén és közintézményénél található veszélyes fák kivágására és nyesésére szóló árajánlat jóváhagyása
173/2018.(IX.27.) „Kisszállás 3 utcájának, és 3 útszakaszának felújítása” című projekt műszaki ellenőrének kiválasztásáról
174/2018.(IX.27.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
175/2018.(IX.27.) Ajánlatkérés a TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00005 azonosító számú, Konyhafejlesztés Kisszálláson című projekthez kapcsolódó eszközbeszerzésre
176/2018.(IX.27.) Ajánlatkérés „Kisszállás 3 utcájának, és 3 útszakaszának felújítása” című projekt kivitelezésére
177/2018.(IX.27.) TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007 és TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00005 azonosítószámú projektek közbeszerzési tanácsadójának kiválasztásáról
178/2018.(IX.27.) A Deák Ferenc u. 26. sz. (272 hrsz) lakóingatlan ¾-rész térítésmentes felajánlásáról
179/2018.(IX.27.) Kisszállás, Fő u. 32. szám alatti emeleti lakás bérbeadásáról
180/2018.(IX.27.) Kisszállás, Fő u. 32. szám alatti lakás bérbeadásáról
181/2018.(X.25.) A felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés felbontásáról, további 30 nap feladatellátás-vállalása mellett
182/2018.(X.25.) A Dr. Tóth Éva egyéni vállalkozóval és a Dr. Kovács és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötendő felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenység végzésére vonatkozó Egészségügyi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
183/2018.(X.25.) A Bagolyvár tetőszerkezetének felújítására vonatkozó, pótmunkák jóváhagyása
184/2018.(X.25.) Dr. Muskó Zsolt képviselő szavazásból történő kizárásáról
185/2018.(X.25.) A Fő utca 22/B. és a 22/C. szám alatti társasház lapostetőjének felújítására vonatkozó árajánlat elfogadása
186/2018.(X.25.) TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00005 azonosítószámú projekthez kapcsolódó konyhai eszközbeszerzés nyertes ajánlattevő kiválasztása
187/2018.(X.25.) Hó eltakarítási munkálatok ajánlatának elfogadása
188/2018.(X.25.) Napraforgó Óvoda 2018. évi téliszünetre vonatkozó zárva tartási rendjének megváltoztatásáról
189/2018.(X.25.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának jóváhagyása
190/2018.(XI.15.) Szociális tűzifa vásárlására vonatkozó adás-vételi szerződés elfogadására
191/2018.(XI.15.) Szociális tűzifa szállítására vonatkozó Fuvarozási – szerződés elfogadására
192/2018.(XI.15.) Javaslat a szociális célú tűzifa lakosság részére történő kiszállítása érdekében, az Önkormányzati Nonprofit Kft-vel kötendő szállítási szerződés elfogadására
193/2018.(XI.15.) Hó eltakarítási munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása
194/2018.(XI.15.) A mini manó családi bölcsőde szakmai programjának elfogadásáról
195/2018.(XI.28.) Helyi adó mértékek felülvizsgálatáról, a 2019. évi adómértékek meghatározásáról
196/2018.(XI.28.) Az önkormányzati tulajdonú földterületek 2018. évi hasznosításáról szóló beszámoló elfogadásáról.
197/2018.(XI.28.) TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007 azonosítószámú projekt kötelező nyilvánosság biztosítását végző partner kiválasztásáról
198/2018.(XI.28.) Molnárné Mintál Ildikó Kisszállás, Deák Ferenc u. 7. szám alatti lakos határozatlan időre történő kinevezése
199/2018.(XI.28.) Tőkéné Farkas Klára Tompa, Damjanich u. 130. szám alatti lakos határozatlan időre történő kinevezése.
200/2018.(XI.28.) „Kisszállás 3 utcájának, és 3 útszakaszának felújítása” azonosító száma: MÖGF/136-2/2018) projekt kivitelezőjének kiválasztásáról
201/2018.(XI.28.) A Deák Ferenc u.26. sz. (272 hrsz) lakóingatlan ¾-rész ajándékozási szerződés  elfogadásáról
202/2018.(XI.28.) Döntés egyszeri gyógyszertámogatás megállapításáról
203/2018.(XI.28.) Döntés egyszeri lakhatási támogatás megállapításáról
204/2018.(XI.28.) Döntés egyszeri iskoláztatási támogatás megállapításáról
205/2018.(XI.28.) Kis János és az önkormányzat között a 792/20 hrsz-ú szántó területre 2016. december 06-án kötött csereszerződés felülvizsgálata ügyében.
206/2018.(XII.20.) A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.
207/2018.(XII.20.) Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására vonatkozó ajánlatának elfogadása
208/2018.(XII.20.) Solti Lászlóné Kisszállás, Csap u. 2. szám alatti lakos határozatlan időre történő kinevezése
209/2018.(XII.20.) Bölcsődei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása
210/2018.(XII.20.) Közbeszerzési eljárás indítása a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007 azonosító számú projekt keretében, „Inkubátorház kialakítása érdekében 1 db brikettáló sor komplett beszerzése” tárgyban
211/2018.(XII.20.) Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról
212/2018.(XII.20.) A téli rezsicsökkentés végrehajtása tárgyában a tüzelőanyag-kereskedés kiválasztásához ajánlat kérés
213/2018.(XII.20.) Fókusz Takarékszövetkezet ajánlata a 708/5/A/1 hrsz.    Kisszállás Fő u. 22/B. sz. alatti ingatlanának eladására
214/2018.(XII.20.) Napraforgó Óvoda Adatkezelési Szabályzatának elfogadása
215/2018.(XII.20.) Patrinjan Octavia Monika (Kisszállás, Fő u. 35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
216/2018.(XII.20.) Bauer Györgyné (Kisszállás, Fő u. 35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
217/2018.(XII.20.) Hurtony Dániel (Kisszállás, Fő u. 35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
218/2018.(XII.20.) Sebestyén Mária Aranka (Kisszállás, Fő u.35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
219/2018.(XII.20.) Kiss Istvánné (Kisszállás, Petőfi u. 20/c.) lakásbérletének meghosszabbításáról
220/2018.(XII.20.) Bella András (Kisszállás, Fő u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
221/2018.(XII.20.) Kisszállás, Fő u. 32/2. szám alatti lakás bérleti díjának meghatározása
222/2018.(XII.20.) Kisszállás, Fő u. 32/3. szám alatti lakás bérleti díjának meghatározása
223/2018.(XII.20.) Kisszállás, Fő u. 32/4. szám alatti lakás bérleti díjának meghatározása
224/2018.(XII.20.) Kisszállás, Malom u. 9. szám alatti lakás bérleti díjának meghatározása
225/2018.(XII.20.) Nagy Tamás (Kisszállás, Fő u. 39.) lakásbérletének meghosszabbításáról
226/2018.(XII.20.) Kolompár Zoltánné (Kisszállás, Május 1. u. 23.) lakásbérletének meghosszabbításáról
227/2018.(XII.20.) Fábián Katalin (Kisszállás, Kölcsey u. 4.) lakásbérletének meghosszabbításáról
228/2018.(XII.20.) Kisszállás, Fő u. 37. nem lakás céljára szolgáló helyiség (volt lottózó) bérleti díjának meghatározása
229/2018.(XII.20.) Kisszállás, Fő u. 32. nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) bérleti díjának meghatározása
230/2018.(XII.20.) BÁCS-GAZDA COOP Kft által bérelt Kisszállás, Fő u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
231/2018.(XII.20.) Kisszállás, Fő u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
232/2018.(XII.20.) Szociális Alapítvány részére a Kisszállás, Fő u. 9. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
233/2018.(XII.20.) SATRI Bt által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség (buszváró épülete) bérletének felülvizsgálatáról
234/2018.(XII.20.) Kisszállás, Fő u.16. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
235/2018.(XII.20.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Fő u. 39. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
236/2018.(XII.20.) Kisszállási Mozgáskorlátozottak Csoportja részére a Kisszállás, Fő u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
237/2018.(XII.20.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére a Kisszállás, Fő u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
238/2018.(XII.20.) Kisszállási Horgász Egyesület részére a Kisszállás, Fő u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
239/2018.(XII.20.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs RK.) bérleti díjának meghatározása
240/2018.(XII.20.) Gondozási Központ Nappali Intézménye Kisszállás, Fő u.33. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
241/2018.(XII.20.) Kisszállás, Fő u. 39. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség – körzeti megbízott iroda – bérletének felülvizsgálatáról
242/2018.(XII.20.) Családsegítő Iroda Kisszállás, Fő u. 39. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
243/2018.(XII.20.) A Fő u. 32. szám alatti felújított emeleti lakás bérbeadása, és a 2019. évre vonatkozó bérleti díjának    meghatározása
244/2018.(XII.20.) Hurtony Dániel – bérlőnek a bérleményben esedékes villanybojler cserével kapcsolatos kérelme
245/2018.(XII.20.) A Deák Ferenc u. 26. sz. (272 hrsz) lakóingatlan ¾-rész vételiajánlat elutasításáról

Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Álláshirdetések
Oldaltérkép