e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. július
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

2023. évi Önkormányzati Határozatok

1/2023.(I.26.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet célvizsgálatához kapcsolódó törvényességi javaslatról.
2/2022.(I.26.) A Kisszállási Sport Club részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
3/2023.(I.26.) A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete – Kisszállási Csoport részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
4/2023.(I.26.) A Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
5/2023.(I.26.) A Kelebiai Kutyamentő Alapítvány részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
6/2023.(I.26.) A Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület (KISZE) részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
7/2023.(I.26.) A Kisszállási Horgász Egyesület részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
8/2023.(I.26.) A Kisszállási Polgárőr Egyesület részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
9/2023.(I.26.) A Sallai István Általános Iskola „Gyermekekért” Alapítvány részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
10/2023.(I.26.) A Szociális Alapítvány részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
11/2023.(I.26.) A Minor Portus Alapítvány részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
12/2023.(I.26.) A Kisszállási Négyestelepi Főnix Egyesület részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
13/2023.(I.26.) A Tanyavilág Kulturális Egyesület részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
14/2023.(I.26.) Igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban.
15/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi nyitva tartási rendjének meghatározásáról.
16/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. évi nevelési évre vonatkozó beiratkozási napjainak meghatározásáról.
17/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi beiskolázási tervének jóváhagyásáról.
18/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai Programjának módosításáról.
19/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde házirendjének módosításáról.
20/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
21/2023.(I.26.) Kisszállás Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
22/2023.(I.26.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
23/2023.(I.26.) Rozsnyai Attila polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról.
24/2023.(I.26.) A Művelődési Ház energetikai korszerűsítés kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárásról.
25/2023.(I.26.) A III. Hagyományőrző Télűző Disznótoros finanszírozásáról.
26/2023.(I.26.) A víziközmű integrációja.
27/2023.(I.26.) A belterület 463 hrsz-ú lakóingatlan önkormányzat részére történő ajándékozásáról.
28/2023.(I.26.) Farkas Brigitta Deák f. u. 26. szám alatti ingatlannal kapcsolatos megkereséséről.
29/2023.(I.26.) Kisszállás Község Önkormányzata Jegyzőjének jutalmazásáról.
30/2023.(I.26.) Óvodai sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai fejlesztéséről szóló megbízási szerződés megkötéséről.
31/2023.(I.26.) Védőnői munkabér betöltéséről.
32/2023.(II.09.) Dr. Muskó Zsolt képviselő szavazásból történő kizárásáról.
33/2023.(II.09.) Dr. Muskó Zsolt képviselő Humánpolitikai bizottsági tagnak történő megválasztásáról.
34/2023.(II.09.) Dr. Muskó Zsolt képviselő Ügyrendi bizottsági tagnak történő megválasztásáról.
35/2023.(II.09.) A Művelődési Ház energetikai korszerűsítésének műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárásról.
36/2023.(II.09.) A Művelődési Ház energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői szerződés jóváhagyásáról.
37/2023.(II.09.) A Kisszállás, Fő utca 32/4. szám alatti emeleti lakás bérbeadásáról.
38/2023.(II.23.) A gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma felülvizsgálatáról.
39/2023.(II.23.) Az óvodai és bölcsődei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
40/2023.(II.23.) Az általános iskolai köteleztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
41/2023.(II.23.) Az intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
42/2023.(II.23.) A szociális étkeztetés közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
43/2023.(II.23.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
44/2023.(II.23.) A polgármester 2023. évi cafeteria keretösszegének megállapításáról.
45/2023.(II.23.) Malustyik László Attila alpolgármester szavazásból történő kizárásáról.
46/2023.(II.23.) Malustyik László Attila alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatáról.
47/2023.(II.23.) A települési önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
48/2023.(II.23.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról.
49/2023.(II.23.) Kisszállás Község Önkormányzata középtávú tervének elfogadásáról.
50/2023.(II.23.) A Kisszállási Polgármesteri Hivatal, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár között kötendő, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
51/2023.(II.23.) A Kisszállási Polgármesteri Hivatal, valamint a Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde között kötendő, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
52/2023.(II.23.) A Kisszállás Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
53/2023.(II.28.) Az önkormányzat energia-áremelkedés miatti takarékossági intézkedésekről.
54/2023.(II.28.) „Belvízelvezetés Kisszálláson” projekt megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról.
55/2023.(II.28.) Szociális étkeztetés társulásban történő feladatellátásáról.
56/2023.(III.30.) A háziorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
57/2023.(III.30.) A fogorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
58/2023.(III.30.) A házi gyermekorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
59/2023.(III.30.) A védőnői ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
60/2023.(III.30.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
61/2023.(III.30.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról.
62/2023.(III.30.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról.
63/2023.(III.30.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervének és szolgáltatási tervének jóváhagyásáról.
64/2023.(III.30.) A 183/2022. (X.19.) ÖK határozat módosításáról.
65/2023.(III.30.) A Településrendezési terv módosítása kapcsán a megalapozó vizsgálat tartalmának elfogadásáról.
66/2023.(III.30.) A Településrendezési terv módosítása kapcsán az alátámasztó javaslat tartalmának elfogadásáról.
67/2023.(III.30.) A „Kisszállási park fejlesztése” elnevezésű projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárásról.
68/2023.(III.30.) A „Kisszállási park fejlesztése” elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárásról.
69/2023.(III.30.) A „Kisszállási park fejlesztése” elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárásról.
70/2023.(III.30.) Óvodai sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai mozgásfejlesztéséről szóló megbízási szerződés megkötéséről.
71/2023.(III.30.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról.
72/2023.(III.30.) A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola 2023. évi átszervezéséről szóló Fejlesztés véleményezéséről.
73/2023.(III.30.) A települési önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtásáról.
74/2023.(IV,27.) A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság a közbiztonság 2022. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról készült beszámolója elfogadásáról.
75/2023.(IV.27.) A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kisszállás Község 2022. évi vízellátásáról és szennyvízelvezetéséről szóló beszámolója elfogadásáról.
76/2023.(IV.27.) A Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolója elfogadásáról.
77/2023.(IV.27.) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
78/2023.(IV.27.) Kisszállás Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról.
79/2023.(IV.27.) Vis maior pályázat benyújtásáról.
80/2023.(IV.27.) Keszthelyi Tibor vételi szándékáról.
81/2023.(IV.27.) Török István Ferencné áthelyezéséről.
82/2023.(IV.27.) A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének lehetőségéről.
83/2023.(IV.27.) A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének lehetőségéhez kapcsolódó kiegészítő igényről.
84/2023.(IV.27.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére vonatkozó pályázatról.
85/2023.(IV.27.) A Kisszállás belterület 905 hrsz-ú ingatlan telekmegosztásáról.
86/2023.(IV.27.) A Kisszállás külterület 0209/21 hrsz-ú ingatlan telekmegosztásáról.
87/2023.(V.25.) Kisszállás Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.
88/2023.(V.25.) Kisszállás Község Önkormányzata 2022. évi maradványának felhasználásáról.
89/2023.(V.25.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2022. évi független könyvvizsgálói jelentésének elfogadásáról.
90/2023.(V.25.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról.
91/2023.(V.25.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásáról.
92/2023.(V.25.) A szociális étkeztetési feladatok 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
93/2023.(V.25.) A HTKT SzSzK Kisszállás településen házi segítségnyújtás területén és az Idősek Otthonában végzett 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
94/2023.(V.25.) Az 1. számú tanyagondnoki körzetben végzett tanyagondnoki szolgáltatás 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
95/2023.(V.25.) A 2. számú tanyagondnoki körzetben végzett tanyagondnoki szolgáltatás 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
96/2023.(V.25.) Településrendezési Terv módosítás kapcsán környezeti értékelésről.
97/2023.(V.25.) A Településszerkezeti terv módosításáról.
98/2023.(V.25.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak módosításáról.
99/2023.(V.25.) Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elfogadásáról.
100/2023.(V.25.) Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának elfogadásáról.
101/2023.(V.25.) Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/felújítása” című alprogramban pályázat benyújtásáról.
102/2023.(V.25.) Az „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” LEADER pályázati felhíváson való részvételéről.
103/2023.(V.25.) Gyepmesteri telep működtetéséről és egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodásról.
104/2023.(V.25.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. kiegészítő támogatásának biztosításáról.
105/2023.(V.25.) A Kisszállási Horgász Egyesület VP6-19.2.1.-32-11-22 kódszámú, Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület – Nonprofit szervezetek fejlesztése pályázatának előfinanszírozásáról.
106/2023.(V.25.) A Kisszállási Piac Működési Szabályzatának elfogadásáról.
107/2023.(V.25.) A Kisszállási Piacon helyhasználati díj megfizetéséről.
108/2023.(V.25.) Dr. Bátori Gábor r.alezredes kinevezéséről.
109/2023.(V.25.) A békepárti határozathoz történő csatlakozásról.
110/2023.(V.31.) Bodi Rozália E.V. részére a Kisszállás 527 hrsz. alatti 12 m2 nagyságú I. számú árusító faház bérbeadásáról.
111/2023.(V.31.) Mándity László részére a Kisszállás 527 hrsz. alatti 12 m2 nagyságú I. számú üzlethelyiség bérbeadásáról.
112/2023.(V.31.) Bunduláné Kocsis Etelka Katalin szolgálati elismerésének jóváhagyásáról.
113/2023.(V.31.) Tőkéné Farkas Klára szolgálati elismerésének jóváhagyásáról.
114/2023.(V.31.) Az intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról.
115/2023.(VI.20.) „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” elnevezésű LIFE LOGOS 4 WATERS (LIFE20CCA/HU/001604) vízgyűjtő pályázati program vonatkozásában konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről.
116/2023.(VI.29.) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
117/2023.(VI.29.) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi II. félévi munkatervének elfogadásáról.
118/2023.(VI.29.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről.
119/2023.(VI.29.) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról.
120/2023.(VI.29.) A Kisszállási Piac üzlethelyiségeinek, valamint faházainak bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról.
121/2023.(VI.29.) A „Sport és szabadidős képzés” feladat ellátására vonatkozó megbízási szerződés felmondásáról.
122/2023.(VI.29.) A zöldterület kezelésre, illetve karbantartási feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról.
123/2023.(VI.29.) A szociális célú tüzelőanyagra vonatkozó adásvételi szerződés elfogadásáról.
124/2023.(VI.29.) A szociális célú tüzelőanyagra vonatkozó szállítási árajánlat elfogadásáról.
125/2023.(VI.29.) A szociális célú tüzelőanyag lakosság részére történő kiszállítására vonatkozó fuvarozási szerződés elfogadásáról.
126/2023.(VI.29.) Farkas Brigitta Deák Ferenc utca 26. szám alatti ingatlannal kapcsolatos megkereséséről.
127/2023.(VI.29.) A 6421 Kisszállás Deák Ferenc utca 26. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
128/2023.(VI.26.) A települési önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázat benyújtásáról.
129/2023.(VI.26.) A népkonyhai alapszolgáltatás működtetéséről.
130/2023.(VII.31.) A Kisszállási Piac V. számú, 41,66 m2-es üzlethelyiségének bérbeadására vonatkozó pályázati anyagok elbírálásáról.
131/2023.(VII.31.) A Kisszállási Piac IV. számú, 12 m2-es üzlethelyiségének bérbeadására vonatkozó pályázati anyag elbírálásáról.
132/2023.(VIII.1.) A Kisszállási Piac V. számú, 41,66 m2-es üzlethelyiségének bérbeadására vonatkozó pályázati anyagok elbírálásáról.
133/2023.(VIII.17.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
134/2023.(VIII.17.) A lakossági közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról.
135/2023.(VIII.17.) Az óvodai és mini bölcsődei gyermekétkeztetés adminisztratív feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződés megkötéséről.
136/2023.(VIII.17.) Az iskolai gyermekétkeztetés adminisztratív feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződés megkötéséről.
137/2023.(VIII.17.) A Mentsvár az Állatokért és Környezetünkért Közhasznú Alapítvánnyal kötendő megbízási szerződésről.
138/2023.(VIII.17.) A Kisszállás Deák Ferenc utca 26. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről.
139/2023.(VIII.17.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
140/2023.(VIII.17.) Acsai Nimród, 6421 Kisszállás Akácfa utca 13. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
141/2023.(VIII.17.) Nagy Odett, 6421 Kisszállás Sallai tanító utca 22. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
142/2023.(VIII.17.) Benedek Éda, 6421 Kisszállás Rákóczi utca 11. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
143/2023.(VIII.17.) Kádár Emma Laura, 6421 Hunyadi utca 7. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
144/2023.(VIII.17.) Savanya Dorka, 6421 Kisszállás Fő utca 27. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
145/2023.(VIII.17.) Tóbiás Rebeka, 6421 Kisszállás Rákóczi utca 30. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
146/2023.(VIII.17.) Sztojiniv Fanni, 6421 Kisszállás Kossuth utca 22. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
147/2023.(VIII.17.) Bakos Soma Bálint, 6421 Kisszállás Sport utca 12. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
148/2023.(VIII.17.) A Dobó Katalin által bérelt Fő utca 9. szám alatti I. számú épület A/1. számú helyiség bérleti ügyéről.
149/2023.(IX.12.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtásáról.
150/2023.(IX.28.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde éves munkatervének elfogadásáról.
151/2023.(IX.28.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról.
152/2023.(IX.28.) A VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósítása érdekében feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
153/2023.(IX.28.) A VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárásról.
154/2023.(IX.28.) Acsai-Varga Zsuzsanna részére a Kisszállás 527 hrsz. alatti III. számú, 12m2-es árusító faház bérbeadásáról.
155/2023.(IX.28.) A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00022 azonosítószámú „Óvodai tornaszoba-építés Kisszálláson” elnevezésű projekthez kapcsolódó standard éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat elkészítésére lefolytatott beszerzési eljárásról.
156/2023.(IX.28.) A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00022 azonosítószámú „Óvodai tornaszoba-építés Kisszálláson” elnevezésű projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek megvalósítására lefolytatott beszerzési eljárásról.
157/2023.(IX.28.) A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00022 azonosítószámú „Óvodai tornaszoba-építés Kisszálláson” elnevezésű projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárásról.
158/2023.(IX.28.) A MFP-UHJ/2023 azonosítószámú „Önkormányzati járda felújítása Kisszálláson” elnevezésű projekthez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárásról.
159/2023.(IX.28.) A MFP-UHJ/2023 azonosítószámú „Önkormányzati járda felújítása Kisszálláson” elnevezésű projekthez kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárásról.
160/2023.(IX.28.) A külterületi hóeltakarítási feladatok ellátására vonatkozó ajánlat elfogadásáról.
161/2023.(IX.28.) A Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.
162/2023.(IX.28.) A 2019/31/18/1 nyilvántartási számú MVH 232/0601/62/9/2009 pályázathoz kapcsolódó beruházás nyilvántartásának selejtezéséről.
163/2023.(IX.28.) A 6421 Kisszállás 0357/2 helyrajzi szám alatti, 1/2-ed részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről.
164/2023.(IX.28.) A TOP_PLUSZ-3.1.3-23 azonosítószámú „Helyi humán fejlesztések” elnevezésű projektben történő részvételről.
165/2023.(IX.28.) A TOP_PLUSZ-3.1.3-23 azonosítószámú „Helyi humán fejlesztések” elnevezésű projekthez kapcsolódó Megalapozó dokumentum elkészítésére lefolytatott beszerzési eljárásról.
166/2023.(X.18.) A VP6-7.2.1.1-20 azonosítószámú „Kisszállási piac fejlesztése” elnevezésű projekthez kapcsolódó eszközök beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárásról.
167/2023.(X.18.) A VP6-7.2.1.1-20 azonosítószámú „Kisszállási piac fejlesztése” elnevezésű projekthez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárásról.
168/2023.(X.26.) A Központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről szóló Feladat átadás-átvételi szerződés megszüntetéséről.
169/2023.(X.26.) A Kisszállási Piac üzlethelyiségeinek, valamint faházának bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról.
170/2023.(X.26.) Obester Zsolt köztisztviselő szakdolgozatával kapcsolatos közreműködési megállapodásról és betekintési lehetőség biztosításáról.
171/2023.(X.26.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtásáról.
172/2023.(X.26.) Óvodai sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai fejlesztéséről szóló megbízási szerződés megkötéséről.
173/2023.(XI.6.) A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00002 azonosítószámú „Épületenergetikai fejlesztés Kisszállás településen” elnevezésű projekt szemléletformálási és tájékoztatási tevékenységek megvalósítására lefolytatott beszerzési eljárásról.
174/2023. (XI.30.) A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, a 2024. évi adómértékek meghatározásáról.
175/2023. (XI.30.) A 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
176/2023. (XI.30.) A 2024. évi belső ellenőrzési tervben rögzített ellenőrzési feladatok, valamint a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásával kapcsolatos vállalkozói szerződés elfogadásáról.
177/2023. (XI.30.) Kisszállás Község Önkormányzata 2023-2028. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról.
178/2023. (XI.30.) A Kisszállási Piac II. számú, 12 m2-es üzlethelyiségének bérbeadására vonatkozó pályázati anyag elbírálásáról.
179/2023.(XI.30.) Dr. Kovács Zoltán háziorvossal kötendő felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenység végzésére vonatkozó egészségügyi szolgálati jogviszonyának meghosszabbításáról.
180/2023. (XI.30.) A Gregó és Társa Bt-vel felnőtt háziorvos tartós helyettesítésére vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról.
181/2023. (XI.30.) A Kisszállási Sallai István Általános Iskola 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetének tervezete véleményezéséről.
182/2023. (XI.30.) Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszközök beszerzése” című alprogramban pályázat benyújtásáról.
183/2023. (XI.30.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.
184/2023. (XI.30.) A Kisszállási Önkormányzati Nonprofit Kft. kiegészítő támogatásának biztosításáról.
185/2023. (XI.30.) A VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű projekthez kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról.
186/2023. (XI.30.) A 6421 Kisszállás, Fő utca 28. szám alatti ingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiségének (6. számú iroda) és a 6421 Kisszállás Fő utca 32. szám alatti ingatlan területén található mobilgarázs bérbeadásáról.
187/2023. (XI.30.) A helyi építési szabályokról szóló 14/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításának elindításáról meglévő óvoda épület bővítése érdekében.
188/2023. (XI.30.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról.
189/2023. (XII.14.) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. év I. félévi munkatervének elfogadásáról.
190/2023. (XII.14.) Patrijan Octavia Monika 6421 Kisszállás, Fő utca 35/2. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
191/2023. (XII.14.) Bauer Györgyné 6421 Kisszállás, Fő utca 35/4. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
192/2023. (XII.14.) Dóra Erika 6421 Kisszállás, Fő utca 35/1. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
193/2023. (XII.14.) Sebestény Aranka Mária 6421 Kisszállás, Fő utca 35/3. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
194/2023. (XII.14.) Kiss Istvánné 6421 Kisszállás, Petőfi utca 20/c. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
195/2023. (XII.14.) Bella Andrásné 6421 Kisszállás, Fő utca 32/1. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
196/2023. (XII.14.) Mintál Rózsa 6421 Kisszállás, Fő utca 32/2. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
197/2023. (XII.14.) A 6421 Kisszállás, Fő utca 32/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti díjának meghatározásáról.
198/2023. (XII.14.) Szabó Alexandra 6421 Kisszállás, Fő utca 32/3. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
199/2023. (XII.14.) A 6421 Kisszállás, Malom utca 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti díjának meghatározásáról.
200/2023. XII.14.) Fáy Marianna 6421 Kisszállás, Fő utca 39. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
201/2023. (XII.14.) Kolompár Zoltánné 6421 Kisszállás, Május 1. utca 23. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
202/2023. (XII.14.) Buszváró üzlethelyiség nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározásáról.
203/2023. (XII.14.) A 6421 Kisszállás Fő utca 33. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (Gondozási Központ Nappali Ellátó Intézmény) bérleti díjának meghatározásáról.
204/2023. (XII.14.) A Horváth Zoltán által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség (509/5. hrsz. VI. számú épület) bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról.
205/2023. (XII.14.) A Dobó Katalin által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség (509/5/A. hrsz. I. számú épület A/1. számú helyiség) bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról.
206/2023. (XII.14.) A 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdasági- és szociális jellegű programelemeiben való részvételről.
207/2023. (XII.14.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratának módosításáról.
208/2023. (XII.14.) A köztemetés lebonyolítására irányuló vállalkozási szerződés felülvizsgálatáról.

 

Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Álláshirdetések
Oldaltérkép