Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2023. szeptember
h K s c p s v
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

2023. évi Önkormányzati Határozatok

1/2023.(I.26.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet célvizsgálatához kapcsolódó törvényességi javaslatról.
2/2022.(I.26.) A Kisszállási Sport Club részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
3/2023.(I.26.) A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete – Kisszállási Csoport részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
4/2023.(I.26.) A Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
5/2023.(I.26.) A Kelebiai Kutyamentő Alapítvány részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
6/2023.(I.26.) A Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület (KISZE) részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
7/2023.(I.26.) A Kisszállási Horgász Egyesület részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
8/2023.(I.26.) A Kisszállási Polgárőr Egyesület részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
9/2023.(I.26.) A Sallai István Általános Iskola „Gyermekekért” Alapítvány részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
10/2023.(I.26.) A Szociális Alapítvány részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
11/2023.(I.26.) A Minor Portus Alapítvány részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
12/2023.(I.26.) A Kisszállási Négyestelepi Főnix Egyesület részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
13/2023.(I.26.) A Tanyavilág Kulturális Egyesület részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
14/2023.(I.26.) Igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban.
15/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi nyitva tartási rendjének meghatározásáról.
16/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. évi nevelési évre vonatkozó beiratkozási napjainak meghatározásáról.
17/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi beiskolázási tervének jóváhagyásáról.
18/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai Programjának módosításáról.
19/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde házirendjének módosításáról.
20/2023.(I.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
21/2023.(I.26.) Kisszállás Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
22/2023.(I.26.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
23/2023.(I.26.) Rozsnyai Attila polgármester 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról.
24/2023.(I.26.) A Művelődési Ház energetikai korszerűsítés kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárásról.
25/2023.(I.26.) A III. Hagyományőrző Télűző Disznótoros finanszírozásáról.
26/2023.(I.26.) A víziközmű integrációja.
27/2023.(I.26.) A belterület 463 hrsz-ú lakóingatlan önkormányzat részére történő ajándékozásáról.
28/2023.(I.26.) Farkas Brigitta Deák f. u. 26. szám alatti ingatlannal kapcsolatos megkereséséről.
29/2023.(I.26.) Kisszállás Község Önkormányzata Jegyzőjének jutalmazásáról.
30/2023.(I.26.) Óvodai sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai fejlesztéséről szóló megbízási szerződés megkötéséről.
31/2023.(I.26.) Védőnői munkabér betöltéséről.
32/2023.(II.09.) Dr. Muskó Zsolt képviselő szavazásból történő kizárásáról.
33/2023.(II.09.) Dr. Muskó Zsolt képviselő Humánpolitikai bizottsági tagnak történő megválasztásáról.
34/2023.(II.09.) Dr. Muskó Zsolt képviselő Ügyrendi bizottsági tagnak történő megválasztásáról.
35/2023.(II.09.) A Művelődési Ház energetikai korszerűsítésének műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárásról.
36/2023.(II.09.) A Művelődési Ház energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezői szerződés jóváhagyásáról.
37/2023.(II.09.) A Kisszállás, Fő utca 32/4. szám alatti emeleti lakás bérbeadásáról.
38/2023.(II.23.) A gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma felülvizsgálatáról.
39/2023.(II.23.) Az óvodai és bölcsődei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
40/2023.(II.23.) Az általános iskolai köteleztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
41/2023.(II.23.) Az intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
42/2023.(II.23.) A szociális étkeztetés közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
43/2023.(II.23.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
44/2023.(II.23.) A polgármester 2023. évi cafeteria keretösszegének megállapításáról.
45/2023.(II.23.) Malustyik László Attila alpolgármester szavazásból történő kizárásáról.
46/2023.(II.23.) Malustyik László Attila alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatáról.
47/2023.(II.23.) A települési önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
48/2023.(II.23.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról.
49/2023.(II.23.) Kisszállás Község Önkormányzata középtávú tervének elfogadásáról.
50/2023.(II.23.) A Kisszállási Polgármesteri Hivatal, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár között kötendő, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
51/2023.(II.23.) A Kisszállási Polgármesteri Hivatal, valamint a Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde között kötendő, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
52/2023.(II.23.) A Kisszállás Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
53/2023.(II.28.) Az önkormányzat energia-áremelkedés miatti takarékossági intézkedésekről.
54/2023.(II.28.) „Belvízelvezetés Kisszálláson” projekt megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról.
55/2023.(II.28.) Szociális étkeztetés társulásban történő feladatellátásáról.
56/2023.(III.30.) A háziorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
57/2023.(III.30.) A fogorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
58/2023.(III.30.) A házi gyermekorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
59/2023.(III.30.) A védőnői ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
60/2023.(III.30.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
61/2023.(III.30.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról.
62/2023.(III.30.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi beszámolójának jóváhagyásáról.
63/2023.(III.30.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervének és szolgáltatási tervének jóváhagyásáról.
64/2023.(III.30.) A 183/2022. (X.19.) ÖK határozat módosításáról.
65/2023.(III.30.) A Településrendezési terv módosítása kapcsán a megalapozó vizsgálat tartalmának elfogadásáról.
66/2023.(III.30.) A Településrendezési terv módosítása kapcsán az alátámasztó javaslat tartalmának elfogadásáról.
67/2023.(III.30.) A „Kisszállási park fejlesztése” elnevezésű projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárásról.
68/2023.(III.30.) A „Kisszállási park fejlesztése” elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárásról.
69/2023.(III.30.) A „Kisszállási park fejlesztése” elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljárásról.
70/2023.(III.30.) Óvodai sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai mozgásfejlesztéséről szóló megbízási szerződés megkötéséről.
71/2023.(III.30.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról.
72/2023.(III.30.) A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola 2023. évi átszervezéséről szóló Fejlesztés véleményezéséről.
73/2023.(III.30.) A települési önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtásáról.
74/2023.(IV,27.) A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság a közbiztonság 2022. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról készült beszámolója elfogadásáról.
75/2023.(IV.27.) A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kisszállás Község 2022. évi vízellátásáról és szennyvízelvezetéséről szóló beszámolója elfogadásáról.
76/2023.(IV.27.) A Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolója elfogadásáról.
77/2023.(IV.27.) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
78/2023.(IV.27.) Kisszállás Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról.
79/2023.(IV.27.) Vis maior pályázat benyújtásáról.
80/2023.(IV.27.) Keszthelyi Tibor vételi szándékáról.
81/2023.(IV.27.) Török István Ferencné áthelyezéséről.
82/2023.(IV.27.) A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének lehetőségéről.
83/2023.(IV.27.) A Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok, ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzésének lehetőségéhez kapcsolódó kiegészítő igényről.
84/2023.(IV.27.) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére vonatkozó pályázatról.
85/2023.(IV.27.) A Kisszállás belterület 905 hrsz-ú ingatlan telekmegosztásáról.
86/2023.(IV.27.) A Kisszállás külterület 0209/21 hrsz-ú ingatlan telekmegosztásáról.
87/2023.(V.25.) Kisszállás Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.
88/2023.(V.25.) Kisszállás Község Önkormányzata 2022. évi maradványának felhasználásáról.
89/2023.(V.25.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2022. évi független könyvvizsgálói jelentésének elfogadásáról.
90/2023.(V.25.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról.
91/2023.(V.25.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásáról.
92/2023.(V.25.) A szociális étkeztetési feladatok 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
93/2023.(V.25.) A HTKT SzSzK Kisszállás településen házi segítségnyújtás területén és az Idősek Otthonában végzett 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
94/2023.(V.25.) Az 1. számú tanyagondnoki körzetben végzett tanyagondnoki szolgáltatás 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
95/2023.(V.25.) A 2. számú tanyagondnoki körzetben végzett tanyagondnoki szolgáltatás 2022. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
96/2023.(V.25.) Településrendezési Terv módosítás kapcsán környezeti értékelésről.
97/2023.(V.25.) A Településszerkezeti terv módosításáról.
98/2023.(V.25.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak módosításáról.
99/2023.(V.25.) Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elfogadásáról.
100/2023.(V.25.) Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának elfogadásáról.
101/2023.(V.25.) Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/felújítása” című alprogramban pályázat benyújtásáról.
102/2023.(V.25.) Az „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” LEADER pályázati felhíváson való részvételéről.
103/2023.(V.25.) Gyepmesteri telep működtetéséről és egyes állategészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodásról.
104/2023.(V.25.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. kiegészítő támogatásának biztosításáról.
105/2023.(V.25.) A Kisszállási Horgász Egyesület VP6-19.2.1.-32-11-22 kódszámú, Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület – Nonprofit szervezetek fejlesztése pályázatának előfinanszírozásáról.
106/2023.(V.25.) A Kisszállási Piac Működési Szabályzatának elfogadásáról.
107/2023.(V.25.) A Kisszállási Piacon helyhasználati díj megfizetéséről.
108/2023.(V.25.) Dr. Bátori Gábor r.alezredes kinevezéséről.
109/2023.(V.25.) A békepárti határozathoz történő csatlakozásról.
110/2023.(V.31.) Bodi Rozália E.V. részére a Kisszállás 527 hrsz. alatti 12 m2 nagyságú I. számú árusító faház bérbeadásáról.
111/2023.(V.31.) Mándity László részére a Kisszállás 527 hrsz. alatti 12 m2 nagyságú I. számú üzlethelyiség bérbeadásáról.
112/2023.(V.31.) Bunduláné Kocsis Etelka Katalin szolgálati elismerésének jóváhagyásáról.
113/2023.(V.31.) Tőkéné Farkas Klára szolgálati elismerésének jóváhagyásáról.
114/2023.(V.31.) Az intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról.
115/2023.(VI.20.) „Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért” elnevezésű LIFE LOGOS 4 WATERS (LIFE20CCA/HU/001604) vízgyűjtő pályázati program vonatkozásában konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről.
116/2023.(VI.29.) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
117/2023.(VI.29.) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi II. félévi munkatervének elfogadásáról.
118/2023.(VI.29.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről.
119/2023.(VI.29.) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról.
120/2023.(VI.29.) A Kisszállási Piac üzlethelyiségeinek, valamint faházainak bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról.
121/2023.(VI.29.) A „Sport és szabadidős képzés” feladat ellátására vonatkozó megbízási szerződés felmondásáról.
122/2023.(VI.29.) A zöldterület kezelésre, illetve karbantartási feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról.
123/2023.(VI.29.) A szociális célú tüzelőanyagra vonatkozó adásvételi szerződés elfogadásáról.
124/2023.(VI.29.) A szociális célú tüzelőanyagra vonatkozó szállítási árajánlat elfogadásáról.
125/2023.(VI.29.) A szociális célú tüzelőanyag lakosság részére történő kiszállítására vonatkozó fuvarozási szerződés elfogadásáról.
126/2023.(VI.29.) Farkas Brigitta Deák Ferenc utca 26. szám alatti ingatlannal kapcsolatos megkereséséről.
127/2023.(VI.29.) A 6421 Kisszállás Deák Ferenc utca 26. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
128/2023.(VI.26.) A települési önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázat benyújtásáról.
129/2023.(VI.26.) A népkonyhai alapszolgáltatás működtetéséről.

 

Időjárás előrejelzés
e-Ügyintézés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép