e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. június
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

2024. évi Önkormányzati Határozatok

1/2024.(I.25.) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
2/2024. (I.25.) Igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban.
3/2024. (I.25.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi nyitva tartási rendjének meghatározásáról.
4/2024. (I.25.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024/2025. évi nevelési évre vonatkozó beiratkozási napjainak meghatározásáról.
5/2024. (I.25.) Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
6/2024. (I.25.) Rozsnyai Attila polgármester 2024. szeptember 30. napjáig megillető szabadság ütemezésének jóváhagyásáról.
7/2024. (I.25.) A VP6-19.2.1-32-10-21 kódszámú, Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület – Életminőség javítását célzó települési fejlesztések elnevezésű projekt keretében előleg kifizetési kérelem benyújtásáról és a szükséges önerő rendelkezésre állásáról.
8/2024. (I.25.) A „Központi park és parkoló fejlesztése Kisszálláson” elnevezésű projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására lefolytatott beszerzési eljárásról.
9/2024. (I.25.) A „Központi park és parkoló fejlesztése Kisszálláson” elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására lefolytatott beszerzési eljárásról.
10/2024. (I.25.) A „Központi park és parkoló fejlesztése Kisszálláson” elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak ellátására lefolytatott beszerzési eljárásról.
11/2024. (I.25.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltéséről.
12/2024. (I.25.) Dr. Székács István Attila háziorvossal kötendő felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenység végzésére irányuló egészségügyi szolgálati jogviszonyának jóváhagyásáról.
13/2024. (I.25.) A Fő utca 9/A. szám alatti 509/5 hrsz-on található önkormányzati üzemépülethez kapcsolódó, karbantartásra, épület üzemeltetésre, zöldfelület ápolásra vonatkozó vállalkozói keretszerződés módosításáról.
14/2024. (I.24.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak módosításáról.
15/2024. (I.25.) Lukács Tamás aljegyző jutalmazásáról.
16/2024. (I.25.) A Kisszállási Piac Működési Szabályzatának módosításáról.
17/2024. (II.15.) A gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma felülvizsgálatáról.
18/2024. (II.15.) A Víziközmű Társulattól átvett egyes érdekeltségi hozzájárulás követelések elengedéséről.
19/2024. (II.15.) A Kossuth, a Baba és a Hunyadi utcai közterületi szelektív hulladék gyűjtőpontok megszüntetéséről, valamint a Fő utca 9. szám alatti (509/5 hrsz.) új szelektív gyűjtőpont kialakításáról.
20/2024. (II.29.) Zárt ülés elrendeléséről.
21/2024. (II.29.) A „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kisszálláson” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
22/2024. (II.29.) A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése Kisszálláson” elnevezésű projekt keretében előleg kifizetési kérelem benyújtásáról és a szükséges önerő rendezéséről állásáról.
23/2024. (II.29.) Az óvodai és bölcsődei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
24/2024. (II.29.) Az általános iskola közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
25/2024. (II.29.) Az intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
26/2024. (II.29.) A szociális étkeztetés közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
27/2024. (II.24.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
28/2024. (II.29.) A polgármester 2024. szeptember 30. napjáig, időarányos cafetéria keretösszegének megállapításról.
29/2024. (II.29.) Malustyik László Attila alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatáról.
30/2024. (II.29.) A települési önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
31/2024. (II.29.) A Kisszállási Önkormányzati Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról.
32/2024. (II.29.) Kisszállás Község Önkormányzata középtávú tervének elfogadásáról.
33/2024. (II.29.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsődével kötendő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szolgáló megállapodás jóváhagyásáról.
34/2024. (II.29.) A Művelődési Ház és Könyvtárral kötendő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
35/2024. (II.29.) A belterület 784 hrsz-ú lakóingatlan önkormányzat részére történő ajándékozásáról.
36/2024. (II.29.) Rambala Zoltán képviselő szavazásból történő kizárásáról.
37/2024. (II.29.) Rambala Zoltán Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagként történő megválasztásáról.
38/2024. (II.29.) Kisszállás községi temető térképének és nyilvántartó programjának korszerűsítéséről.
39/2024. (II.29.) Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2023.10.01 – 2027.10.01. időszakra vonatkozó földgáz-adásvételi szerződéseinek módosításáról.
40/2024. (II.29.) Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeire vonatkozó 2025. évi villamosenergia-értékesítési szerződéseiről.
41/2024. (II.29.) A térfigyelő kamera rendszer bővítéséről.
42/2024. (II.29.) Schuszterné Kubatovics Anna 6421 Kisszállás, Fő utca 32/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó lakásbérleti kérelméről.
43/2024. (II.29.) Vinek-Rab Diána Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági tagnak történő megválasztásáról.
44/2024. (II.29.) A közbiztonság helyzete kapcsán kezdeményezett lakossági közmeghallgatásáról.
45/2024. (III.21.) A „Külterületi utak fejlesztése Kisszálláson” elnevezésű projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására lefolytatott beszerzési eljárásról és a többletköltség finanszírozásáról.
46/2024. (III.28.) A háziorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
47/2024. (III.28.) A fogorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
48/2024. (III.28.) A házi gyermekorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
49/2024. (III.28.) A védőnői ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
50/2024. (III.28.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenységről szóló 2023. évi beszámoló elfogadásáról.
51/2024. (III.28.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi beszámolójának jóváhagyásáról.
52/2024. (III.28.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi munkatervének és szolgáltatási tervének jóváhagyásáról.
53/2024. (III.28.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
54/2024. (III.28.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde Házirendjének módosításáról.
55/2024. (III.28.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde Továbbképzési Programjának elfogadásáról.
56/2024. (III.28.) A belterületi 784 hrsz-ú lakóingatlan ajándékozási szerződéstervezet jóváhagyásáról.
57/2024. (III.28.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról.
58/2024. (III.28.) Tóth Ferenc Toldi utca 7. szám alatti lakos 665 hrsz-ú telek értékesítésére vonatkozó ajánlatáról.
59/2024. (III.28.) Schuszterné Kubatovics Anna bérleti díjra vonatkozó kérelméről.
60/2024. (III.28.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. kiegészítő önkormányzati támogatásának biztosításáról.
61/2024. (III.28.) A Központi Park (714 hrsz.) I-II. építési ütemének kivitelezése kapcsán felmerült pótmunkához kapcsolódó árajánlatok beszerzéséről.
62/2024. (IV.25.) A Kiskunsági Rendőrkapitányság a közbiztonság 2023. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról készült beszámolója elfogadásáról.
63/2024. (IV.25.) A Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023. évi beszámolója elfogadásáról.
64/2024. (IV.25.) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.
65/2024. (IV.25.) Kisszállás Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról.
66/2024. (IV.25.) A Minor Portus Alapítvány 2024. évi támogatásáról.
67/2024. (IV.25.) A Kisszállási Sport Club 2024. évi támogatásáról.
68/2024. (IV.25.) A Kisszállási Polgárőr Egyesület 2024. évi támogatásáról.
69/2024. (IV.25.) A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete – Kisszállási Csoport 2024. évi támogatásáról.
70/2024. (IV.25.) A Tanyavilág Kulturális Egyesület 2024. évi támogatásáról.
71/2024. (IV.25.) A Szociális Alapítvány Kisszállás 2024. évi támogatásáról.
72/2024. (IV.25.) A Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület (KISZE) 2024. évi támogatásáról.
73/2024. (IV.25.) A Kisszállási Nyugdíjas Egyesület 2024. évi támogatásáról.
74/2024. (IV.25.) A Kisszállási Horgász Egyesület 2024. évi támogatásáról.
75/2024. (IV.25.) A Sallai István Általános Iskola „Gyermekekért” Alapítvány 2024. évi támogatásáról.
76/2024. (IV.25.) A Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület 2024. évi támogatásáról.
77/2024. (IV.25.) Magyar Telekom Nyrt. 740/51 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés tervezetéről.
78/2024. (IV.25.) Az önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat benyújtásáról.
79/2024. (IV.25.) A Központi Park (714 hrsz.) I-II. építési ütemének kivitelezése kapcsán felmerült pótmunkához kapcsolódó beszerzési eljárásról.
80/2024. (IV.25.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratának módosításáról.
81/2024. (IV.25.) Önkormányzati támogatás biztosításáról a 2024. évi nyári gyermekfelügyelet lebonyolításához a Művelődési Ház és Könyvtár intézményben.
Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép