e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. június
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

2019. évi Önkormányzati Határozatok

1/2019.(I.08.) Jenei Tibor Alapítvány (1113 Budapest, Bartók Béla út 116.) helyiség bérleti kérelme Tanoda fióktelep működtetés céljából
2/2019.(I.24.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019 év I. félévre vonatkozó munkaterve
3/2019.(I.24.) A polgármester, a jegyző és a Pénzügyi Bizottság elnökének az átruházott hatáskörben hozott 2018. évi döntésekről szóló beszámolójának elfogadása
4/2019.(I.24.) Pályázat benyújtása, a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére tárgyban
5/2019.(I.24.) 2018. évi Tanyafejlesztési Program pályázat benyújtásáról
6/2019.(I.24.) Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása
7/2019.(I.24.) Téli rezsicsökkentés végrehajtása érdekében (2018. év) tüzelőanyag kereskedő társaság kiválasztása
8/2019.(I.24.) Hozzájárulás a Kisszállás 509/2 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett terhek törléséhez
9/2019.(I.24.) Minor Portus Alapítvány (6421 Kisszállás, Fő u. 23.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
10/2019.(I.24.) Kisszállási Polgárőr Egyesület (6421 Kisszállás, Fő u. 35.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
11/2019.(I.24.) Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület (Kisszállás, Iskola u. 20-22.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
12/2019.(I.24.) Szociális Alapítvány (Kisszállás, Fő u. 23.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
13/2019.(I.24.) Kisszállási Horgász Egyesület (Kisszállás, Fő u. 10.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
14/2019.(I.24.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület (Kisszállás, Fő u. 10.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
15/2019.(I.24.) Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete Kisszállási Csoport (6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 2.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
16/2019.(I.24.) Kisszállási Sport Club (Kisszállás, III. körzet 33.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
17/2019.(I.24.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány (6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
18/2019.(I.24.) Polgármesteri Hivatalban 2019. évben igazgatási szünet elrendeléséről
19/2019.(I.24.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárása
20/2019.(I.24.) Kispál István polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
21/2019.(I.24.) Az „EACEA-51/2018. sz. Európa a polgárokért” program – 2019. évi tevékenységi támogatások „pályázat csatlakozásáról
22/2019.(I.24.) Kisszállás Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve
23/2019.(I.24.) Szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
24/2019.(I.24.) A kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásokra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról.
25/2019.(I.24.) Temetők üzemeltetéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról
26/2019.(I.24.) Gyermek és szociális intézményi nyersanyagnorma felülvizsgálata
27/2019.(I.24.) Döntés az „Inkubátorház kialakítása érdekében 1 db brikettáló sor komplett beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban
28/2019.(I.24.) Iparterületfejlesztés projekt műszaki tartalmának módosításáról
29/2019.(I.24.) Napraforgó Óvoda 2019. évi zárva tartási rendjének meghatározásáról
30/2019.(I.24.) Napraforgó Óvoda óvodai felvételre történő jelentkezés időpontjának meghatározása
31/2019.(I.24.) Ügyvédi megbízás jóváhagyása, az 509/5/C és 509/5/D helyrajzi számú üzemépületek tulajdonjogának megállapítása iránt indult per, másodfokú tárgyalásának vonatkozásában
32/2019.(II.21.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződések jóváhagyása
33/2019.(II.21.) A temetési helyek és a temető használati díjakról
34/2019.(II.21.) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete együttműködési megállapodásának elfogadása
35/2019.(II.21.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból történő kizárása
36/2019.(II.21.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról
37/2019.(II.21.) Képviselői tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
38/2019.(II.21.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárása
39/2019.(II.21.) A polgármester 2019. évi cafetéria keretösszege megállapításáról
40/2019.(II.21.) Kisszállás Község Önkormányzata 2019-2022. évi középtávú terve
41/2019.(II.21.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
42/2019.(II.21.) Napraforgó Óvoda 2019. évi szóló továbbképzési tervének jóváhagyása
43/2019.(II.21.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
44/2019.(II.21.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
45/2019.(II.21.) Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolójáról
46/2019.(II.21.) Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervéről
47/2019.(II.21.) Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi továbbképzési tervének jóváhagyása
48/2019.(II.21.) Pályázatíró partner kiválasztása a Magyar Falu Program felhívásaira
49/2019.(II.21.) A települési értéktár bizottság működési szabályzatának meghatározásáról
50/2019.(II.21.) Solti Lászlóné (Csap u. 2.) szakmai képzésének támogatásáról
51/2019.(II.21.) A Deák Ferenc u. 26. sz. (272 hrsz.) lakóingatlan ¾-rész vételi ajánlat elutasításáról
52/2019.(III.01.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
53/2019.(III.01.) Magyar Falvak programelemeiből a településre vonatkozó fejlesztési célok meghatározása
54/2019.(III.20.) Közbeszerzési eljárás indítása a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00023 azonosító számú projekt keretében, „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” tárgyban
55/2019.(III.20.) A Waclaw Felczak Alapítvány „DWA BRATANKI” című pályázat benyújtásáról.
56/2019.(III.29.) Háziorvosi beszámoló elfogadásáról
57/2019.(III.29.) Fogorvosi beszámoló elfogadásáról
58/2019.(III.29.) Házi gyermekorvosi beszámoló elfogadásáról
59/2019.(III.29.) Védőnői beszámoló elfogadásáról
60/2019.(III.29.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
61/2019.(III.29.) A Művelődési Ház egyszerűbb megközelítése érdekében a forgalmi rend változásáról
62/2019.(III.29.) Napraforgó Óvoda óvodai körzethatárának meghatározása
63/2019.(III.29.) Dr. Schárer László (Dent-In Bt. – Szekszárd) fogászati alapellátás általános helyettesítési feladat vállalásáról
64/2019.(III.29.) A szilárd burkolatú utak kátyúzási, felújítási terve, pótmunkák meghatározása
65/2019.(III.29.) A Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
66/2019.(III.29.) A települést érintő 2019. évi fejlesztési célok meghatározása a Magyar Falvak programelemek vonatkozásában
67/2019.(IV.2.) Az „Inkubátorház kialakítása érdekében 1 db brikettáló sor komplett beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. február 27-én megkötött szerződés felbontása
68/2019.(IV.8.) Közbeszerzési eljárás indítása a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007 azonosító számú projekt keretében, „Inkubátorház kialakítása érdekében 1 db brikettáló sor komplett beszerzése” tárgyban
69/2019.(IV.8.) Javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár „Ernyő Engedély” programhoz való csatlakozásáról
70/2019.(IV.25.) A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
71/2019.(IV.25.) A közrend és közbiztonság 2018. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
72/2019.(IV.25.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi közmunkaprogramjának teljesüléséről, tájékoztató a 2019. évi közmunkaprogram indításáról
73/2019.(IV.25.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
74/2019.(IV.25.) Kisszállás Község Önkormányzat 2018. évi maradványának jóváhagyása
75/2019.(IV.25.) Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása
76/2019.(IV.25.) Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázaton való részvételről, valamint a fejlesztési cél meghatározásáról
77/2019.(IV.25.) A Trínium Alfa Kft-vel kötendő vállalkozási, és adás-vételi szerződések jóváhagyásáról
78/2019.(IV.25.) Rákóczi Szövetség „Magyar Iskolaválasztási Program” támogatási kérelméről
79/2019.(IV.25.) Pannon Antenna Kft. vételi ajánlata
80/2019.(V.03.) Az EKR 000509572019 azonosító számú, Inkubátorház kialakítása Kisszálláson elnevezésű közbeszerzési felhívás visszavonásáról
81/2019.(V.03.) Közbeszerzési eljárás indítása a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007 azonosító számú projekt keretében, „Inkubátorház kialakítása érdekében 1 db brikettáló sor komplett beszerzése” tárgyban
82/2019.(V.16.) Döntés a „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban
83/2019.(V.28.) Az ivóvíz- és szennyvízrendszer üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadásáról
84/2019.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása
85/2019.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
86/2019.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
87/2019.(V.28.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
88/2019.(V.28.) Szociális étkeztetési feladatok 2018. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
89/2019.(V.28.) Beszámoló a 2018. évi I. számú tanyagondnoki körzetben végzett tevékenységről
90/2019.(V.28.) Beszámoló a 2018. évi II. számú tanyagondnoki körzetben végzett tevékenységről
91/2019.(V.28.) Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
92/2019.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó megbízás
93/2019.(V.28.) „A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Beszámolójáról
94/2019.(V.28.) Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás 2019. évi kiírására” benyújtandó támogatási kérelemben megjelölt fejlesztéshez szükséges saját forrás biztosításáról
95/2019.(V.28.) Körösök menti levelezős matematika verseny részvételi szándékról
96/2019.(V.28.) Civil szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívás
97/2019.(V.28.) „Bács-Kiskun megyei Almanach 2019.” kiadványban történő települési bemutatkozásról
98/2019.(VI.12.) „A Kis & Kis Házmester Építőipari és Szolgáltató Kft”-vel kötött vállalkozási szerződés jóváhagyásáról
99/2019.(VI.12.) A Napraforgó Óvoda felújítási időszaka alatti feladatellátásra vonatkozó döntésekről
100/2019.(VI.12.) Döntés az „Inkubátorház kialakítása érdekében 1 db brikettáló sor komplett beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban
101/2019.(VI.12.) Döntés a „Temetők infrastrukturális fejlesztése Kisszálláson” című pályázat, kivitelező beszerzési eljárás megindítása tekintetében
102/2019.(VI.12.) Döntés az „Iparterület fejlesztése Kisszálláson” elnevezésű, TOP-1.1.1BK1-2016-00004 azonosítószámú pályázat kivitelezői feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárásba bevont partnerekről
103/2019.(VI.12.) Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
104/2019.(VI.27.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ beszámolója a 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
105/2019.(VI.27.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. év II. félévi munkaterve
106/2019.(VI.27.) A civil szervezetek 2019. évi támogatására elkülönített összeg emeléséről
107/2019.(VI.27.) Minor Portus Alapítvány 2019. évi támogatásáról
108/2019.(VI.27.) Kisszállási Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatásáról
109/2019.(VI.27.) Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület 2019. évi támogatásáról
110/2019.(VI.27.) Szociális Alapítvány 2019. évi támogatásáról
111/2019.(VI.27.) Nyugdíjas Egyesület 2019. évi támogatásáról
112/2019.(VI.27.) Mozgáskorlátozottak Kisszállási Csoportjának 2019. évi támogatásáról
113/2019.(VI.27.) Kisszállási Sport Club 2019. évi támogatásáról
114/2019.(VI.27.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány 2019. évi támogatásáról
115/2019.(VI.27.) Kisszállási Horgász Egyesület 2019. évi támogatásáról
116/2019.(VI.27.) Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
117/2019.(VI.27.) Döntés a „Temetők infrastrukturális fejlesztése Kisszálláson” című pályázat, műszaki ellenőr beszerzési eljárás megindítása tekintetében
118/2019.(VI.27.) Szociális tanulmányi ösztöndíj támogatás pályázat kiírása
119/2019.(VI.27.) A 2019. augusztus 20-i falunapi program javaslatok elfogadása
120/2019.(VI.27.) Az orvosi rendelői eszközök értékesítési ajánlatáról és az adás-vételi szerződés jóváhagyásáról
121/2019.(VI.27.) Felnőtt háziorvosi álláshelyre vonatkozó közalkalmazotti pályázat kiírásáról
122/2019.(VI.27.) Zsoldos Ildikó (Kisszállás, Arany J. u. 3.) részére “Kisszállás Községért” Emléklap és Emlékplakett adományozásáról
123/2019.(VI.27.) Varga Nándorné (Kisszállás, Fő u. 49.) részére “Kisszállás Községért” Emléklap és Emlékplakett adományozásáról
124/2019.(VI.27.) Benke Magdolna Mária (Kisszállás, Zöldfa u. 39.) részére „Oktatási szakmai díj” odaítéléséről
125/2019.(VI.27.) Malustyikné Deák Anita (Kisszállás, Május 1. u. 2/A.) részére „Oktatási szakmai díj” odaítéléséről
126/2019.(VI.27.) Tóbiás Zoltán (Kisszállás, Fő u. 51.) részére „Sport szakmai díj” odaítéléséről
127/2019.(VI.27.) Malustyik László Attila (Kiskunhalas, Platán u. 16.) részére „Egészségügyi szakmai díj” odaítéléséről
128/2019.(VII.16.) Közbeszerzési eljárás indítása a TOP-4.2.1-BK1-2017-00005 azonosító számú projekt keretében, „Konyhafejlesztés Kisszálláson” tárgyban
129/2019.(VII.16.) Közbeszerzési eljárás indítása a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében „Iparterület fejlesztése Kisszálláson” tárgyban
130/2019.(VII.16.) A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása pályázat benyújtásáról
131/2019.(VII.16.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
132/2019.(VII.16.) Döntés az MFP-FOB/2019 kódszámú „Óvodafejlesztés”alprogramra benyújtandó támogatási kérelemről
133/2019.(VII.16.) Döntés a „Temetők infrastrukturális fejlesztése Kisszálláson” című Leader fejlesztés műszaki ellenőrének kiválasztásáról
134/2019.(VII.16.) Kisszállás, Fő u. 39. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
135/2019.(VII.16.) „Tiszta udvar, rendes ház„ elismerő cím adományozásáról
136/2019.(VIII.05.) Temetők infrastrukturális fejlesztése Kisszálláson” című Leader fejlesztés kivitelezőjének kiválasztása
137/2019.(VIII.05.) Dr. Hollósi Renáta (Kiskunhalas, Bem u. 2.) háziorvos pályázatának elbírálása
138/2019.(VIII.05.) Pályázat benyújtása tanyagondnoki mikrobusz beszerzésére
139/2019.(VIII.05.) A Fő utca 39. szám alatti szolgálati lakás felújítására vonatkozó árajánlatok megtárgyalása
140/2019.(VIII.05.) Novák Mia Rozina Kisszállás, Virág u. 14. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
141/2019.(VIII.05.) Ábrahám Alex Kisszállás, Baba u. 2/A. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
142/2019.(VIII.05.) Vinek Ádin Kisszállás, Csap u. 5. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
143/2019.(VIII.05.) Papdi Szofia Kisszállás, Május 1. u. 25. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
144/2019.(VIII.05.) Savanya Lia Kisszállás, Április u. 10. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
145/2019.(VIII.05.) Orbán Dóra Kisszállás, V. ker. 65. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
146/2019.(VIII.05.) Fürtön Bence Attila Kisszállás, Csap u. 19. szám alatti újszülött családjának támogatásáról
147/2019.(VIII.05.) Kisszállás, Fő u. 32/4. szám alatti emeleti lakás bérbeadása és bérleti díjának meghatározása
148/2019.(VIII.29.) Napraforgó Óvoda 2018/2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
149/2019.(VIII.29.) Szeretlek Magyarország program elfogadása
150/2019.(VIII.29.) Lakossági közmeghallgatás időpontjának és tervezett napirendjének meghatározásáról
151/2019.(VIII.29.) A Képviselő-testület helyi választási bizottsági tagnak megválasztja az alábbi kisszállási lakcímmel rendelkező személyeket.
152/2019.(VIII.29.) Az önkormányzat 2019. évi szociális keretének időarányos felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
153/2019.(VIII.29.) Pályázat benyújtása Polgármesteri Hivatal felújítására
154/2019.(VIII.29.) Polgármesteri Hivatal felújítási pályázat benyújtásához (MFP-HPH/2019) tervezői árajánlat kiválasztásáról
155/2019.(VIII.29.) Többlettámogatás igénylés a „Konyhafejlesztés Kisszálláson” TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében
156/2019.(IX.05.) Döntés az „Iparterület fejlesztése Kisszálláson” tárgyú közbeszerzési eljárásban a beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról
157/2019.(IX.05.) Döntés a „Konyhafejlesztés Kisszálláson TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében” közbeszerzési eljárásban
158/2019.(IX.05.) Rózsa utcai vízhálózat fejlesztésére kapott árajánlat megtárgyalása
159/2019.(IX.05.) Önkormányzati konyha felújítási időszaka alatti étkeztetésre beérkezett árajánlatok elbírálásáról
160/2019.(IX.05.) A téli útszóróanyag beszerzése tárgyában
161/2019.(IX.05.) Döntés jutalom kifizetéséről
162/2019.(IX.26.) Napraforgó Óvoda éves munkatervének elfogadása
163/2019.(IX.26.) Szociális tűzifa vásárlására vonatkozó adás-vételi és szállítási szerződés elfogadására
164/2019.(IX.26.) Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
165/2019.(IX.26.) A szavazatszámláló bizottsági tagok felülvizsgálatáról
166/2019.(IX.26.) Iskolai gyermekétkeztetés feladataira megbízási szerződés megkötése
167/2019.(IX.26.) Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenységéről
168/2019.(IX.26.) A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház „Jobb műszer, kevesebb szenvedés” Alapítvány támogatása
169/2019.(IX.26.) Megbízási szerződés jóváhagyása a Térnyerő Mérnöki Irodával vagyon, ingatlanvagyon-kataszteri adatbázis Karbantartása tárgyban /Forgó Edit ev. 5600 Békéscsaba/
170/2019.(IX.26.) Dr. Schárer László fogorvossal való hosszabb távú együttműködésről
171/2019.(IX.26.) Dr. Hollósi Renáta Kiskunhalas, Bem u. 2. 3. em. 16. ajtó alatti lakos határozatlan időre történő kinevezése
172/2019.(X.24.) Rambala Zoltán képviselő szavazásból történő kizárásáról
173/2019.(X.24.) Rambala Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnökévé történő megválasztásáról
174/2019.(X.24.) Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról
175/2019.(X.24.) Benedek János képviselő az Ügyrendi Bizottság tagjává történő megválasztásáról
176/2019.(X.24.) Patocskai Ferenc képviselő szavazásból történő kizárásáról
177/2019.(X.24.) Patocskai Ferenc képviselő az Ügyrendi Bizottság tagjává történő megválasztásáról
178/2019.(X.24.) Malustyik László Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról
179/2019.(X.24.) Malustyik László Attila képviselő alpolgármesterré történő megválasztásáról
180/2019.(X.24.) A polgármester programjának ismertetéséről
181/2019.(X.24.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról
182/2019.(X.24.) Rozsnyai Attila polgármester illetményének megállapítása
183/2019.(X.24.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról
184/2019.(X.24.) Rozsnyai Attila polgármester költségtérítésének megállapítása
185/2019.(X.24.) Malustyik László Attila alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
186/2019.(X.24.) Malustyik László Attila alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
187/2019.(X.24.) Malustyik László Attila alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
188/2019.(X.24.) Malustyik László Attila alpolgármester költségtérítésének megállapítása
189/2019.(X.24.) Tóbiás Endre képviselő szavazásból történő kizárásáról
190/2019.(X.24.) Tóbiás Endre képviselő a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság elnökévé történő megválasztásáról
191/2019.(X.24.) Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról
192/2019.(X.24.) Benedek János képviselő a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság tagjává történő megválasztásáról
193/2019.(X.24.) Rambala Zoltán képviselő szavazásból történő kizárásáról
194/2019.(X.24.) Rambala Zoltán képviselő a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság tagjává történő megválasztásáról
195/2019.(X.24.) Ábrahám Zsolt Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává történő megválasztásáról
196/2019.(X.24.) Vinek László Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává történő megválasztásáról
197/2019.(X.24.) Rambala Zoltán képviselő szavazásból történő kizárásáról
198/2019.(X.24.) Rambala Zoltán képviselő a Humánpolitikai Bizottság elnökévé történő megválasztásáról
199/2019.(X.24.) Patocskai Ferenc képviselő szavazásból történő kizárásáról
200/2019.(X.24.) Patocskai Ferenc képviselő a Humánpolitikai Bizottság tagjává történő megválasztásáról
201/2019.(X.24.) Zsoldos Ildikó képviselő szavazásból történő kizárásáról
202/2019.(X.24.) Zsoldos Ildikó képviselő a Humánpolitikai Bizottság tagjává történő megválasztásáról
203/2019.(X.24.) Bundula Melinda Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává történő megválasztásáról
204/2019.(X.24.) Minoricsné Mihala Andrea Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává történő megválasztásáról
205/2019.(X.24.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó megbízás adása
206/2019.(X.24.) Hó eltakarítási munkálatok ajánlatának megtárgyalása
207/2019.(X.24.) Napraforgó Óvoda 2019. évi téli szünetre vonatkozó zárva tartási rendjéről
208/2019.(X.24.) Képviselő-testület jóváhagyása Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 4 órás rész-, illetve 8 órás teljes munkaidős álláshirdetésre vonatkozóan
209/2019.(XI.06.) A leköszönő polgármester kötelező és adható végkielégítéséről
210/2019.(XI.06.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatának benyújtásáról
211/2019.(XI.06.) A „Rohodai temető” 0767/7 és 0767/19 hrsz-ú földrészletek telekhatár változásának munkáira vonatkozó ajánlat elfogadása.
212/2019.(XI.06.) Dr. Molnár Anikó – egyéni ügyvéd megbízása, a 0767/19 helyrajzi számú ingatlan adásvételével kapcsolatos ügyvitelre
213/2019.(XI.06.) Az iskola 448 hrsz-ú telkének megosztására, valamint az ingatlan nyilvántartási eljárás elvégzésére vonatkozó ajánlat elfogadása
214/2019.(XI.06.) Nemzeti Közművek Kisszállás, Iskola utca 20-22., konyha többlet energia ellátására adott árajánlat elfogadása
215/2019.(XI.06.) Rozsnyai Attila polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
216/2019.(XI.06.) A polgármester szerződés-kötési, valamint kötelezettség vállalási összeghatár megállapításáról
217/2019.(XI.06.) Döntés a Fő utcai fásításról
218/2019.(XI.20.) Dr. Hollósi Renáta közalkalmazotti kinevezésének visszavonása
219/2019.(XI.20.) Dr. Hollósi Renáta felnőtt háziorvos helyettesítésre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása
220/2019.(XI.28.) Helyi adó mértékek felülvizsgálatáról, a 2019. évi adómértékek meghatározásáról
221/2019.(XI.28.) Az önkormányzati tulajdonú földterületek 2018. évi hasznosításáról szóló beszámoló elfogadásáról
222/2019.(XI.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. támogatási kérelme
223/2019.(XI.28.) Benedek János képviselő szavazásból történő kizárásáról
224/2019.(XI.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról
225/2019.(XI.28.) Patocskai Ferenc képviselő szavazásból történő kizárásáról
226/2019.(XI.28.) Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
227/2019.(XI.28.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról
228/2019.(XI.28.) Vándor Tibor 0875 és a 0878 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlata.
229/2019.(XI.28.) Az Önkormányzati Nonprofit Kft-vel kötendő szállítási szerződés jóváhagyása
230/2019.(XI.28.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
231/2019.(XI.28.) Döntés egyszeri lakhatási támogatás megállapításáról
232/2019.(XI.28.) Döntés egyszeri gyógyszertámogatás megállapításáról
233/2019.(XI.28.) Döntés egyszeri iskoláztatási támogatás megállapításáról
234/2019.(XI.28.) A 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
235/2019.(XI.28.) Gömzsik László belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására vonatkozó ajánlatának elfogadása
236/2019.(XI.28.) Szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása
237/2019.(XI.28.) Kisszállás, Fő u. 39. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség – körzeti megbízott iroda – bérletének felülvizsgálatáról
238/2019.(XII.19.) Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
239/2019.(XII.19.) Wifi4Eu pályázat kivitelező beszerzési-eljárásba bevonandó társaságokról
240/2019.(XII.19.) „a testvér-települési programok és együttműködések támogatására” vonatkozó támogatási kérelemről
241/2019.(XII.19.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. támogatási kérelme
242/2019.(XII.19.) Vállalkozási szerződés jóváhagyása a Velez Attila ( 6449 Mélykút, Új u. 61.) Egyéni vállalkozóval a „Sport, szabadidőképzés” feladat ellátásának tárgyban
243/2019.(XII.19.) Patrinjan Octavia Monika (Kisszállás, Fő u. 35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
244/2019.(XII.19.) Bauer Györgyné (Kisszállás, Fő u. 35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
245/2019.(XII.19.) Hurtony Dániel (Kisszállás, Fő u. 35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
246/2019.(XII.19.) Sebestyén Mária Aranka (Kisszállás, Fő u.35.) lakásbérletének meghosszabbításáról
247/2019.(XII.19.) Kiss Istvánné (Kisszállás, Petőfi u. 20/c.) lakásbérletének meghosszabbításáról
248/2019.(XII.19.) Bella András (Kisszállás, Fő u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
249/2019.(XII.19.) Kisszállás, Fő u. 32/2. szám alatti lakás bérleti-díjának meghatározása
250/2019.(XII.19.) Kisszállás, Fő u. 32/3. szám alatti lakás bérleti-díjának meghatározása
251/2019.(XII.19.) Kisszállás, Fő u. 32/4. szám alatti lakás bérleti-díjának meghatározása
252/2019.(XII.19.) Kisszállás, Malom u. 9. szám alatti lakás bérleti-díjának meghatározása
253/2019.(XII.19.) Fáy Mariann (Kisszállás, Fő u. 39.) lakásbérletének felülvizsgálatáról
254/2019.(XII.19.) Kolompár Zoltánné (Kisszállás, Május 1. u. 23.) lakásbérletének meghosszabbításáról
255/2019.(XII.19.) Fábián Katalin (Kisszállás, Kölcsey u. 4.) lakásbérletének felülvizsgálatáról
256/2019.(XII.19.) Kisszállás, Fő u. 37. nem lakás céljára szolgáló helyiség (volt lottózó) bérleti díjának meghatározása
257/2019.(XII.19.) Kisszállás, Fő u. 32. nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) bérleti díjának meghatározása
258/2019.(XII.19.) BÁCS-GAZDA COOP Kft által bérelt Kisszállás, Fő u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
259/2019.(XII.19.) Kisszállás, Fő u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
260/2019.(XII.19.) Szociális Alapítvány részére a Kisszállás, Fő u. 9. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
261/2019.(XII.19.) SATRI Bt által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség (buszváró épülete) bérletének felülvizsgálatáról
262/2019.(XII.19.) Kisszállás, Fő u. 16. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
263/2019.(XII.19.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Fő u. 39. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
264/2019.(XII.19.) Kisszállási Mozgáskorlátozottak Csoportja részére a Kisszállás, Fő u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
265/2019.(XII.19.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére a Kisszállás, Fő u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
266/2019.(XII.19.) Kisszállási Horgász Egyesület részére a Kisszállás, Fő u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
267/2019.(XII.19.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs RK.) bérleti díjának meghatározása
268/2019.(XII.19.) Gondozási Központ Nappali Intézménye Kisszállás, Fő u. 33. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
269/2019.(XII.19.) Családsegítő Iroda Kisszállás, Fő u. 39. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása

 

Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép