Archívum
Kisszállási Naptár
2022. május
h K s c p s v
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

2022. évi Önkormányzati Határozatok

1/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása ” pályázat benyújtásáról.
2/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Kommunális eszköz beszerzése” pályázat benyújtásáról.
3/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” pályázatbenyújtásáról.
4/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” pályázati benyújtásáról.
5/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, Faluházak fejlesztése” pályázat benyújtásáról.
6/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása , fejlesztése ” pályázat benyújtásáról.
7/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Tanya és falugondnoki buszok beszerzése ” pályázat benyújtásáról.
8/2022.(I.05.) Az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ” 2022. évi felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről és a szükséges saját forrás biztosításáról.
9/2022.(I.05.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
10/2022.(I.05.) A főállású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról.
11/2022.(I.05.) A Pedmed-Vet. Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel kötött feladatellátási szerződés javításáról.
12/2022.(I.05.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft Javadalmazási szabályzatának elfogadásáról.
13/2022.(I.05.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
14/2022.(I.05.) Rozsnyai Attila polgármester 2021. évben igénybe vett szabadságának megállapításáról és a 2022.évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról.
15/2022.(I.27.) A  Kisszállás Kulturális Információs és  Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
16/2022.(I.27.) A Tanyavilág Kulturális Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
17/2022.(I.27.) A Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére 2021.évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
18/2022.(I.27.) A Sallai István Általános Iskola “Gyermekekért Alapítvány részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
19/2022.(I.27.) A Szociális Alapítvány részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
20/2022. (I.27.) A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesületének Kisszállási Csoportja részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
21/2022.(I.27.) A Kisszállási Polgárőr Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati felhasználásának elszámolásáról.
22/2022.(I.27.) A Kisszállási Sport Club részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
23/2022.(I.27.) A Kisszállási Horgász Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
24/2022.(I.27.) Igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban.
25/2022.(I.27.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi zárva tartási rendjének meghatározásáról.
26/2022.(I.27.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023 évi nevelési évre vonatkozó beiratkozási napjainak meghatározásáról.
27/2022.(I.27.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi beiskolázási tervének jóváhagyásáról.
28/2022.(I.27.) Kisszállás Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
29/2022.(I.27.) A TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026 azonosítószámú “Belvízelvezetés Kisszálláson” című projekt keretében elvégzendő parkosítási munkálatok elvégzése.
30/2022.(I.27) Az 509/5 hrsz.- Fő utca 9/A. szám alatti üzemépület karbantartása és üzemeltetése tárgyában kötendő szerződéstervezet elfogadásáról.
31/2022.(II.8.) Döntés TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026 azonosítószámú projektben szemléletformálás tevékenység ellátására.
32/2022.(II.8.) A Kisszállási Sport Club részére Kisszállás ,Kölcsey u. 2.szám alatti Sportpálya használatának biztosításáról.
33/2022.(II.8.) Nemzeti vagyon ingyenes átruházására irányuló megkeresésről.
34/2022.(II.8.) Malustyik Máté részére Kisszállás ,Fő u. 32/3. szám alatti lakos emeleti lakás bérbeadásáról ,valamint a bérleti díj összegének meghatározásáról.
35/2022.(II.8.) A 8/2022. (I.05.) ÖK határozat módosításáról.
36/2022.(II.24.) A gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma felülvizsgálatáról.-1. melléklet
36/2022.(II.24.) A gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma felülvizsgálatáról.
37/2022.(II.24.) Az óvodai és bolcsődei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
38/2022.(II.24.) Az általános iskolai közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
39/2022.(II.24.) Az intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
40/2022.(II.24.) A szociális étkeztetés közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
41/2022.(II.24.) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról.
42/2022.(II.24.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
43/2022.(II.24.) A polgármester 2022. évi cafeteria juttatásának megállapításáról.
44/2022.(II.24.) Malustyik László Attila alpolgármester szavazásból történő kizárásáról.
45/2022.(II.24.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatáról.
46/2022.(II.24.) A települési önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
47/2022.(II.24.) A Kisszállás  Önkormányzati Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról.
48/2022.(II.24.) Kisszállás Község Önkormányzata középtávú tervének elfogadásáról.-1. melléklet.
48/2022.(II.24.) Kisszállás Község Önkormányzata középtávú tervének elfogadásáról.
49/2022.(II.24.) A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
50/2022.(II.24.) A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
51/2022. A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról -1. melléklet.
51/2022.(II.24.) A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról.
52/2022.(II.24.) A DENT -IN Bt.-vel kötött fogorvosi alapellátási tevékenység ellátására vonatkozó Egészségügyi feladatellátási szerződése módosításáról.
53/2022.(II.24.) Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása kapcsán a partnerségi és véleményezési szakasz lezárásáról.
54/2022.(II.24.) Tanács Attila 385 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatáról.
55/2022.(II.24.) A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú “külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati felhívásra előkészített támogatási kérelemről.
56/2022.(II.24.) Döntés a VP6-7.2.1.1-20 azonosítószámú, a “Kisszállási piac fejlesztése “elnevezésű fejlesztés projektmenedzsmenti feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljérésban.
61/2022.(II.24.) A Waclaw Felczak Alapítvány “DWA BRATANKI ” című pályázat benyújtásáról.

 

Időjárás előrejelzés
e-Ügyintézés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép