e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. július
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

2022. évi Önkormányzati Határozatok

1/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása ” pályázat benyújtásáról.
2/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” pályázat benyújtásáról.
3/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” pályázatbenyújtásáról.
4/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” pályázati benyújtásáról.
5/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, Faluházak fejlesztése” pályázat benyújtásáról.
6/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása , fejlesztése ” pályázat benyújtásáról.
7/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében „Tanya és falugondnoki buszok beszerzése ” pályázat benyújtásáról.
8/2022.(I.05.) Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ” 2022. évi felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről és a szükséges saját forrás biztosításáról.
9/2022.(I.05.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
10/2022.(I.05.) A főállású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról.
11/2022.(I.05.) A Pedmed-Vet. Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel kötött feladatellátási szerződés javításáról.
12/2022.(I.05.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft Javadalmazási szabályzatának elfogadásáról.
13/2022.(I.05.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
14/2022.(I.05.) Rozsnyai Attila polgármester 2021. évben igénybe vett szabadságának megállapításáról és a 2022.évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról.
15/2022.(I.27.) A  Kisszállás Kulturális Információs és  Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
16/2022.(I.27.) A Tanyavilág Kulturális Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
17/2022.(I.27.) A Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére 2021.évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
18/2022.(I.27.) A Sallai István Általános Iskola „Gyermekekért Alapítvány részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
19/2022.(I.27.) A Szociális Alapítvány részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
20/2022. (I.27.) A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesületének Kisszállási Csoportja részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
21/2022.(I.27.) A Kisszállási Polgárőr Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati felhasználásának elszámolásáról.
22/2022.(I.27.) A Kisszállási Sport Club részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
23/2022.(I.27.) A Kisszállási Horgász Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
24/2022.(I.27.) Igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban.
25/2022.(I.27.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi zárva tartási rendjének meghatározásáról.
26/2022.(I.27.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023 évi nevelési évre vonatkozó beiratkozási napjainak meghatározásáról.
27/2022.(I.27.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi beiskolázási tervének jóváhagyásáról.
28/2022.(I.27.) Kisszállás Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
29/2022.(I.27.) A TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026 azonosítószámú „Belvízelvezetés Kisszálláson” című projekt keretében elvégzendő parkosítási munkálatok elvégzése.
30/2022.(I.27) Az 509/5 hrsz.- Fő utca 9/A. szám alatti üzemépület karbantartása és üzemeltetése tárgyában kötendő szerződéstervezet elfogadásáról.
31/2022.(II.8.) Döntés TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026 azonosítószámú projektben szemléletformálás tevékenység ellátására.
32/2022.(II.8.) A Kisszállási Sport Club részére Kisszállás ,Kölcsey u. 2.szám alatti Sportpálya használatának biztosításáról.
33/2022.(II.8.) Nemzeti vagyon ingyenes átruházására irányuló megkeresésről.
34/2022.(II.8.) Malustyik Máté részére Kisszállás ,Fő u. 32/3. szám alatti lakos emeleti lakás bérbeadásáról ,valamint a bérleti díj összegének meghatározásáról.
35/2022.(II.8.) A 8/2022. (I.05.) ÖK határozat módosításáról.
36/2022.(II.24.) A gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma felülvizsgálatáról.
37/2022.(II.24.) Az óvodai és bolcsődei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
38/2022.(II.24.) Az általános iskolai közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
39/2022.(II.24.) Az intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
40/2022.(II.24.) A szociális étkeztetés közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
41/2022.(II.24.) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról.
42/2022.(II.24.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
43/2022.(II.24.) A polgármester 2022. évi cafeteria juttatásának megállapításáról.
44/2022.(II.24.) Malustyik László Attila alpolgármester szavazásból történő kizárásáról.
45/2022.(II.24.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatáról.
46/2022.(II.24.) A települési önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
47/2022.(II.24.) A Kisszállás  Önkormányzati Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról.
48/2022.(II.24.) Kisszállás Község Önkormányzata középtávú tervének elfogadásáról.
49/2022.(II.24.) A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
50/2022.(II.24.) A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
51/2022.(II.24.) A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról.
52/2022.(II.24.) A DENT -IN Bt.-vel kötött fogorvosi alapellátási tevékenység ellátására vonatkozó Egészségügyi feladatellátási szerződése módosításáról.
53/2022.(II.24.) Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása kapcsán a partnerségi és véleményezési szakasz lezárásáról.
54/2022.(II.24.) Tanács Attila 385 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatáról.
55/2022.(II.24.) A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati felhívásra előkészített támogatási kérelemről.
56/2022.(II.24.) Döntés a VP6-7.2.1.1-20 azonosítószámú, a „Kisszállási piac fejlesztése „elnevezésű fejlesztés projektmenedzsmenti feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljérésban.
57/2022.  (II.24.) Orvosi oxigén szállítására vonatkozó szerződés megkötéséről.
58/2022. (II.24.) A 2022/23. évi sportfejlesztési program benyújtásához kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozat megkötéséről.
59/2022. (II.24.) Rálépési engedély megadásáról.
60/2022. (II.24.) Önkormányzati tulajdonban lévő utak kapcsán organizációs út céljára történő használatra vonatkozó megállapodás megkötéséről.
61/2022.(II.24.) A Waclaw Felczak Alapítvány „DWA BRATANKI ” című pályázat benyújtásáról.
62/2022. (III.31.) A háziorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
63/2022. (III.31.) A fogorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
64/2022. (III.31.) A gyermekorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
65/2022. (III.31.) A védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
66/2022. (III.31.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
67/2022. (III.31.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról.
68/2022. (III.31.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról.
69/2022. (III.31.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkatervének és szolgáltatási tervének jóváhagyásáról.
70/2022. (III.31.) A Nemzeti Kulturális Alap „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” pályázati felhívásán való részvételről.
71/2022. (III.31.) Döntés a „Települések élhetőbbé tétele” Leader pályázati felhíváson való részvételről.
72/2022. (III.31.) A „Sport és szabadidős képzés” feladat ellátására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésének jóváhagyásáról.
73/2022. (III.31.) A 448/1 hrsz.-ú konyha, ebédlő és udvar megnevezésű önkormányzati ingatlanon önállóan kialakított önkormányzati hűtőkamra épület feltüntetési ügyében.
74/2022. (III.31.)  Foglalkozás-egészségügyi vonatkozó megbízás jóváhagyásáról.
75/2022. (III.31.) Fogászati autokláv sterilizátor beszerzésének jóváhagyásáról.
76/2022. (IV.28.) A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kisszállás Község vízellátásáról és szennyvízelvezetéséről szóló 2021. évi beszámolója elfogadásáról.
77/2022. (IV.28.) A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2021. évi közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról készült beszámoló elfogadásáról.
78/2022. (IV.28.) A Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
79/2022. (IV.28.) A Településszerkezeti terv módosításáról.
80/2022. (IV.28.) A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
81/2022. (IV.28.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
82/2022. (IV.28.) A Kelebiai Kutyamentő Alapítvány szerződés-tervezetéről.
83/2022. (IV.28.) A Deák Ferenc utca 26. szám (272 hrsz) alatti lakóingatlan 1/4 tulajdonrészének vételi ajánlatáról.
84/2022. (IV.28.) A helyi termékértékesítést  szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése pályázat (VP6-7.2.1.1-20) keretében, a Kisszállási piac fejlesztéséhez szükséges önerő rendelkezésre állásáról.
85/2022. (IV.28.) A Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium „Szomszédolás – Petőfi-emlékhelyek közösségi programjainak megvalósítása” pályázati felhíváson való részvételről.
86/2022. (IV.28.) A Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium „Petőfiről és koráról másként” pályázati felhíváson való részvételről.
87/2022. (IV.28.) Radics Zsanett Kisszállás, Kölcsey u. 5/B. szám alatti lakos szociális lakásbérleti kérelméről.
88/2022. (V.26.) Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi maradványának felhasználásról.
89/2022. (V.26.) Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.
90/2022. (V.26.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2021. évi független könyvvizsgálói jelentésének elfogadásáról.
91/2022. (V.26.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról.
92/2022. (V.26.) A Kisszállás  Önkormányzati Nonprofit Kft. 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásáról.
93/2022. (V.26.) Az 1. és 2. számú tanyagondnoki körzetben végzett szolgáltatásról szóló beszámolók elfogadásáról.
94/2022. (V.26.) A HTKT SZSZK Kisszállás településen végzett Házi segítségnyújtás területén és az Idősek Otthonában végzett 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
95/2022. (V.26.) Civil szervezetek részére nyújtható támogatásról szóló 2022. évi pályázati felhívásról.
96/2022. (V.26.) A tűz- és munkavédelmi szaktevékenységre vonatkozó beszerzési eljárásról.
97/2022. (V.26.) Az MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című felhívás keretében műszaki ellenőr kiválasztásáról.
98/2022. (V.26.) Az MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című felhívás keretében kivitelező kiválasztásáról.
99/2022. (V.26.) A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról és a „Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-2030” című dokumentum elfogadásásról.
100/2022. (V.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde vezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívásáról.
101/2022. (V.26.) Varga Nándorné Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde vezetői megbízásáról.
102/2022. (V.26.) TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007 azonosítószámú projekt kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó önerő vállalásáról.
103/2022. (V.26.) A Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete részére történő egyszeri támogatás megállapításáról.
104/2022. (V.26.) Önkormányzati ingatlanokra tett vételi ajánlat elfogadásáról.
105/2022. (V.26.) A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése pályázat (VP6-7.2.1.1-20) keretében, a Kisszállási piac fejlesztéséhez szükséges önerő rendelkezésre állásáról.
106/2022. (VI.29.) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
107/2022. (VI.29.) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. év II. félévi munkatervének elfogadásáról.
108/2022. (VI.29.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről.
109/2022. (VI.29.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának nyújtott 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
110/2022. (VI.29.) A civil szervezetek 2022. évi támogatására elkülönített forrás emeléséről.
111/2022. (VI.29.) A Kisszállási Sport Club 2022. évi támogatásáról.
112/2022. (VI.29.) Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete – Kisszállási Csoport 2022. évi támogatásáról.
113/2022. (VI.29.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület 2022. évi támogatásáról.
114/2022. (VI.29.) Kelebiai Kutyamentő Alapítvány 2022. évi támogatásáról.
115/2022. (VI.29.) Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiéniás Szolgáltató Egyesület (KISZE) 2022. évi támogatásáról.
116/2022. (VI.29.) Kisszállási Horgász Egyesület 2022. évi támogatásáról.
117/2022. (VI.29.) Kisszállási Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatásáról.
118/2022. (VI.29.) Sallai István Általános Iskola „Gyermekekért” Alapítvány 2022. évi támogatásáról.
119/2022. (VI.29.) Szociális Alapítvány 2022. évi támogatásáról.
120/2022. (VI.29.) Minor Portus Alapítvány 2022. évi támogatásáról.
121/2022. (VI.29.) Kisszállási Négyestelepi Főnix Egyesület 2022. évi támogatásáról.
122/2022. (VI.29.) Tanyavilág Kulturális Egyesület 2022. évi támogatásáról.
123/2022. (VI.29.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról.
124/2022. (VI.29.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletmódosítás véleményezéséről.
125/2022. (VI.29.) A tanyagondnoki munkakör betöltéséről.
126/2022. (VI.29.) A gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma felülvizsgálatáról.
127/2022. (VI.29.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programjának és Házirendjének módosításáról.
128/2022. (VI.29.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
130/2022. (VI.29.) Szabó Alexandra részére Kisszállás, Fő utca 32/3. szám alatti emeleti lakás bérbeadásáról, valamint a bérleti díj összegének meghatározásáról.
131/2022. (VI.29.) A „Tisza udvar, rendes ház” elismerő cím adományozásáról.
132/2022.(VIII.4.) Az óvodai és bölcsődei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
133/2022. (VIII.4.) Az általános iskolai közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
134/2022. (VIII.4.) A szociális étkeztetés közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
135/2022. (VIII.4.) A Fő utca 9. alatti (509/5 hrsz) VI. számú üzemépület bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett ajánlatokról.
136/2022. (VIII.4.) Döntés a Kisszállási piac fejlesztése közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról.
137/2022. (VIII.19.) Hadar Nina, Kisszállás Nap u. 9. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
138/2022. (VIII.19.) Kátai Kamilla Róza, Kisszállás Deák Ferenc utca 1. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
139/2022. (VIII.19.) Rácz Krisztofer, Kisszállás IV. körzet tanya 16. szám alatti lakóhelyű újszülött családjának támogatásáról.
140/2022. (VIII.19.) Tumbász Honor, Kisszállás Május 1. utca 55/a. szám alatti lakhelyű újszülött családjának támogatásáról.
141/2022. (VIII.19.) Dr. Géczi József megbízásáról a „Kisszállási piac fejlesztése” című projekt keretében közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról.
142/2022. (VIII.25.) Fődi Dorina Humánpolitikai Bizottság nem képviselő bizottsági tagnak történt megválasztásáról.
143/2022. (VIII.25.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021/2022. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
144/2022. (VIII.25.) A szociális étkeztetési feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
145/2022. (VIII.25.) Kisszállás Község Önkormányzata vízközmű vagyonának átruházásával kapcsolatos döntésekről.
146/2022. (VIII.25.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtásáról.
147/2022. (VIII.25.) Az iskolai gyermekétkeztetés adminisztratív feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződés megkötéséről.
148/2022. (VIII.25.) Az óvodai gyermekétkeztetés adminisztratív feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződés megkötéséről.
149/2022. (VIII.25.) A Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. 2023-2037. évi Gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról.
150/2022. (VIII.25.) A lakossági közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározásáról.
151/2022. (VIII.25.) Varga Nándorné Kisszállás, Fő utca 49. alatti lakos Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde vezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos megbízásáról.
152/2022. (VIII.25.) Hozzájárulás a Kisszállás 0685/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő szántó elidegenítéséhez.
153/2022. (VIII.25.) Dr. Irsai Ákos háziorvossal kötendő felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenység végzésére vonatkozó egészségügyi szolgálati jogviszonyának jóváhagyásáról.
154/2022. (VIII.25.) A Gregó és Társa Bt-vel felnőtt háziorvos tartós helyettesítésére vonatkozó egészségügyi feladatellátási szerződés jóváhagyásáról.
155/2022. (VIII.25.) A „Sport és szabadidős képzés” feladat ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésének jóváhagyásáról.
156/2022. (VIII.25.) A Kiskunvíz Kft.-vel határozatlan időre kötött gépjármű bérleti szerződéseinek megszüntetéséről.
157/2022. (VIII.25.) A „Községi Könyvtár szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítés” pályázat megvalósítása érdekében további saját forrás hozzárendeléséről.
158/2022.(IX.29.) A Kisszállási piac fejlesztése közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról.
159/2022.(IX.29.) Nemzeti vagyon ingyenes átruházására irányuló megkereséséről.
160/2022.(IX.29.) Önkormányzati ingatlanokra tett vételi ajánlat elfogadásáról.
161/2022.(IX.29.) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
162/2022.(IX.29.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról.
163/2022.(IX.29.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde éves munkatervének elfogadásáról.
164/2022.(IX.29.) Az önkormányzati tulajdonban lévő 0536 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról.
165/2022.(IX.29.) A főépítészi feladatokról szóló megbízási szerződés módosításáról.
166/2022.(IX.29.) A hatályos Szabályozási Terv módosításának elindításáról a 970. helyrajzi számú ingatlan telekmegosztása érdekében.
167/2022.(IX.29.) Kisszállás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintéséről.
168/2022.(IX.29.) A Művelődési Ház és Könyvtár vezetői munkakőr betöltésére vonatkozó pályázati felhívásáról.
169/2022.(IX.29.) Parti-Bundula Melinda Kisszállás Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár vezetői megbízásáról.
170/2022.(IX.29.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratának módosításáról.
171/2022.(IX.29.) Külterületi hóeltakarítási feladatok elvégzésére vonatkozó ajánlatról.
172/2022.(IX.29.) Dr. Irsai Ákos háziorvossal kötött egészségügyi szolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.
173/2022.(IX.29.) Dr. Irsai Ákossal kötendő felnőtt háziorvos tartós helyettesítésére vonatkozó egészségügyi feladatellátási szerződés jóváhagyásáról.
174/2022.(IX.29.) Fodor-Kusza László vételi ajánlatának elutasításáról.
175/2022.(X.19.) A villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításáról.
176/2022.(X.19.) Kisszállás Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról.
177/2022.(X.19.) A „Bács-Kiskun megyei Paktum Plusz” című projekt megvalósításához kapcsolódó csatlakozási igényről.
178/2022.(X.19.) A VP6-19.2.1.-32.-10.-21 kódszámú, Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület – Életminőség javítását célzó települési fejlesztések elnevezésű projekt keretében előleg kifizetési kérelem benyújtásáról.
179/2022.(X.19.) A VP6-7.2.1.1-20 azonosítószámú, „Kisszállási piac fejlesztése” című projekt eszközfejlesztésére vonatkozó beszerzési eljárásban elektromos raklapemelő beszerzéséről.
180/2022.(X.19.) A szociális célú tüzelőanyagra vonatkozó adásvételi szerződés elfogadásáról.
181/2022.(X.19.) A szociális célú tüzelőanyagra vonatkozó szállítási árajánlat elfogadásáról.
182/2022.(X.19.) A szociális célú tüzelőanyag lakosság részére történő kiszállítására vonatkozó fuvarozási szerződés elfogadásáról.
183/2022.(X.19.) Kisszállás Község Településrendezési Tervének módosításáról.
184/2022.(X.19.) Aggregátorra vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról.
185/2022.(X.19.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtásáról.
186/2022.(X.19.) A piaccsarnok felújítási ideje alatt az árusok helypénz fizetés alól mentesítéséről.
187/2022.(X.19.) Energetikai felmérésre és az energetikai korszerűsítésre vonatkozó árajánlatok összegzése.
188/2022.(XI.24.) A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, a 2023. évi adómértékek meghatározásáról.
189/2022.(XI.24.) A 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
190/2022.(XI.24.) A 203. évi belső ellenőrzési tervben rögzített ellenőrzési feladatok, valamint a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásával kapcsolatos vállalkozói szerződés elfogadásáról.
191/2022.(XI.24.) A központi park (714 hrsz.) területén térburkolat építési munkához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséről.
192/2022.(XI.24.) Parti-Bundula Melinda Művelődési Ház és Könyvtár vezetői megbízásáról.
193/2022.(XI.24.) Védőnői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívásáról.
194/2022.(XI.24.) A Településrendezési terv módosítása kapcsán megalapozó vizsgálat tartalmának elfogadásáról.
195/2022.(XI.24.) A Településrendezési terv módosítása kapcsán alátámasztó javaslat tartalmának elfogadásáról.
196/2022.(XI.24.) Az „Iparterület fejlesztése Kisszálláson” című projekthez kapcsolódó iparterületi bekötő út pályázati tervének előkészítésére vonatkozó árajánlatról.
197/2022.(XI.24.) Az „Iparterület fejlesztése Kisszálláson” című projekthez kapcsolódó iparterületi épületvillamossági koncepció terv elkészítésére vonatkozó árajánlatról.
198/2022.(XI.24.) Az „Iparterület fejlesztése Kisszálláson” című projekthez kapcsolódó iparterületi víz- és szennyvíz hálózat kialapítási tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó árajánlatról.
199/2022.(XI.24.) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására irányuló felújítási tervek elkészítésére vonatkozó árajánlatról.
200/2022.(XI.24.) A közvilágítás időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazásról.
201/2022.(XI.24.) A villamos energia beszerzésre irányuló beszerzési eljárás lebonyolításáról.
202/2022.(XI.24.) A Kisszállási Önkormányzati Nonprofit Kft. kiegészítő támogatásának biztosításáról.
203/2022.(XI.24.) A köztemetés lebonyolítására beérkezett árajánlatok összegzéséről.
204/2022.(XI.24.) Az önkormányzati tulajdonban álló 0685/1 hrsz-ú szántó elbirtoklásáról.
205/2022.(XI.24.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde téli zárva tartásának módosításáról.
206/2022.(XI.24.) Dr. Kovács Zoltán háziorvossal kötendő felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenység végzésére vonatkozó egészségügyi szolgálati jogviszonynak jóváhagyásáról.
207/2022.(XI.2022.) A Gregó és Társa Bt-vel felnőtt háziorvos tartós helyettesítésére vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról.
208/2022.(XI.24.) Dr. Schárer László fogorvossal kötendő fogorvosi alapellátási tevékenység végzésére vonatkozó egészségügyi szolgáltatási jogviszonyának jóváhagyásáról.
209/2022.(XI.24.) A Kisszállás, Fő utca 32/4. szám alatti emeleti lakás bérbeadásáról, valamint a bérleti díj összegének meghatározásáról.
210/2022.(XII.15.) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. éve I. félévi munkatervének elfogadásáról.
211/2022.(XII.15.) Gépjármű beszerzési javaslatról a szociális étkeztetés feladatellátás javítása érdekében.
212/2022.(XII.15.) A Kisszállási Sallai István Általános Iskola 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetének tervezete véleményezéséről.
213/2022.(XII.15.) A 2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdasági és szociális jellegű programelemeiben való részvételről.
214/2022.(XII.15.) Kisszállás külterület 0655 hrsz-ú közlekedési út melletti fák kitermeléséről.
215/2022.(XII.15.) A Kisszállási Önkormányzati Nonprofit Kft. kiegészítő támogatásának biztosításáról.
216/2022.(XII.15.) Az Alföld-Energia Kft.-vel kötendő energiamenedzsmentről szóló megbízási szerződésről.
217/2022.(XII.15.) Dobó Katalin Fő utca 9. szám alatti I. számú épület A/1. számú helyiségének bérleti ügyéről.
218/2022.(XII.15.) Patrinjan Octavia Monika 6421 Kisszállás, Fő utca 35/2. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
219/2022.(XII.15.) Bauer Györgyné 6421 Kisszállás, Fő utca 35/4. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
220/2022.(XII.15.) Dóra Erika 6421 Kisszállás, Fő utca 35/1. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
221/2022.(XII.15.) Sebestyén Aranka Mária 6421 Kisszállás, Fő utca 35/3. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
222/2022.(XII.15.) Kiss Istvánné 6421 Kisszállás, Petőfi utca 20/c. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
223/2022.(XII.15.) Bella Andrásné 6421 Kisszállás, Fő utca 32/1. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
224/2022.(XII.15.) Mintál Rózsa 6421 Kisszállás, Fő utca 32/2. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
225/2022.(XII.15.) A 6421 Kisszállás, Fő utca 32/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti díjának meghosszabbításáról.
226/2022.(XII.15.) Szabó Alexandra 6421 Kisszállás, Fő utca 32/3. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
227/2022.(XII.15.) A 6421 Kisszállás, Malom utca 9 szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti díjának meghatározásáról.
228/2022.(XII.15.) Fáy Marianna 6421 Kisszállás, Fő utca 39. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
229/2022.(XII.15.) Kolompár Zoltánné 6421 Kisszállás, Május 1. utca 23. szám alatti lakásbérletének meghosszabbításáról.
230/2022.(XII.15.) A SATRI Bt. által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség (buszváró üzlethelyiség bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról.
231/2022.(XII.15.) A 6421 Kisszállás, Fő utca 33. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség (Gondozási Központ Nappali Ellátó Intézmény) bérleti díjának meghatározásáról.

 

Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Álláshirdetések
Oldaltérkép