Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2022. október
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

2022. évi Önkormányzati Határozatok

1/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása ” pályázat benyújtásáról.
2/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Kommunális eszköz beszerzése” pályázat benyújtásáról.
3/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” pályázatbenyújtásáról.
4/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” pályázati benyújtásáról.
5/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, Faluházak fejlesztése” pályázat benyújtásáról.
6/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása , fejlesztése ” pályázat benyújtásáról.
7/2022.(I.05.) A Magyar Falu Program keretében “Tanya és falugondnoki buszok beszerzése ” pályázat benyújtásáról.
8/2022.(I.05.) Az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ” 2022. évi felhívásra benyújtandó támogatási kérelemről és a szükséges saját forrás biztosításáról.
9/2022.(I.05.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
10/2022.(I.05.) A főállású polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról.
11/2022.(I.05.) A Pedmed-Vet. Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel kötött feladatellátási szerződés javításáról.
12/2022.(I.05.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft Javadalmazási szabályzatának elfogadásáról.
13/2022.(I.05.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
14/2022.(I.05.) Rozsnyai Attila polgármester 2021. évben igénybe vett szabadságának megállapításáról és a 2022.évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról.
15/2022.(I.27.) A  Kisszállás Kulturális Információs és  Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
16/2022.(I.27.) A Tanyavilág Kulturális Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
17/2022.(I.27.) A Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére 2021.évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
18/2022.(I.27.) A Sallai István Általános Iskola “Gyermekekért Alapítvány részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
19/2022.(I.27.) A Szociális Alapítvány részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
20/2022. (I.27.) A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesületének Kisszállási Csoportja részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
21/2022.(I.27.) A Kisszállási Polgárőr Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati felhasználásának elszámolásáról.
22/2022.(I.27.) A Kisszállási Sport Club részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
23/2022.(I.27.) A Kisszállási Horgász Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról.
24/2022.(I.27.) Igazgatási szünet elrendeléséről a Polgármesteri Hivatalban.
25/2022.(I.27.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi zárva tartási rendjének meghatározásáról.
26/2022.(I.27.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023 évi nevelési évre vonatkozó beiratkozási napjainak meghatározásáról.
27/2022.(I.27.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi beiskolázási tervének jóváhagyásáról.
28/2022.(I.27.) Kisszállás Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
29/2022.(I.27.) A TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026 azonosítószámú “Belvízelvezetés Kisszálláson” című projekt keretében elvégzendő parkosítási munkálatok elvégzése.
30/2022.(I.27) Az 509/5 hrsz.- Fő utca 9/A. szám alatti üzemépület karbantartása és üzemeltetése tárgyában kötendő szerződéstervezet elfogadásáról.
31/2022.(II.8.) Döntés TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026 azonosítószámú projektben szemléletformálás tevékenység ellátására.
32/2022.(II.8.) A Kisszállási Sport Club részére Kisszállás ,Kölcsey u. 2.szám alatti Sportpálya használatának biztosításáról.
33/2022.(II.8.) Nemzeti vagyon ingyenes átruházására irányuló megkeresésről.
34/2022.(II.8.) Malustyik Máté részére Kisszállás ,Fő u. 32/3. szám alatti lakos emeleti lakás bérbeadásáról ,valamint a bérleti díj összegének meghatározásáról.
35/2022.(II.8.) A 8/2022. (I.05.) ÖK határozat módosításáról.
36/2022.(II.24.) A gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma felülvizsgálatáról.
37/2022.(II.24.) Az óvodai és bolcsődei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
38/2022.(II.24.) Az általános iskolai közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
39/2022.(II.24.) Az intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
40/2022.(II.24.) A szociális étkeztetés közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról.
41/2022.(II.24.) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról.
42/2022.(II.24.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárásáról.
43/2022.(II.24.) A polgármester 2022. évi cafeteria juttatásának megállapításáról.
44/2022.(II.24.) Malustyik László Attila alpolgármester szavazásból történő kizárásáról.
45/2022.(II.24.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének felülvizsgálatáról.
46/2022.(II.24.) A települési önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
47/2022.(II.24.) A Kisszállás  Önkormányzati Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról.
48/2022.(II.24.) Kisszállás Község Önkormányzata középtávú tervének elfogadásáról.
49/2022.(II.24.) A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
50/2022.(II.24.) A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás jóváhagyásáról.
51/2022.(II.24.) A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról.
52/2022.(II.24.) A DENT -IN Bt.-vel kötött fogorvosi alapellátási tevékenység ellátására vonatkozó Egészségügyi feladatellátási szerződése módosításáról.
53/2022.(II.24.) Településrendezési eszközök folyamatban lévő módosítása kapcsán a partnerségi és véleményezési szakasz lezárásáról.
54/2022.(II.24.) Tanács Attila 385 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatáról.
55/2022.(II.24.) A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú “külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázati felhívásra előkészített támogatási kérelemről.
56/2022.(II.24.) Döntés a VP6-7.2.1.1-20 azonosítószámú, a “Kisszállási piac fejlesztése “elnevezésű fejlesztés projektmenedzsmenti feladatainak ellátására kiírt beszerzési eljérésban.
57/2022.  (II.24.) Orvosi oxigén szállítására vonatkozó szerződés megkötéséről.
58/2022. (II.24.) A 2022/23. évi sportfejlesztési program benyújtásához kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozat megkötéséről.
59/2022. (II.24.) Rálépési engedély megadásáról.
60/2022. (II.24.) Önkormányzati tulajdonban lévő utak kapcsán organizációs út céljára történő használatra vonatkozó megállapodás megkötéséről.
61/2022.(II.24.) A Waclaw Felczak Alapítvány “DWA BRATANKI ” című pályázat benyújtásáról.
62/2022. (III.31.) A háziorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
63/2022. (III.31.) A fogorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
64/2022. (III.31.) A gyermekorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról.
65/2022. (III.31.) A védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
66/2022. (III.31.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
67/2022. (III.31.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról.
68/2022. (III.31.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról.
69/2022. (III.31.) A Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkatervének és szolgáltatási tervének jóváhagyásáról.
70/2022. (III.31.) A Nemzeti Kulturális Alap “Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” pályázati felhívásán való részvételről.
71/2022. (III.31.) Döntés a “Települések élhetőbbé tétele” Leader pályázati felhíváson való részvételről.
72/2022. (III.31.) A “Sport és szabadidős képzés” feladat ellátására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésének jóváhagyásáról.
73/2022. (III.31.) A 448/1 hrsz.-ú konyha, ebédlő és udvar megnevezésű önkormányzati ingatlanon önállóan kialakított önkormányzati hűtőkamra épület feltüntetési ügyében.
74/2022. (III.31.)  Foglalkozás-egészségügyi vonatkozó megbízás jóváhagyásáról.
75/2022. (III.31.) Fogászati autokláv sterilizátor beszerzésének jóváhagyásáról.
76/2022. (IV.28.) A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kisszállás Község vízellátásáról és szennyvízelvezetéséről szóló 2021. évi beszámolója elfogadásáról.
77/2022. (IV.28.) A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2021. évi közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról készült beszámoló elfogadásáról.
78/2022. (IV.28.) A Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
79/2022. (IV.28.) A Településszerkezeti terv módosításáról.
80/2022. (IV.28.) A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.
81/2022. (IV.28.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
82/2022. (IV.28.) A Kelebiai Kutyamentő Alapítvány szerződés-tervezetéről.
83/2022. (IV.28.) A Deák Ferenc utca 26. szám (272 hrsz) alatti lakóingatlan 1/4 tulajdonrészének vételi ajánlatáról.
84/2022. (IV.28.) A helyi termékértékesítést  szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése pályázat (VP6-7.2.1.1-20) keretében, a Kisszállási piac fejlesztéséhez szükséges önerő rendelkezésre állásáról.
85/2022. (IV.28.) A Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium “Szomszédolás – Petőfi-emlékhelyek közösségi programjainak megvalósítása” pályázati felhíváson való részvételről.
86/2022. (IV.28.) A Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium “Petőfiről és koráról másként” pályázati felhíváson való részvételről.
87/2022. (IV.28.) Radics Zsanett Kisszállás, Kölcsey u. 5/B. szám alatti lakos szociális lakásbérleti kérelméről.
88/2022. (V.26.) Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi maradványának felhasználásról.
89/2022. (V.26.) Kisszállás Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.
90/2022. (V.26.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2021. évi független könyvvizsgálói jelentésének elfogadásáról.
91/2022. (V.26.) A Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról.
92/2022. (V.26.) A Kisszállás  Önkormányzati Nonprofit Kft. 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásáról.
93/2022. (V.26.) Az 1. és 2. számú tanyagondnoki körzetben végzett szolgáltatásról szóló beszámolók elfogadásáról.
94/2022. (V.26.) A HTKT SZSZK Kisszállás településen végzett Házi segítségnyújtás területén és az Idősek Otthonában végzett 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
95/2022. (V.26.) Civil szervezetek részére nyújtható támogatásról szóló 2022. évi pályázati felhívásról.
96/2022. (V.26.) A tűz- és munkavédelmi szaktevékenységre vonatkozó beszerzési eljárásról.
97/2022. (V.26.) Az MFP-ÖTIF/2022 kódszámú “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című felhívás keretében műszaki ellenőr kiválasztásáról.
98/2022. (V.26.) Az MFP-ÖTIF/2022 kódszámú “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című felhívás keretében kivitelező kiválasztásáról.
99/2022. (V.26.) A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról és a “Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Fenntartható Klíma és Energia Akcióterve 2022-2030” című dokumentum elfogadásásról.
100/2022. (V.26.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde vezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívásáról.
101/2022. (V.26.) Varga Nándorné Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde vezetői megbízásáról.
102/2022. (V.26.) TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007 azonosítószámú projekt kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó önerő vállalásáról.
103/2022. (V.26.) A Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete részére történő egyszeri támogatás megállapításáról.
104/2022. (V.26.) Önkormányzati ingatlanokra tett vételi ajánlat elfogadásáról.
105/2022. (V.26.) A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése pályázat (VP6-7.2.1.1-20) keretében, a Kisszállási piac fejlesztéséhez szükséges önerő rendelkezésre állásáról.
106/2022. (VI.29.) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
107/2022. (VI.29.) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. év II. félévi munkatervének elfogadásáról.
108/2022. (VI.29.) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételéről.
109/2022. (VI.29.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának nyújtott 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
110/2022. (VI.29.) A civil szervezetek 2022. évi támogatására elkülönített forrás emeléséről.
111/2022. (VI.29.) A Kisszállási Sport Club 2022. évi támogatásáról.
112/2022. (VI.29.) Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete – Kisszállási Csoport 2022. évi támogatásáról.
113/2022. (VI.29.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület 2022. évi támogatásáról.
114/2022. (VI.29.) Kelebiai Kutyamentő Alapítvány 2022. évi támogatásáról.
115/2022. (VI.29.) Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiéniás Szolgáltató Egyesület (KISZE) 2022. évi támogatásáról.
116/2022. (VI.29.) Kisszállási Horgász Egyesület 2022. évi támogatásáról.
117/2022. (VI.29.) Kisszállási Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatásáról.
118/2022. (VI.29.) Sallai István Általános Iskola “Gyermekekért” Alapítvány 2022. évi támogatásáról.
119/2022. (VI.29.) Szociális Alapítvány 2022. évi támogatásáról.
120/2022. (VI.29.) Minor Portus Alapítvány 2022. évi támogatásáról.
121/2022. (VI.29.) Kisszállási Négyestelepi Főnix Egyesület 2022. évi támogatásáról.
122/2022. (VI.29.) Tanyavilág Kulturális Egyesület 2022. évi támogatásáról.
123/2022. (VI.29.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról.
124/2022. (VI.29.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletmódosítás véleményezéséről.
125/2022. (VI.29.) A tanyagondnoki munkakör betöltéséről.
126/2022. (VI.29.) A gyermek és szociális intézményekben alkalmazott nyersanyagnorma felülvizsgálatáról.
127/2022. (VI.29.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programjának és Házirendjének módosításáról.
128/2022. (VI.29.) A Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
130/2022. (VI.29.) Szabó Alexandra részére Kisszállás, Fő utca 32/3. szám alatti emeleti lakás bérbeadásáról, valamint a bérleti díj összegének meghatározásáról.
131/2022. (VI.29.) A “Tisza udvar, rendes ház” elismerő cím adományozásáról.

 

Időjárás előrejelzés
e-Ügyintézés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép