e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. június
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.
Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
6421 Kisszállás, Fő u. 28.
Telefon: 77 / 557 – 010 és 77 / 557 – 020
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 77 / 557 – 010
2.
Vezetőség: 
Rozsnyai Attila polgármester    77 / 557 – 010 / 13 mellék
                          polgarmester@kisszallas.hu
Malustyik László Attila alpolgármester  77 / 557 – 010
Csiszár Csaba jegyző  77 / 557 – 10 / 14 mellék
                                                            jegyzo@kisszallas.hu
 Titkárság:
Lukács Tamás hatósági ügyintéző  77 / 557 – 010 / 22 mellék
                                                       kisszallasph@kisszallas.hu
Igazgatás:
Barta Attiláné Anyakönyvvezető     kisszallasph@t-online.hu         77 / 557 – 010 / 22 mellék
Szerencsés András vezető főtanácsos ….. 77 / 557 – 020 / 15 mellék
igazgatas@kisszallas.hu
Pénzügy:
Nagyné Szabó Erzsébet vezető főtanácsos 77 / 557 – 011
                                                                e-mail: kisszallas.penzugy@gmail.com
Rabné Vincze Ágnes Pénztáros 77/ 557 – 020 / 17 mellék
Adóügy:
Szabó Tímea  77 / 557 – 020 / 15 mellék
Munkaügy:
Kothencz Tamás igazgatási ügyintéző 77 / 557 – 020 / 26 mellék
3.
Rozsnyai Attila polgármester    77 / 557 – 010 / 13 mellék
                                            polgarmester@kisszallas.hu
Malustyik László Attila alpolgármester  77 / 557 – 010
Csiszár Csaba jegyző  77 / 557 – 10 / 14 mellék
                                                            jegyzo@kisszallas.hu
4.
Szervezeten belüli ügyfélkapcsolati vezető nincs
5.
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:
Képviselő-testület: 7 fő áll
1.      Rozsnyai Attila polgármester
2.      Malustyik László Attila alpolgármester
3.      Dr. Muskó Zsolt képviselő
4.      Rambala Zoltán képviselő
5.      Tóbiás Endre képviselő
6.      Zsoldos Ildikó képviselő
7.      Benedek János képviselő
Bizottságok
Humánpolitikai Bizottság: 5 főből áll
1.      Rambala Zoltán bizottsági elnök
2.      Dr. Muskó Zsolt bizottsági tag
3.      Zsoldos Ildikó bizottsági tag
4.      Bundula Melinda nem képviselő bizottsági tag
5.      Minoricsné Mihala Andrea nem képviselő bizottsági tag
Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság: 5 főből áll
1.      Tóbiás Endre bizottsági elnök
2.      Benedek János bizottsági tag
3.      Rambala Zoltán bizottsági tag
4.      Ábrahám Zsolt nem képviselő bizottsági tag
5.      Vinek László nem képviselő bizottsági tag
Ügyrendi Bizottság: 3 főből áll
1.      Rambala Zoltán bizottsági elnök
2.      Benedek János bizottsági tag
3.      Dr. Muskó Zsolt bizottsági tag
6.
Intézmény: Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde
Címe: 6421 Kisszállás, Fő u. 30.
Telefonszáma: 70 / 338 – 0978
Vezető: Varga Nándorné óvodavezető
Intézmény: Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
Címe: 6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.
Telefonszáma: 77 / 557 – 040
e-mail címe: sallai@vipmail.hu
Vezető: Zsoldos Ildikó igazgató
Intézmény: Művelődési Ház és Könyvtár
Címe: 6421 Kisszállás, Fő u. 10.
Telefonszáma: 77 / 457 – 602
e-mail címe: muvhaz.kisszallas@gmail.com
Vezető: Bundula Melinda igazgató
7.
Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft.
Címe: Kisszállás, Fő u. 28.
Telefonszáma: 77 / 557 – 020 / 16 mellék
Ügyvezető: Kiss Tibor Attila
Alapítója és kizárólagos tagja: 100 %-ban Kisszállás Község Önkormányzata
Tevékenységi köre:
01.30.08                    Növényi szaporítóanyag termesztése
01.61.08                   Növénytermesztési szolgáltatás
01.62.08                   Állattenyésztési szolgáltatás
02.10.08                    Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
02.20.08                    Fakitermelés
02.40.08                    Erdészeti szolgáltatás
23.61.08                    Építési betontermék gyártása
23.69.08                    Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
36.00.08                    Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37.00.08                    Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11.08                    Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12.08                    Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21.08                    Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22.08                    Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32.08                    Hulladék újrahasznosítása
39.00.08                    Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.20.08                  Lakó és nem lakóépület építése
42.11.08                    Út, autópálya építése
42.21.08                  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
43.11.08                    Bontás
43.12.08                    Építési terület előkészítése
43.21.08                   Villanyszerelés
43.31.08                   Vakolás
43.32.08                   Épületasztalos- szerkezet szerelése
43.33.08                   Padló- falburkolás
43.34.08                   Festés, üvegezés
43.39.08                   Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
43.91.08                   Tetőfedés, tetőszerkezet építés
43.99.08                   Egyéb, speciális szaképítés máshova nem sorolt
49.39.08                    Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41.08                    Közúti áruszállítás
55.20.08                    Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30.08                    Kempingszolgáltatás
55.90.08                    Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10.08                    Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21.08                    Rendezvényi étkeztetés
56.29.08                    Egyéb vendéglátás
64.20.08                    Vagyonkezelés (holding)
68.10.08                    Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20.08                    Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32.08                    Ingatlankezelés
69.20.08                    Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
74.20.08                   Fényképészet
77.31.08                    Mezőgazdasági gép kölcsönzése
77.39.08                    Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
78.20.08                   Munkaerőkölcsönzés
81.10.08                    Építményüzemeltetés
81.21.08                   Általános épülettakarítás
81.22.08                    Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29.08                    Egyéb takarítás
82.11.08                    Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.30.08                   Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
91.04.08                    Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
93.11.08                    Sportlétesítmény működtetése
96.03.08                    Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
96.04.08                    Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.09.08                   Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
8.
9.
Intézmény: Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde
Címe: 6421 Kisszállás, Főu. 30.
Telefonszáma: 70 / 338 – 0978
Vezető: Varga Nándorné óvodavezető
Alapító okirata:
Intézmény: Sallai István Általános Iskola és Diákotthon
Címe: 6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.
Telefonszáma: 77 / 557 – 040
e-mail címe: sallai@vipmail.hu
Vezető: Zsoldos Ildikó igazgató
Alapító okirata:
Intézmény: Művelődési Ház és Könyvtár
Címe: 6421 Kisszállás, Fő u. 10.
Telefonszáma: 77 / 457 – 602
Vezető: Bundula Melinda igazgató
Alapító okirata:
10.
Kiadvány neve: Önkormányzati Tájékoztató
Kiadó és szerkesztő: Kisszállás Község Önkormányzata
Megjelentetése: negyedévenként
11.
Felügyeleti szerv: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Címe: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.
1.      Önkormányzati törvény
2.      Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzata
3.      Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata
2.
3.
A Képviselő-testület 2012. évben önként vállalt feladatként gondoskodik:
a.) a településfejlesztésről és településrendezésről,
b.) az épített és természeti környezet védelméről,
c.) lakásgazdálkodásról,
d.) vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról,
e.) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásának ellátásáról,
f.) közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról,
g.) helyi piac és vásár fenntartásáról,
h.) mezőgazdasági tevékenységről,
i.) állategészségügyi feladatokról,
j.) tanyagondnoki szolgáltatás feladatairól,
k.) idősotthoni gondozásról,
l.) támogató szolgálati és közösségi ellátásról,
m.) gyógytestnevelői feladatok ellátásról,
n.) logopédiai feladatok ellátásáról.
4.
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
5.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
10/2008.(VIII.28.) számú önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
6.
7.
Kiadvány neve: Önkormányzati Tájékoztató
Kiadó és szerkesztő: Kisszállás Község Önkormányzata
Megjelentetése: negyedévenként
Témája: Kisszállás település lakosságát érintő közérdekű információk
Hozzáférés: minden háztartás részére egy példány kijuttatása
Költségtérítése: ingyenes kiadvány
8.
Képviselő-testületi és bizottsági nyílt ülésekről készült jegyzőkönyvek
9.
10.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
11.
12.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
13.
14.
15.
16.
17.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok
1.
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése , számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról –a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók
2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3.
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
5.
6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7.
8.
Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép