e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. április
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

2013 évi. Önkormányzati Határozatok

1/2013.(I.15.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon ingatlan ingó vagyon vagyonkezelési szerződésének jóváhagyása
2/2012.(I.15.) Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok tartós használatának lehetőségéről
3/2013.(I.15.) Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok tartós használatának lehetőségéről
4/2013.(I.15.) Állami tulajdonú ingatlanos vagyonátvételi lehetőségéről
5/2013.(I.24.) Név szerinti szavazás elrendeléséről
6/2013.(I.24.) Duba-Aszfalt Kft (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) ajánlattevő ajánlatáról
7/2013.(I.24.) Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) és a Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt (1028, Táncsics M. u. 16.) közös ajánlattevők ajánlatáról
8/2013.(I.24.) Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.) és a Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt (1028, Táncsics M. u. 16.) közös nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
9/2013.(I.31.) Kisszállás Község Önkormányzat 2013. év I. félévi munkatervéről
10/2013.(I.31.) Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása, szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése szerződéses megállapodás jóváhagyásáról
11/2013.(I.31.) Név szerinti szavazás elrendeléséről
12/2013.(I.31.) Optimum Solar Kft. (6512 Szeremle, Határ utca 5.) nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
13/2013.(I.31.) ,,Napelemek Kisszálláson” KEOP-2012-4.10.0/A számú pályázat benyújtásáról
14/2013.(I.31.) Sallai István Általános Iskola és Sportcsarnok napelemes pályázati beruházásáról
15/2013.(I.31.) Kiss István részére a Petőfi S. u. 20. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról
16/2016.(I.31.) Rozsnyai Attila által bérelt önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u. 9.) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletéről
17/2013.(II.4.) Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolójáról
18/2013.(II.14.) Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkatervéről
19/2013.(II.14.) Önkormányzati szakfeladat rend meghatározása
20/2013.(II.14.) Kisszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása
21/2013.(II.14.) Napraforgó Óvoda alapító okiratának elfogadása
22/2013.(II.14.) Kisszállás Község Önkormányzat 2013-2016. évi középtávú terve
23/2013.(II.14.) Szennyvízberuházás PR feladatainak ellátására ajánlatkérés
24/2013.(II.14.) Sallai István Iskola felvételi körzethatárának meghatározása
25/2013.(II.14.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
26/2013.(II.28.) Szennyvízberuházás PR és tájékoztatási feladatainak ellátása
27/2013.(II.28.) GAS-STAR BT belső villamos energiahálózat villamos berendezések javítási, karbantartási készenléti szerződésének jóváhagyása
28/2013.(II.28.) GAS-STAR BT kazánok, vízlágyítók, gáz- és olajtüzelésű berendezések, égők, kazánházak, hőközpontok javítási, karbantartási, készenléti szerződésének jóváhagyása
29/2013.(II.28.) Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő Integrációs támogatás felhasználására irányuló szerződés jóváhagyásáról
30/2013.(III.28.) Kisszállás Önkormányzati Kft 2013. évi Üzleti tervének elfogadásáról
31/2013.(II.28.) Kisszállás Önkormányzati Kft személyi állományának és az általa üzemeltetett önkormányzati konyha felújításának felülvizsgálata
32/2013.(III.28.) Kisszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
33/2013.(III.28.) 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
34/2013.(III.28.) ,,Kisszállás szennyvíztisztítása és csatornázása projekt” megvalósításához kapcsolódó (FIDIC) mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki felügyeleti feladatok ellátására közbeszerzési ajánlattételi felhívás
35/2013.(III.28.) Szennyvízberuházás költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére ajánlat kérés
36/2013.(III.28.) Dr. Géczi József közbeszerzési tanácsadó megbízása a 2012. évi tanyafejlesztési program közbeszerzési eljárására
37/2013.(III.28.) 2012. évi Tanyafejlesztési Program keretében történő gépbeszerzésre ajánlat kérés
38/2013.(III.28.) GAS-STAR BT általános iskola fűtésrendszerének, mérőhelyeinek kialakítására irányuló vállalkozási szerződésének jóváhagyása
39/2013.(III.28.) GAS-STAR BT sportcsarnok fűtési rendszerének átalakítására irányuló vállalkozási szerződésének jóváhagyása
40/2013.(III.28.) Németh János (Kisszállás, Zöldfa u. 57.) 0422 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan földbérleti kérelméről
41/2013.(III.28.) 174/2012.(XII.13.) számú önkormányzati határozat visszavonásáról
42/2013.(III.28.) 0422 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
43/2013.(III.28.) 162/2012.(XI.29.) számú önkormányzati határozat visszavonásáról
44/2013.(III.28.) 0428/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
45/2013.(IV.09.) Szennyvízberuházás költség-haszon elemzés módosítására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
46/2013.(IV.09.) Kisszállás Község Önkormányzat éven belüli likvid hitel felvételéről
47/2013.(IV.09.) Babud Építőipari BT konyha épület felújítás építési tervdokumentációk elkészítésére benyújtott ajánlatának elfogadásáról
48/2013.(IV.12.) ,,Kisszállás külterületi földútjainak karbantartását biztosító vontatott munkagép beszerzése” közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
49/2013.(IV.15.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez önerő biztosításáról
50/2013.(IV.25.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi feladat ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
51/2013.(IV.25.) 2012. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról
52/2013.(IV.25.) 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
53/2013.(IV.25.) Kisszállás Önkormányzati Kft 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása
54/2013.(IV.25.) Kisszállás Önkormányzati Kft független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
55/2013.(IV.25.) Kisszállás Önkormányzati Kft 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
56/2013.(IV.25.) Kisszállás Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
57/2013.(IV.25.) ECOELINE Kft szennyvízberuházás költség-hasznos elemzés módosításának előkészítésre irányuló vállalkozási szerződésének jóváhagyásáról
58/2013.(IV.25.) UMWELT Kft 2012. évi tanyaprogramhoz kapcsolódó gépbeszerzési szállítási szerződésének jóváhagyásáról
59/2013.(IV.25.) Önkormányzati konyha felújítására pályázat benyújtása
60/2013.(IV.25) 60/2013.(IV.25.) és 47/2013.(IV.09.) számú Határozat visszavonása
61/2013.(IV.25.) SATRI Bt (Felsőszentiván, Szent István u. 2.) által bérelt önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség (buszváró épülete) bérletéről
62/2013.(IV.25.) Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
63/2013.(V.06.) A Halasvíz Kft. törvény szerinti átalakulásához szükséges testületi döntésekről
64/2013.(V.06.) Eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
65/2013.(IV.25.) Önkormányzati konyha felújítására pályázat benyújtása /önerő vállalása/
66/2013.(V.16.) Önkormányzati konyha felújítására pályázat benyújtása /felhatalmazás nyilatkozat megtételére/
67/2013.(V.30.) Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi feladatokról
68/2013.(V.30.) Beszámoló az I. számú tanyagondnoki körzetben 2012. évben végzett tevékenységről
69/2013.(V.30.) Beszámoló a II. számú tanyagondnoki körzetben 2012. évben végzett tevékenységről
70/2013.(V.30.) Szociális étkeztetési feladatok 2012. évi ellátásáról szóló beszámoló
71/2013.(V.30.) Gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
72/2013.(V.30.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
73/2013.(V.30.) Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működéséről
74/2013.(V.30.) Kisszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
75/2013.(V.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
76/2013.(V.30.) Kisszállás község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
77/2013.(V.30.) Üzemeltetői nyilatkozat kérése a Halasvíz Kft-től
78/2013.(V.30.) Kisszállás, Petőfi utca 20/B. szám alatti önkormányzati lakás felújítása
79/2013.(V.30.) ASR konténer használatba adási szerződésének jóváhagyása
80/2013.(V.30.) 2012. évi közbeszerzési eljárások statisztikai összegzése
81/2013.(V.30.) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044
82/2013.(V.30.) Földterület biztosítása földcserével a szennyvíztisztító telephez
83/2013.(VI.26.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
84/2013.(VI.26.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 2. számú módosítása
85/2013.(VI.26.) Antal Zoltán (Kecskemét, Felsőcsalános 33/2.) kártérítési ügye
86/2013.(VI.26.) Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2013. évi tagdíj hozzájárulása
87/2013.(VII.01.) Név szerinti szavazás elrendeléséről
88/2013.(VII.01.) ,,Szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése” c., a FIDIC sárga könyv szerinti tervezés-kivitelezés típusú vállalkozási szerződés felügyeletét biztosító (FIDIC) mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki felügyeleti feladatok ellátása a dokumentációban foglaltak szerin” nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
89/2013.(VII.01.) Kisszállási Sport Club együttműködési megállapodásának jóváhagyása
90/2013.(VII.25.) Kisszállási Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
91/2013.(VII.25.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról
92/2013.(VII.25.) Kispál István polgármester 2013. évi fizetett szabadsága igénybevételének engedélyezéséről
93/2013.(VII.25.) Napraforgó Óvoda 2012/2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
94/2013.(VII.25.) Felmérés családi napközi működtetéséről
95/2013.(VII.25.) Művelődési Ház és Könyvtár szakfelügyeleti utóvizsgálata
96/2013.(VII.25.) Átmeneti vízellátási célra telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetési szerződésének jóváhagyása
97/2013.(VII.25.) Gömzsik László megbízása belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására
98/2013.(VII.25.) LOCAL AGENDA 21 a fenntartható fejlődés helyi programjának elfogadása
99/2013.(VII.25.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
100/2013.(VII.25.) Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos állásfoglalás
101/2013.(VII.25.) Belterületbe csatolás kezdeményezése
102/2013.(VII.25.) GAW-96 fgrsz Lada Niva személygépkocsi értékesítéséről
112/2013.(VII.25.) 0422 hrsz-ú és 0428/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséhez felhatalmazás
113/2013.(IX.12.) Perbehívás elutasításáról
114/2013.(IX.12.) Kisszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
115/2013.(IX.12.) Mérnökműhely Kft-vel kötött szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ideiglenes mérnöki feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés jóváhagyása
116/2013.(IX.12.) Mérnökműhely Kft-vel kötött szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ideiglenes mérnöki feladatok ellátásról szóló megbízási szerződés jóváhagyása
117/2013.(IX.12.) Kisszállási Sport Club részére önkormányzati kisbusz térítés nélküli biztosítása
118/2013.(IX.12.) Dr. Prohászka-Rád Imre házi gyermekorvossal kötött vállalkozási szerződés felmondása
119/2013.(IX.12.) Árajánlat kérése a Petőfi utcai orvosi rendelők felújítási munkálatainak elvégzésére
120/2013.(IX.26.) Kisszállás község Önkormányzat 2013. év II. félévi munkatervéről
121/2013.(IX.26.) Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról
122/2013.(IX.26.) A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról
123/2013.(IX.26.) Kispál István polgármester szavazásból történő kizárásáról
124/2013.(IX.26.) Intézményi tanácsba tag delegálás
125/2013.(IX.26.) Balotai Sándor körzeti megbízott részére a Felszabadulás u. 35. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás bérbeadásáról
126/2013.(IX.26.) 907. évi Pozsonyi Csata Emlékére Alapítvány támogatásáról
127/2013.(IX.26.) Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
128/2013.(IX.26.) Napraforgó Óvoda kiscsoport létszámának meghatározásáról
129/2013.(IX.26.) Petőfi utcai orvosi rendelők felújítására Gas-Star Bt árajánlatának elfogadása
130/2013.(IX.26.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
131/2013.(X.10.) Dr. Temesvári Hajnalka fogorvos rendelési idejének módosítása
132/2013.(X.10.) Fogászati alapellátás működési engedélyének meghosszabbítása
133/2013.(X.10.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
134/2013.(X.10.) Fenyvesi Tibor Helyi Fidesz elnöke (Kisszállás, I. körzet 20.) által képviselt Jenei Mária és Bálint-Búzás András (Kisszállás, IV. körzet 136.)
135/2013.(X.10.) ,,Szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése” c., a FIDIC sárga könyv szerinti tervezés-kivitelezés típusú vállalkozási szerződés felügyeletét biztosító (FIDIC) mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki felügyeleti feladatok ellátása a dokumentációban foglaltak szerint” nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
136/2013.(X.30.) A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
137/2013.(X.30.) Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
138/2013.(X.30.) Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
139/2013.(X.30.) Napraforgó Óvoda 2013/2014. éves munkaterve
140/2013.(X.30.) Kisszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
141/2013.(X.30.) Víziközmű Társulati hitel készfizető kezesség vállalásáról
142/2013.(X.30.) Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi  költségvetési tervkoncepciója
143/2013.(X.30.) Szennyvízberuházás mérnöki és műszaki felügyeleti munkák ellátása megbízási szerződésének jóváhagyása
144/2013.(X.30.) ,,Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról
145/2013.(X.30.) Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Könyvtárellátási szolgáltatásához történő csatlakozásról
146/2013.(X.30.) ,,Kulturális út” vándorkiállítás szervezése
147/2013.(X.30.) ,,Kulturális út” látnivalóinak emléktáblákkal történő megjelöléséhez hozzájárulás
148/2013.(X.30.) Lakossági közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározásáról
149/2013.(X.30.) Általános Iskola és Idősek Otthona gázfogyasztásának megosztásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyása
150/2013.(X.30.) Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u. 11.) részére az önkormányzati tulajdonú volt PUKI üzem épületének bérbeadása
151/2013.(X.30.) Kápolnai útpadka kialakítása
152/2013.(X.30.) Közlekedés biztonságának javítása
153/2013.(X.30.) Tanyagondnoki kisbusz beszerzésére támogatási igény benyújtása
154/2013.(X.30.) Népdalkör utaztatásának biztosítása
155/2013.(X.30.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
156/2013.(XI.28.) 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv
157/2013.(XI.28.) 2014.-2018. évi Stratégiai Ellenőrzési Terv
158/2013.(XI.28.) Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződés felmondása
159/2013.(XI.28.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölése vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében, Kisszállás Község Önkormányzat osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében
160/2013.(XI.28.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felhatalmazása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint Kisszállás település szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására, az alábbiak szerint
161/2013.(XI.28.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződésének elfogadása
162/2013.(XI.28.) Urlauberné Horváth Éva képviselő szavazásból történő kizárásáról
163/2013.(XI.28.) Nyugdíjas Egyesület támogatásáról
164/2013.(XI.28.) Minor Portus Alapítvány támogatásáról
165/2013.(XI.28.) Polgárőr Egyesület támogatásáról
166/2013.(XI.28.) Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület támogatásáról
167/2013.(XI.28.) Szociális Alapítvány támogatásáról
168/2013.(XI.28.) Kisszállási Sport Club támogatásáról
169/2013.(XI.28.) Mozgáskorlátozottak Kisszállási Csoportja támogatásáról
170/2013.(XI.28.) Bodó Vivien Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása
171/2013.(XI.28.) Torma Ákos Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása
172/2013.(XI.28.) Kápolnai útpadka kialakítására a Fliesen Bau Kft ajánlatának elfogadásáról
173/2013.(XI.28.) Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó döntés
174/2013.(XI.28.) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályai
175/2013.(XI.28.) Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának jóváhagyása
176/2013.(XI.28.) Hurtony János (Kiskunhalas, Bem u. 6. I. em. 33.) tulajdonát képező 740/42 hrsz-ú telek önkormányzat részére történő értékesítéséről
177/2013.(XI.28.) Korbely Gábor tulajdonát képező ingatlanok csereszerződése
178/2013.(XII.19.) Szabó Regina (Kisszállás, Kölcsey u. 13.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
179/2013.(XII.19.) Fajszi Fatime (Kisszállás, Zója u. 2/a.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
180/2013.(XII.19.) Grizák Máté (Kisszállás, Zöldfa u. 32.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
181/2013.(XII.19.) Huszár Anett (Kisszállás, Hársfa u. 15.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
182/2013.(XII.19.) Kisszállási Víziközmű Társulat részére érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről
183/2013.(XII.19.) Fleisen Bau Kft Kápolnai útpadka karbantartására vállalkozási szerződés jóváhagyása
184/2013.(XII.19.) HórusBau Mérnök Iroda Kft Kápolnai út útpadka előkészítés mérnöki feladataira és műszaki ellenőri feladataira irányuló ajánlat elfogadásáról
185/2013.(XII.19.) Gas-Star Bt Polgármesteri Hivatalban gázkazánok cseréje és beüzemelésére irányuló vállalkozási szerződésének jóváhagyása
186/2013.(XII.19.) Felszabadulás u. 29. szám alatti önkormányzati épület felújítási munkálatairól
187/2013.(XII.19.) Önkormányzati konyha nyílászáróinak részleges cseréjéről
188/2013.(XII.19.) Építészműhely Kft településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítás tervezési megállapodásának jóváhagyása
189/2013.(XII.19.) Gas-Star Bt Petőfi utcai orvosi rendelő vizesblokk felújítási munkálataira vállalkozási szerződés jóváhagyása
190/2013.(XII.19.) Interdikó Kft hóeltakarítási munkálatokra adott ajánlatáról
191/2013.(XII.19.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
192/2013.(XII.19.) Patrinjan Octavia Monika (Kisszállás, Felszabadulás u. 31.) lakásbérletének meghosszabbításáról
193/2013.(XII.19.) Tóbiás Lajosné (Kisszállás, Felszabadulás u. 31.) lakásbérletének meghosszabbításáról
194/2013.(XII.19.) Sebestyén Mária Aranka (Kisszállás, Felszabadulás u. 31.) lakásbérletének meghosszabbításáról
195/2013.(XII.19.) Hurtony Anita (Kisszállás, Felszabadulás u. 31.) lakásbérletének meghosszabbításáról
196/2013.(XII.19.) Bella András (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
197/2013.(XII.19.) Szalmáné Horváth Irén (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
198/2013.(XII.19.) Fürtön Lászlóné (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
199/2013.(XII.19.) Magyarfi Sándor (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
200/2013.(XII.19.) Balotai Sándor körzeti megbízott lakásbérletének meghosszabbításáról
201/2013.(XII.19.) Kiss István (Kisszállás, Petőfi u. 20.) lakásbérletének meghosszabbításáról
202/2013.(XII.19.) Kolompár Zoltánné részére a Kisszállás, Május 1. u. 23. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról
203/2013.(XII.19.) BÁCS GAZDA-COOP Kft által bérelt önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjáról
204/2013.(XII.19.) Zsebőné Szegedi Erzsébet által bérelt önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletéről
205/2013.(XII.19.) SATRI Bt (Felsőszentiván, Szent István u. 2.) által bérelt, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség (buszváró épülete) bérletéről
206/2013.(XII.19.) Rozsnyai Attila által bérelt önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u. 9.) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletéről
207/2013.(XII.19.) Gondozási Központ Nappali Intézménye önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u. 29.) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletéről
208/2013.(XII.19.) Mikó Mihály (Mélykút, Kossuth L. u. 4.) által bérlet önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u. 33.) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletéről
209/2013.(XII.19.) Kisszállási Földtulajdonosok Vadászati Közössége által bérlet (Kisszállás, Felszabadulás u. 16.) önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletéről
210/2013.(XII.19.) Önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletéről
Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép