e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. május
h K s c p s v
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

2015 évi. Önkormányzati Határozatok

1/2015.(I.13.) 532 hrsz-ú sétány telekalakítása
2/2015.(I.13.) Vis maior támogatás módosítási kérelme
3/2015.(I.29.) Polgármesteri hatáskörben és az átruházott hatáskörben hozott 2014. évi döntésekről szóló beszámoló elfogadása
4/2015.(I.29.) Nemzetiségi önkormányzat működési feltételeiről szóló megállapodás felülvizsgálata
5/2015.(I.29.) Kócsóné Kürti Mária belső ellenőrzési ajánlatának elfogadása
6/2015.(I.29.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
7/2015.(I.29.) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének együttműködési megállapodásának
8/2015.(I.29.) Önkormányzat tulajdonában lévő vonalas és mobiltelefonok használata belső utasításának és szabályzatának elfogadása
9/2015.(I.29.) Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
10/2015.(I.29.) „Akik a hazáért haltak” emlékére kopjafa állítással kapcsolatos kiadások felmérése
11/2015.(I.29.) Önkormányzati intézmények szennyvízkivezetésének részleges kivitelezési munkáira vonatkozó árajánlat kiválasztásáról
12/2015.(I.29.) Nagy Istvánné (Kisszállás, Zöldfa u. 21.) vételi ajánlatáról
13/2015.(I.29.) Horváth Bettina (Kisszállás, Gorkij u.13.) közalkalmazotti kinevezése
14/2015.(I.29.) Mondovics Hajnalka (Mélykút, Zrínyi u. 20.) közalkalmazotti kinevezése
15/2015.(I.29.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
16/2015.(II.3.) Önkormányzati intézmények szennyvízkivezetésének részleges kivitelezési munkáira Darányi Zsolt egyéni vállalkozó vállalkozási szerződésének jóváhagyása
17/2015.(II.12.) „Akik a hazáért haltak” emlékére kopjafa állítás és emlékhely kialakítása
18/2015.(II.12.) Kisszállás Község Önkormányzata 2015-2018. évi középtávú terve
19/2015.(II.12.) Óvoda épület felújítás komplex építési engedélyezési tervdokumentációja tervezői szerződésének jóváhagyása
20/2015.(II.12.) Százszorszépföld Egyesület alapításához csatlakozás
21/2015.(II.12.) Napraforgó Óvoda 2015. évi beiskolázási terve
22/2015.(II.12.) Önkormányzati intézmények szennyvízkivezetésének részleges kivitelezési munkáinak költségtervezetének jóváhagyása
23/2015.(II.24.) Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról
24/2015.(II.24.) Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi munkatervéről
25/2015.(II.24.) Művelődési Ház és Könyvtár küldetésnyilatkozatának és jövőképének elfogadása
26/2015.(II.24.) „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson” beruházás megvalósításához önerő biztosítására pályázat benyújtása
27/2015.(II.24.) Harmath Attila – önkormányzati tulajdonú 0537 hrsz-ú ingatlan – vételi ajánlatának elfogadása
28/2015.(II.24.) Településrendezési eszközök módosítása
29/2015.(II.24.) Április 4. utca közterület megváltoztatása
30/2015.(II.24.) Felszabadulás utca közterület megváltoztatása
31/2015.(II.24.) Gorkij utca közterület megváltoztatása
32/2015.(II.24.) Hámán Kató utca közterület megváltoztatása
33/2015.(II.24.) Kállai Éva utca közterület megváltoztatása
34/2015.(II.24.) Zója utca közterület megváltoztatása
35/2015.(II.24.) Marx utca közterület megváltoztatása
36/2015.(II.24.) 2014-2020. közötti EU fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Területi Programjának együttműködési megállapodásának jóváhagyása
37/2015.(II.24.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása
38/2015.(II.24.) Kiss István (Petőfi u. 20.) önkormányzati lakás bérlőjének kérelméről
39/2015.(II.24.) Közbeszerzési eljárás megindításáról Kisszállás község szennyvíztisztító telepére vezető út 330 fm-rel történő meghosszabbításának tervezése és kivitelezése tárgyában
40/2015.(III.26.) Háziorvosi beszámoló elfogadásáról
41/2015.(III.26.) Házi gyermekorvosi beszámoló elfogadásáról
42/2015.(III.26.) Dr. Prohászka-Rád Imre házi gyermekgyógyász vállalkozói szerződésének közös megegyezéssel történő felmondása
43/2015.(III.26.) Fogorvosi beszámoló elfogadásáról
44/2015.(III.26.) Fogorvosi munkakör betöltésére pályázat kiírása
45/2015.(III.26.) Bunduláné Kocsis Etelka Katalin fogászati asszisztens kinevezésének módosításáról
46/2015.(III.26.) Védőnői beszámoló elfogadásáról
47/2015.(III.26.) Kisszállás Község Önkormányzata 2015-2019. évek gazdasági programjának meghatározása
48/2015.(III.26.) Tájékoztató az Állami Számvevőszéki ellenőrzési jelentésre tett intézkedések végrehajtásáról
49/2015.(III.26.) Nyilatkozat a könyvtár szakmai eszközfejlesztésére és korszerűsítésére benyújtandó pályázathoz szükséges saját erő fedezetéről
50/2015.(III.26.) 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
51/2015.(III.26.) Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra
52/2015.(III.26.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok földbérleti díjának meghatározása
53/2015.(III.26.) Javaslat a Felszabadulás utca felújítására
54/2015.(III.26.) Állásfoglalás kérése „Kató utca” közterület elnevezésére
55/2015.(III.26.) Rambala Brigitta (Kisszállás, Hársfa u.6.) kinevezése
56/2015.(III.26.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
57/2015.(III.26.) Kisszállás Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
58/2015.(III.26.) Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
59/2015.(III.26.) Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
60/2015.(III.26.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyásáról
61/2015.(III.26.) Simola István (Kiszállás, Csap u. 4.) bejelentése
62/2015.(IV.14.) Nyilatkozat a Kisszállási Gondozási Központ felújítására benyújtandó pályázathoz
63/2015.(IV.21.) Településrendezési eszközök módosítása
64/2015.(IV.29.) Közbenső döntéshozatal a Határ utca útépítési tenderének közbeszerzési eljárásában
65/2015.(IV.30.) Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi beszámolójának elfogadásáról
66/2015.(IV.30.) 2014. évi költségvetési maradvány felosztásáról
67/2015.(IV.30.) 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
68/2015.(IV.30.) Kisszállás Önkormányzati Kft.. 2015. évi Üzleti tervének elfogadásáról
69/2015.(IV.30.) Kisszállás Község Önkormányzata és az Önkormányzati Kft. közötti vásárolt élelmezés szolgáltatási szerződésének jóváhagyása
70/2015.(IV.30.) Napraforgó Óvoda és az Önkormányzati Kft.. közötti vásárolt élelmezés szolgáltatási szerződésének jóváhagyása
71/2015.(IV.30.) Sallai István Általános Iskola és az Önkormányzati Kft.. közötti vásárolt élelmezés szolgáltatási szerződésének jóváhagyása
72/2015.(IV.30.) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására pályázat benyújtása
73/2015.(IV.30.) Kisszállási Sallai István Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
74/2015.(IV.30.) Pályázat benyújtása tanyagondnoki mikrobusz beszerzésére
75/2015.(IV.30.) Pályázat benyújtása gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
76/2015.(IV.30.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
77/2015.(IV.30.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
78/2015.(IV.30.) Zöld és növényi hulladék begyűjtési lehetőségének feltárása
79/2015.(IV.30.) Rozsnyai Attila képviselői indítványa adóslista közzétételéről
80/2015.(IV.30.) Muskátli utca átnevezési kérelméről
81/2015.(IV.30.) Centrál Frucht Kft. bérleti díj kérelméről
82/2015.(IV.30.) Cseke Józsefné (Kisszállás, II. körzet 80.) 0297/5 hrsz-ú ingatlan vételi kérelméről
83/2015.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása
84/2015.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Kft független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
85/2015.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
86/2015.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Kft 2014. évi nyereségének eredménytartalékba helyezéséről
87/2015.(V.28.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
88/2015.(V.28.) Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
89/2015.(V.28.) Szociális étkeztetési feladatok 2014. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
90/2015.(V.28.) Beszámoló a 2014. évi I. számú tanyagondnoki körzetben végzett tevékenységről
91/2015.(V.28.) Beszámoló 2014. évi II. számú tanyagondnoki körzetben végzett tevékenységről
92/2015.(V.28.) Településszerkezeti terv módosítása
93/2015.(V.28.) Dr. Géczi József szennyvízberuházás keretében történő gépbeszerzés közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló ajánlatának elfogadásáról
94/2015.(V.28.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
95/2015.(V.28.) Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
96/2015.(V.28.) „Önkormányzati fejlesztések” című pályázat benyújtása
97/2015.(V.28.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
98/2015.(VI.11.) Végső döntéshozatal a Határ utca útépítési tenderének közbeszerzési eljárásában
99/2015.(VI.11.) Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretben történő gépbeszerzésekre
100/2015.(VI.25.) A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
101/2015.(VI.25.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
102/2015.(VI.25.) Lengyel Zsolt (Kisszállás, Marx u. 14./a) önkormányzati tulajdonú 740/50 és 740/56 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi szándékáról
103/2015.(VI.25.) Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.) önkormányzati tulajdonú 0351/5 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról
104/2015.(VI.25.) Váradi Anikó (Kiskunhalas, Kisfaludy u. 86.) önkormányzati tulajdonú 0428/6 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról
105/2015.(VI.25.) Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtására
106/2015.(VI.25.) LEADER Helyi Akciócsoport tagság módosításáról
107/2015.(VI.25.) Kisszállás Önkormányzat Kft részére önkormányzati támogatás biztosítása
108/2015.(VI.25.) Nyári gyermekétkeztetés szolgáltatási szerződésének jóváhagyása
109/2015.(VI.25.) Krámli Kinga (Kisszállás, Hámán K. u. 19.) részére „Kulturális szakmai díj” odaítéléséről
110/2015.(VI.25.) Skultéti Medárdné (Kisszállás, Dózsa Gy. u. 2.) részére „Oktatási szakmai díj” odaítéléséről
111/2015.(VI.25.) Kollár János (Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 82.) részére „Társadalmi és gazdasági élet szakmai díj” odaítéléséről
112/2015.(VI.25.) Harmath Attila (Kisszállás, IV. körzet 141.) részére „Társadalmi és gazdasági élet szakmai díj” odaítéléséről
113/2015.(VI.25.) Hurton Zsuzsanna (Kisszállás, Gorkij u. 81.) részére „Sport szakmai díj” odaítéléséről
114/2015.(VI.25.) Csamangó Mihályé (Kisszállás, Határ u. 6.) részére „Szociális szakmai díj” odaítéléséről
115/2015.(VI.25.) Molnárné Mintál Ildikó (Kisszállás, Zója. u. 7.) részére „Egészségügyi szakmai díj” odaítéléséről
116/2015.(VI.25.) Cseho-Kovács Lászlóné (Kisszállás, Hunyadi u. 15.) részére „Közszolgálati szakmai díj” odaítéléséről
117/2015.(VI.25.) néhai Prohászka Szilveszter részére Posztumusz “Kisszállás Községért” Emléklap és Emlékplakett adományozásáról
118/2015.(VII.09.) Döntéshozatal a szennyvízberuházás keretében történő gépbeszerzés közbeszerzési eljárásában
119/2015.(VII.29.) Urlauberné Horváth Éva alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
120/2015.(VII.29.) Szociális Alapítvány 2015. évi támogatásáról
121/2015.(VII.29.) Nyugdíjas Egyesület 2015. évi támogatásáról
122/2015.(VII.29.) Polgárőr Egyesület 2015. évi támogatásáról
123/2015.(VII.29.) Minor Portus Alapítvány 2015. évi támogatásáról
124/2015.(VII.29.) Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület 2015. évi támogatásáról
125/2015.(VII.29.) Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület 2015. évi támogatásáról
126/2015.(VII.29.) Kisszállási Sport Club 2015. évi támogatásáról
127/2015.(VII.29.) Kisszállási Mozgáskorlátozottak Csoportja 2015. évi támogatásáról
128/2015.(VII.29.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány 2015. évi támogatásáról
129/2015.(VII.29.) Óvodatető helyreállítás vis maior támogatásának módosítási kérelme
130/2015.(VII.29.) Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesülethez történő csatlakozásról
131/2015.(VII.29.) 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
132/2015.(VII.29.) Dél-alföldi Autó- és Motorsport Egyesület támogatásáról
133/2015.(VII.29.) Lakossági közmeghallgatás idejének és napirendjének meghatározásáról
134/2015.(VII.29.) Transinvest Budapest Kft részére az önkormányzati tulajdonú Marx u. 9. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása
135/2015.(VII.29.) Pályázat benyújtása tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére
136/2015.(VII.29.) Kisszállás Község Önkormányzat 2015. év II. félévi munkaterve
137/2015.(VII.29.) Faller Julianna (Kisszállás, IV. körzet 45.) települési támogatási iránti kérelméről
137/A/2015.(VIII.11.) ”Uradalmi napok Kisszálláson” címmel benyújtott pályázat jóváhagyásáról
138/2015.(VIII.11.) Reliable Energy Group Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1. fsz. 3.) részére az önkormányzati tulajdonú 527 hrsz-ú Piaccsarnok épületében lévő üzlethelyiség bérbeadása
139/2015.(VIII.27.) Napraforgó Óvoda 2015/2016. munkatervének jóváhagyása
140/2015.(VIII.27.) Napraforgó Óvoda 2015/2016. nevelési évére csoportszám meghatározás
141/2015.(VIII.27.) Napraforgó Óvoda üres óvodapedagógus álláshelyének betöltéséről
142/2015.(VIII.27.) Napraforgó Óvoda épület felújítás tervezői szerződésének módosítása
143/2015.(VIII.27.) Zsoldos Ildikó (Kisszállás, Arany J.u.3.) Kisszállás Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár vezetői megbízásról és közalkalmazotti jogviszonyról történő lemondása
144/2015.(VIII.27.) Kisszállás Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői pályázat kiírása
145/2015.(VIII.27.) Fogorvos munkakör betöltésére pályázat kiírása
146/2015.(VIII.27.) Kiskunok Vidékéért Egyesülethez alapításkor induló vagyonként rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás visszaigényléséről
147/2015.(VIII.27.) Berta István NAK állásfoglalás ellen benyújtott kifogásának elbírálásáról
148/2015.(VIII.27.) Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretében történő kompakt méretű multifunkcionális erőgép beszerzésére
149/2015.(VIII.27.) Dr. Géczi József szennyvízberuházás keretében történő multifunkcionális erőgép közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló ajánlatának elfogadásáról
150/2015.(VIII.27.) Sirály Bt. önkormányzati tulajdonú külterületi utak javítási munkáira vonatkozó árajánlatának elfogadása
151/2015.(VIII.27.) Ford Transit V363 Kombi Trend L2 típusú tanyagondnoki gépjármű adásvételi szerződésének jóváhagyása
152/2015.(VIII.27.) Dr. Szarvas és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. gyermekorvosi alapellátási tevékenység feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása
153/2015.(IX.3.) Sirály Bt. (Kisszállás, IV. körzet 41.) 0741 hrsz-ú és 0743 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földutak javítási munkálatai vállalkozási szerződésének jóváhagyása
154/2015.(IX.3.) Önkormányzati tulajdonú NISSAN Vanette Cargo HMJ-449 forgalmi rendszámú gépkocsi vételi ajánlatáról
155/2015.(IX.3.) „Fotovoltaikus rendszeres kialakítása” című pályázat megvalósításához BM EU Önerő Alap pályázat benyújtása
156/2015.(IX.3.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása
157/2015.(IX.15.) Recipe Ferrum Szociális Szövetkezethez (6070 Izsák, Gödör u. 10.) csatlakozás
158/2015.(IX.15.) Látó Imre (Budapest, Zichy J. u. 36. II. em. 14.) zenei szolgáltatásra irányuló megállapodásának jóváhagyása
159/2015.(IX.24.) Napraforgó Óvoda 2014/2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása
160/2015.(IX.24.) Napraforgó Óvoda Intézményi Önértékelési Szabályzatának elfogadása
161/2015.(IX.24.) Napraforgó Óvoda Intézményi Önértékelési Tervének elfogadása
162/2015.(IX.24.) Kisszállás Község Önkormányzata Stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása
163/2015.(IX.24.) Szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról
164/2015.(IX.24.) Döntéshozatal a szennyvízberuházás keretében történő kompakt méretű multifunkcionális erőgép beszerzés közbeszerzési eljárásában
165/2015.(IX.24.) Szabó Regina (Kisszállás, Kölcsey u. 13.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatásáról
166/2015.(IX.24.) Fajszi Fatime (Kisszállás, Zója u. 2/a.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása
167/2015.(IX.24.) Grizák Máté (Kisszállás, Zöldfa u. 32.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása
168/2015.(IX.24.) Huszár Anett (Kisszállás, Hársfa u. 15.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása
169/2015.(IX.24.) Torma Ákos (Kisszállás, Gorkij u. 6.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása
170/2015.(IX.24.) Grizák Milla (Kisszállás, Zöldfa u. 32.) Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanuló támogatása
171/2015.(IX.24.) Bálint-Búzás Linda (Kisszállás, IV. körzet 136.) Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatása
172/2015.(IX.24.) Magyarfi Csilla (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatása
173/2015.(IX.24.) Magyarfi Attila (Kisszállás, Liget köz 5.) Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanuló támogatása
174/2015.(IX.24.) Nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
175/2015.(IX.24.) Foom Kft (Balotaszállás, Munkácsy u. 1.) Művelődési Ház lapos tető felújítása vállalkozási szerződésének jóváhagyása
176/2015.(IX.24.) Kiskun-víz Kft által üzemeltetett víziközmű létesítmények bérleti- üzemeltetési szerződésének jóváhagyása
177/2015.(IX.24.) Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása
178/2015.(IX.24.) Rozsnyai Attila által bérelt önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u. 9.) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogviszonyának megszüntetése
179/2015.(IX.24.) Százi Péter (Kisszállás, Táncsics u.11.) részére az önkormányzati tulajdonú volt „PUKI üzem” épületének bérbeadása
180/2015.(IX.24.) Rozsnyai Attila képviselő szavazásból történő kizárása
181/2015.(IX.24.) Helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó döntés
182/2015.(IX.24.) Nyilatkozat az 53. és 55. sz. főutak körforgalmi csomópontjában megépült közvilágítási rendszer fenntartásáról és üzemeltetéséről
183/2015.(X.12.) „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Kisszálláson” beruházás pályázathoz saját forrás biztosítása
184/2015.(X.12.) Dr. Mózes Gyula fogorvos (6120 Kiskunmajsa, Ady Endre u. 6.) pályázatának elbírálása
185/2015.(X.29.) Kisszállás Önkormányzati Kft részére önkormányzati támogatás biztosítása
186/2015.(X.29.) 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadása
187/2015.(X.29.) Bundula Melinda (Kisszállás, Zója u. 2.) megbízása a Kisszállás Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár vezetői feladatainak ellátására
188/2015.(X.29.) Dr. Kéringer Mária ügyvezető levéltáros vállalkozói árajánlatának elfogadása a Polgármesteri Hivatal irattárának selejtezési munkái elvégzésére
189/2015.(X.29.) Dr. Géczi József szennyvízberuházás keretében történő acélszerkezetű kisgéptároló közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló ajánlatának elfogadásáról
190/2015.(X.29.) Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretében történő acélszerkezetű kisgéptároló építése tárgyú közbeszerzési eljárásban
191/2015.(X.29.) Védőnői szolgálat működési engedélyének módosítása
192/2015.(X.29.) Fogászati alapellátás működési engedélyének módosítása
193/2015.(X.29.) Kisszállás Önkormányzat Kft, mint temetőüzemeltető kijelölése
194/2015.(X.29.) KEFAG Zrt.-vel kötendő lombos kemény-tűzifa értékesítési szerződés elfogadása
195/2015.(X.29.) Megbízás a szociális célú tűzifa szállítására
196/2015.(X.29.) Művelődési Ház és Könyvtár lapos tető épületrész vízszigetelési munkáinak műszaki ellenőri feladataira vonatkozó megbízási szerződés elfogadása
197/2015.(X.29.) Művelődési Ház és Könyvtár nyílászáró cseréjére a BodóRoló Árnyékolástechnika ajánlatának elfogadása
198/2015.(X.29.) Hó-eltakarítási munkálatokra árajánlat elfogadása
199/2015.(X.29.) ÁROP-1A.3-2014-2014-0089 Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Kiskunhalasi járásban pályázat szakmai megvalósításának elfogadása
200/2015.(X.29.) Bűnmegelőzési projektek megvalósítására pályázat benyújtása
201/2015.(X.29.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
202/2015.(XI.06.) Döntés a szennyvízberuházás keretében történő acélszerkezetű kisgéptároló építése tárgyú közbeszerzési eljárásban
203/2015.(XI.06.) Központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezés feladat átadás-átvételi szerződésének elfogadása
204/2015.(XI.06.) Döntés Papdi Zoltánné (Kisszállás, Felszabadulás u. 53/A) vételi ajánlatáról
205/2015.(XI.06.) BodóRoló Árnyékolástechnika Művelődési Ház és Könyvtár nyílászáró csere vállalkozási szerződésének jóváhagyása
206/2015.(XI.06.) Sirály Bt (Kisszállás, IV. körzet 41.) 0809 hrsz-ú és 0626/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földutak javítási munkálatai vállalkozási szerződésének jóváhagyása
207/2015.(XI.26.) 2015. évi szociális keret felülvizsgálata
208/2015.(XI.26.) Kisszállás Önkormányzat Kft-vel kötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződés elfogadása
209/2015.(XI.26.) Köztemetésre ajánlat kiválasztása
210/2015.(XI.26.) Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodásának módosítása
211/2015.(XI.26.) Kisszállás Önkormányzat Kft-vel kötendő szociális célú tűzifa lakosság részére történő kiszállítására vállalkozási szerződés elfogadása
212/2015.(XI.26.) Kisszállás Önkormányzati Kft részére a szociális célú tűzifa telephelyre történő szállításához önkormányzati támogatás biztosítása
213/2015.(XI.26.) Hó-eltakarítási munkálatok megbízási szerződésének elfogadása
214/2015.(XII.17.) Patrinjan Octavia Monika (Kisszállás, Felszabadulás u. 31.) lakásbérletének meghosszabbításáról
215/2015.(XII.17.) Tóbiás Lajosné (Kisszállás, Felszabadulás u. 31.) lakásbérletének meghosszabbításáról
216/2015.(XII.17.) Kisszállás, Felszabadulás u. 31. szám alatti lakás bérleti díjának meghatározása
217/2015.(XII.17.) Sebestyén Mária Aranka (Kisszállás, Felszabadulás u. 31.) lakásbérletének meghosszabbításáról
218/2015.(XII.17.) Kiss István (Kisszállás, Petőfi u. 20.) lakásbérletének meghosszabbításáról
219/2015.(XII.17.) Bella András (Kisszállás, Felszabadulás 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
220/2015.(XII.17.) Szalmáné Horváth Irén (Kisszállás, Felszabadulás 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
221/2015.(XII.17.) Fürtön Lászlóné (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
222/2015.(XII.17.) Magyarfi Sándor (Kisszállás, Felszabadulás u. 32.) lakásbérletének meghosszabbításáról
223/2015.(XII.17.) Balotai Sándor körzeti megbízott lakásbérletének meghosszabbításáról
224/2015.(XII.17.) Kolompár Zoltánné (Kisszállás, Május 1. u. 23.) lakásbérletének meghosszabbításáról
225/2015.(XII.17.) Kisszállás, Marx u. 9. szám alatti lakás bérleti díjának meghatározása
226/2015.(XII.17.) Rákos József által bérelt önkormányzati tulajdonú (Kisszállás, Felszabadulás u. 9.) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének felülvizsgálatáról
227/2015.(XII.17.) Kisszállás, Felszabadulás u. 16. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
228/2015.(XII.17.) Gondozási Központ Nappali Intézménye Kisszállás, Felszabadulás u. 29. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
229/2015.(XII.17.) BÁCS-GAZDA COOP Kft által bérelt Kisszállás, Felszabadulás u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
230/2015.(XII.17.) Kisszállás, Felszabadulás u. 527 hrsz (Piaccsarnok) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
231/2015.(XII.17.) Mikó Mihály által bérelt Kisszállás, Felszabadulás u. 33. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározása
232/2015.(XII.17.) Kisszállás, Felszabadulás u. 32. nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) bérleti díjának meghatározása
233/2015.(XII.17.) SATRI Bt által bérelt nem lakás céljára szolgáló helyiség (buszváró épülete) bérletének felülvizsgálatáról
234/2015.(XII.17.) Kisszállási Víziközmű Társulat részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
235/2015.(XII.17.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 35. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
236/2015.(XII.17.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 32. nem lakás céljára szolgáló helyiség (garázs) használatának biztosítása
237/2015.(XII.17.) Kisszállási Mozgáskorlátozottak Csoportja részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
238/2015.(XII.17.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
239/2015.(XII.17.) Szociális Alapítvány részére a Kisszállás, Felszabadulás u. 10. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
240/2015.(XII.17.) Művelődési Ház és Könyvtár tanácskozó termének elektromos kivitelezési munkái vállalkozási szerződésének jóváhagyása
241/2015.(XII.17.) Művelődési Ház és Könyvtár tanácskozó termének gipszkartonozási munkái vállalkozási szerződésének jóváhagyása
242/2015.(XII.17.) Művelődési Ház és Könyvtár épület fő- és hátsó bejárati nyílászáró csere vállalkozási szerződésének jóváhagyása
243/2015.(XII.17.) LKU-135 forgalmi rendszámú tanyagondnoki gépkocsi futómű-javítási munkái vállalkozási szerződésének jóváhagyása
244/2015.(XII.17.) Szociális célú tűzifa szállítási szerződésének jóváhagyása
245/2015.(XII.17.) Sallai István Általános Iskola udvarának részleges javítási munkái vállalkozási szerződésének jóváhagyása
246/2015.(XII.17.) Önkormányzati tulajdonú kisszállás 038/12 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
247/2015.(XII.17.) Az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos vezetékjog kártalanítási összegének átvállalása
248/2015.(XII.30.) Napraforgó Óvoda 2016. évi zárva tartási rendjének meghatározásáról
249/2015.(XII.30.) Kisszállás Község Önkormányzata és Kiss János (Kisszállás, Csap u. 1.) közti földcsere
250/2015.(XII.30.) Hurony Dániel (Kisszállás, Felszabadulás u. 31.) lakásbérletéről
251/2015.(XII.30.) Bunduláné Kocsis Etelka Katalin fogászati asszisztens kinevezésének módosításáról
Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép