Archívum
Kisszállási Naptár
2022. január
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Egyéb

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt időszakban a zöldhulladék elszállítással kapcsolatban több lakossági panasz is érkezett az önkormányzathoz. A panaszokat az önkormányzat továbbította a közszolgáltatást végző FBH-NP Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) felé, és az alábbi válaszokat és tájékoztatást kaptuk:

 • A zöldhulladék elszállítására szolgáló zsákokat továbbra is az elszállítást végző szakemberek pótolják a náluk lévő készlet erejéig, ezen felül a Polgármesteri Hivatalnál lerakott készletből lehet tartalék zsákot igényelni.
 • A Hivatali zsákkészlet a vírushelyzetből eredő utánpótlási és munkaerő-hiányból adódó problémák miatt az utóbbi hetekben akadozik, ezért a Szolgáltató a lakosság megértését és türelmét kéri.
 • A fennakadást úgy tudja korrigálni a Szolgáltató, hogy szállítási alkalmanként és felhasználási helyenként MAXIMUM 4 DB ingyenes zsákot ad az igénylőknek a legutolsó kiegyenlített számla bemutatása ellenében. Az ügyintézésben a Hivatal együttműködését kérte a Szolgáltató.
 • A július 1. óta módosult a szolgáltatási szerződés. A módosítás alapján minden zöldhulladék szállítási napon egy felhasználási helyen MAXIMUM 4 DB zöldhulladékos zsák elszállítása áll a szolgáltató módjában. Ezen felül vásárolhat az ingatlan-tulajdonos kék színű kiegészítő zsákot 289 Ft+ Áfa díj ellenében a Hivatalnál.
 • A zöldhulladékot mind a „régi” átlátszó, mind az „új” zöld zsákban elszállítják.
 • A metszett kötözött rőzse elszállítása továbbra is változatlan szabályok mellett történik.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), mint eljáró hatóság a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma, a továbbiakban: FD zárlati károsító) zárlati károsító okozta fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében, a 2021. évi zárlati károsító felderítés eredménye alapján az alábbi növény-egészségügyi zárlati és kötelező növényvédelmi intézkedéseket hozza a fertőzésveszélynek kitett szőlőnövényt és szőlő-szaporítóanyagot termő ingatlanokra, valamint az azokon található szőlő ültetvényekre és szőlőnövényekre vonatkozóan:

I.
A 2021. évi zárlati károsító fertőzés miatt a Tompa 063/9 hrsz.-ú, 1.070 m2 nagyságú, valamint Tompa 085/28 hrsz.-ú, 3.953 m2 nagyságú területeken található, laborvizsgálattal megerősítetten FD zárlati károsítóval fertőzött 2 db szőlőtőke körüli, 1 km sugarú körben található területeket
fertőzött területté jelöli ki.

II.
A 2021. évben zárlati károsító fertőzések nyomán kijelölt fertőzött területek határaitól számított 3 km sugarú körzetében található területeket, beleértve az ott található települések – Kisszállás, Kelebia, Mélykút – érintett területeit azok bel- és külterületi ingatlanait
védő (puffer) zónává jelöli ki.

III.
A fertőzött területeket és a védő (puffer) zónát együttesen körülhatárolt területnek jelöli ki.

Elrendelő határozat írott formában!

Tájékoztató

EBOLTÁS

Dr. Márton Ferenc állatorvos Kisszállás községben a veszettség elleni 2021. évi összevezetett eboltást és féregtelenítést, az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályok betartása mellett az alábbi helyeken és időpontban tartja meg.

2021. november 19. /péntek/

9.00-10.00 óra – Almajor/Vágóhíd mellett/

10.00-11.00 óra –Újfalu /Vízmű előtt/

11.00-12.00 óra – Négyestelepi bolt

12.00-órától – Sebők tanya

2021. november 20. /szombat/

8.00-10.00 óra – Zöldfa és Kossuth u. sarok

10.00-12.00 óra – Rákóczi és Május 1. u. sarok

12.00-órától – Árpád u. 9. sz. előtt

2021. november 27. /szombat/

8.00-10.00 óra – Sportpálya

 10.00-órától – Kossuth és Deák F. u. sarok

 

Az oltás és a féregtelenítés díja: 5.000 forint

Oltani csak chippel már megjelölt ebet lehet, melynek díja: 5.000 forint

KÉRJÜK, HOGY A KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL!

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében, minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonos köteles veszettség ellen beoltatni. A 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet 8.§ (2) értelmében kötelező minden eb féregtelenítése, a zoonózisok megelőzése érdekében. A 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet értelmében KÖTELEZŐ AZ EBEK MICROCHIPPEL TÖRTÉNŐ JELÖLÉSE.

FENTI KÖTELEZETTSÉGEK ELMULASZTÁSA ESETÉN AZ ÁLLATTARTÓVAL SZEMBEN SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KELL INDÍTANI!

Kisszállás, 2021. november 8.

Dr. Márton Ferenc sk.                                                                      Csiszár Csaba sk.

állatorvos                                                                                            jegyző

Pályázati felhívás ingatlan bérbeadására

az iparterületen elhelyezkedő gazdasági épületének bérbeadására

Az Önkormányzat nyílt pályázati felhívást tesz közzé, a Kisszállás belterületén a Fő utca 9. szám alatti 126 m2 területen elhelyezkedő gazdasági épületének hosszú távú bérleti konstrukciójára.

Hasznosítási cél: gazdasági tevékenység elindítása a területen olyan vállalkozások közreműködésével, melyek gazdaságélénkítő szerepet képesek vállalni Kisszálláson.

Bérelhető épület:

 1. számú épület, 126 m2 alapterületű 509/5/A hrsz. (beépített vegyes tüzelésű kazán, csatorna, víz, villany, gáz) öt darab külön bérelhető helyiség közös mosdóval
  • A/1 számú helyiség: 14,66 m2
  • A/2-3 számú helyiségek: összesen: 18,93 m2 (7,91+11,02 m2) , külön mosdóhelyiséggel, egyben kivehető
  • A/4 számú helyiség: 14,64 m2
  • A/5 számú helyiség: 21,11 m2

Bérleti időszak: határozott időre, max.: 2 év

Minimális bérleti díj összege: bruttó 700,- Ft/m2/hó, A bérleti díj nem tartalmazza az épület rezsiköltségeit. A rezsiköltségek megfizetése a bérlőt terhelik.

A helyiségek helyszíni megtekintésének időpontja: előzetes telefonos egyeztetés alapján Kiss Tibor 70/456-69-64 és Rozsnyai Attila 20/ 928-58-75

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a.) Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).

b.) Nem természetes személy pályázó esetén:

 • cégnév, adószám, székhely, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
 • nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem

c.) A megpályázott ingatlan adatai

d.) A helyiségben végezni kívánt tevékenység megnevezése

e.) A pályázó nyilatkozata a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan

f.) A pályázó bérleti díj ajánlata, amely nem lehet alacsonyabb, a minimális bérleti díjnál,

g.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

h.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.

A pályázati eljáráson minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy, valamint törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet részt vehet, akinek, vagy amelynek köztartozása és az önkormányzattal szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

Pályázni kizárólag a csatolt pályázati adatlap kitöltésével lehetséges!

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Tisztelt Lakosaink és Egyeztető Partnereink!

Kisszállás Község Önkormányzata a hatályos Településrendezési Terv módosítását kezdeményezte, melynek fő célja az országos és megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése.

A tervmódosítással kapcsolatos előzetes tájékoztató anyag részletesebben kifejti a tervezett változtatásokat. A dokumentum megtekinthető az önkormányzati honlapon: https://kisszallas.hu/onkormanyzat/rendezesi-terv/, továbbá véleményezhető a Képviselő-testület 8/2017. (IV.3.) számú Partnerségi rendeletének megfelelően. Észrevételeiket elektronikusan a jegyzo@kisszallas.hu címre és írásban a Polgármesteri Hivatal IV. irodájába juttatva közölhetik 2021 október 18. 1500-ig.

Élőszóban is mód nyílik javaslataik közlésére. Lakossági fórumot tart Önkormányzatunk a Településrendezési eszközök módosításának tervezetéről

2021. október 18. 15:00-kor

a Községháza tárgyalótermében, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

Rozsnyai Attila s.k.

polgármester

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, hivatalból eljárva meghozta a következő:

HATÁROZAT-ot

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése alapján Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kiskőrös és Kiskunfélegyháza Járásban a mellékelt térképen megjelölt területeken, a mellékelt listában szereplő települések közigazgatási területén

21 napig, 2021. október 2-től 2021. október 22-ig

EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDEL EL.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Időjárás előrejelzés
e-Ügyintézés
TOP-2.1.3
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép