e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2023. december
h K s c p s v
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Obester Zsolt

Az ELBIR bűnmegelőzési osztálya megbízásából közzétett aktuális hírlevél:

ELBIR 2023 Júliusi Hírösszesítő

Nyár hőguta

Betörés megakadályozása

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.

Telefon: +3676/513-300/3027
Mobil: +3620/560-5146
Email: elbir@bacs.police.hu

Tisztelt Lakosság!

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik feltétele, a közszférában foglalkoztatott munkavállalókat megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése.

A 2012. március 1-jén hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény lehetőséget biztosít igazgatási szünet elrendelésére, annak érdekében, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói ezen időszak alatt vehessék ki szabadságaikat.

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2023.(I.26.) ÖK számú határozata szerint a Kisszállási Polgármesteri Hivatalban ez az igazgatási szünet időszak 2023. július 17-tól (hétfő) 2023. augusztus 4-ig (péntek) fog tartani, mely időszakban a hivatal csökkentett létszámban áll majd a lakosság rendelkezésére elsősorban a sürgős esetekben.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pénztár az igazgatási szünet ideje alatt az alábbi időpontokban tart nyitva:

2023.07.17-én 9:00 – 11:30-ig

2023.07.24-én 9:00 – 11:30-ig

2023.07.31-én 9:00 – 11:30-ig

2023.08.01-én 9:00 – 11:30-ig

2023.08.04-én 9:00 – 11:30-ig

Az ELBIR bűnmegelőzési osztálya megbízásából közzétett aktuális hírlevél:

ELBIR 2023 Júniusi Hírösszesítő

Múzeumok éjszakája

Kábítószer ellenes világnap

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.

Telefon: +3676/513-300/3027
Mobil: +3620/560-5146
Email: elbir@bacs.police.hu

Pályázati felhívás

a piaccsarnok területén elhelyezkedő helyiségek/faházak bérbeadására

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a 120/2023. (VI.29.) ÖK határozata értelmében nyílt pályázati felhívást tesz közzé, a Kisszállás Község Önkormányzata (6421 Kisszállás, Fő utca 28.) kizárólagos tulajdonában lévő 527 hrsz. alatt elhelyezkedő üzlethelyiségek/faházak hosszú távú bérleti konstrukciójára.

Bérelhető helyiségek:

 • 12 m2-es üzlethelyiségek
 • 41,66 m2-es üzlethelyiség
 • 12 m2-es faházak

Bérleti időszak: határozatlan időre

Bérleti díj összege:

 • 12 m2-es üzlethelyiségek: bruttó 1.100,- Ft/m2/hó + rezsi
 • 41,66 m2-es üzlethelyiség: bruttó 800,- Ft/m2/hó + rezsi
 • 12 m2-es faházak: bruttó 800,- Ft/m2/hó + rezsi

A helyiségek helyszíni megtekintésének időpontja: előzetes telefonos egyeztetés alapján Kiss Tibor 70/456-69-64 és Rozsnyai Attila 20/ 928-58-75

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).
 • Nem természetes személy pályázó esetén:
  – cégnév, adószám, székhely, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
  – nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.
 • A megpályázott helyiség megjelölése
 • A helyiségben végezni kívánt tevékenység megnevezése
 • A pályázó nyilatkozata a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.

A pályázati eljáráson minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy, valamint törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet részt vehet, akinek, vagy amelynek köztartozása és az önkormányzattal szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • 30 napnál nem régebbi NAV-igazolása, hogy az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagyköztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.
 • nem természetes személy pályázó esetén: harminc napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni. A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Egyéb információk:

 • Az épületben csak olyan tevékenység folytatható, amely nem jár az épület szerkezeti átalakításával.
 • A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a kisszállási lakcímmel/székhellyel rendelkező pályázók.
 • A pályázati felhívásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadóak.

Pályázati anyag benyújtásának módja:

A pályázók a pályázati anyagot 2023. július 16. napjától 2023. július 30. napjától 24.00 óráig nyújthatják be a kisszallas.munkaugy@gmail.com email címre, vagy személyesen a Kisszállási Polgármesteri Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Döntés az ajánlatokról:

A beérkezett ajánlatokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a soron következő ülésén. A résztvevő ajánlattevők az eredményről email-en kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. augusztus 18-án 12.00 óráig.

A nyertes ajánlattevőkkel az Önkormányzat a Képviselő-testületi döntést követő 8 napon belül bérleti szerződést köt.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. (6421 Kisszállás, Külterület 77-025tr) közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

2023.06.30-án 08:00 és 16:00 közt Áramszünet várható az alábbi területeken:

 • Akácfa utca 2-18, 1-17;
 • Fő utca 40-80, 44, 66-82;
 • Határ utca;
 • Kossuth utca 26-42/A;
 • Kölcsey utca 2-12, 1-21;
 • Május 1. utca 55;
 • Sport utca 2/A – 16, 215 hrsz.;
 • Április utca 2-20, 1.

Az MVM Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni!

Aggregátor használata kizárólag Az MVM Démász Áramhálózati Kft. előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya „Aggregátor használat” legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Tisztelt Lakosság!
Ezúton kívánjuk tájékoztatni Önöket, hogy Kisszállás település vonatkozásában az eddig megszokottól eltérő időben kezdődik meg a hulladék begyűjtése.
A település vonatkozásában a hulladékgyűjtő edényeket a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6:00 óráig közterületen, a begyűjtést végző munkatársaink által könnyen megközelíthető módon szíveskedjenek kihelyezni a korábban megküldött 2023. évi hulladékszállítási naptárban megjelöltek alapján.
Továbbá kérjük a lakosságot, hogy amennyiben nem történt meg a hulladék ürítése, akkor a következő szállítási alkalommal a többlethulladékot az edényzet mellé szíveskedjenek fekete zsákban kihelyezni.
Együttműködésüket megköszönve,
FBH-NP Nonprofit Kft.
6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. (6421 Kisszállás, Külterület 77-025tr) közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

2023.06.29-én 08:00 és 16:00 közt Áramszünet várható az alábbi területeken:

 • Arany János utca 20-22;
 • Petőfi utca 2-24/A, 1-29;
 • Rózsa utca 4-8, 1-7.

Az MVM Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni!

Aggregátor használata kizárólag Az MVM Démász Áramhálózati Kft. előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalozat.hu e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya „Aggregátor használat” legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép