Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2022. szeptember
h K s c p s v
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

A Földhasználati nyilvántartási eljárás 2013. január 1-e  utáni változásairól…

  A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosító 355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

 Előljáróban:

2000. január 1-je, a földhasználati nyilvántartás felállítása óta a földhasználati bejelentési kötelezettség a mindenkori földhasználót terheli. A földhasználó maga a tulajdonos abban az esetben, ha a tulajdonában lévő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében, mert akkor a bérlő a földhasználó).

2012 december 31-ig az alábbi két esetben nem terhelte a földhasználót bejelentési

kötelezettség:

  • ha a földhasználó által használt terület az ingatlan-nyilvántartás szerint erdő művelési

ágban van nyilvántartva;

  • ha a földhasználó országos viszonylatban (akár darabokban is, de összesen csak maximum) 1 hektár, vagy ennél kisebb területet használt.

A földhasználati nyilvántartás tárgya 1.) a termőföld (az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván), 2.) valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld (az a földrészlet, amelyet a település belterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván), ide nem értve az erdő művelési ágú területet.

Az ingatlan-nyilvántartásban zárkertként nyilvántartott ingatlanokra a termőföldre vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni. A zártkertek eddig sem képeztek kivételt a földhasználati bejelentés alól, nem úgy, mint az erdő művelési ágú területek. A zártkertek használata is bejelentés-köteles volt, amennyiben a zártkertet (is) használó személy által használt összes terület országos szinten meghaladta az 1 hektárt.

 

2013. 01. 01. után:

            1.) 2013. január 1-vel annyi a változás, hogy a földhasználónak területnagyságtól függetlenül minden aranykorona (AK) értékkel bíró termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld, és zártkert (kivéve az erdő művelési ágú terület, melyet az erdőgazdálkodói nyilvántartásba kell bejelenteni) használatát be kell jelenteni a földhivatal felé. Ennek indoka a földhasználati nyilvántartás teljességének biztosítása, a földhasználati viszonyok átláthatósága. Ezen rendelkezés keretében pótolni kell az elmaradott bejelentéseket a földhivataloknál, amely most, és 2013. január 1-vel visszamenőleges hatállyal (és az új területek használatának bejelentése is) illetékmentes. Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik. CSAK azon ingatlanokat kell figyelembe venni, melyek Aranykorona (AK) értékkel bírnak (ház, udvar, otthoni kiskert nem ide tartozik). A www.magyarorszag.hu oldalon az ingatlankeresőben minden ügyfélkapuval rendelkező személy 20 db ingatlan ezen adatát megtekintheti ingyenesen, amennyiben bizonytalan.

A földhasználati bejelentési kötelezettség határideje: Általános szabály, hogy a földhasználónak a használat megkezdésétől számított 30 napon belül kell a földhasználatát bejelenteni a földhivatalhoz a földhasználati bejelentési adatlap formanyomtatvány kitöltésével. Az elmaradott bejelentéseket 2013. Április 30-ig kell megtenni.

2.) A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnése bejelentésekor a magánszemély földhasználók kötelesek megadni – az eddigi adatokon túl – a személyi azonosítójukat (személyi szám) és az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzékszámukat.

Ezen adatokkal kiegészítésre került a már eddig is kötelezően használandó bejelentési adatlap formanyomtatvány, mely a www.foldhivatal.hu honlapon az Ügyintézés – Nyomtatványok menüpontból letölthető.

3.) 2013. február 1-jét követően a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező; az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás-mintát pedig csak akkor kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza. Arról, hogy a cégnyilvántartás ezeket az iratokat tartalmazza-e, a cégnek kell nyilatkoznia a bejelentési adatlapokon.

4.) A földhivatal a változások bejelentésének hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból vezeti át a földrészlet helyrajzi számában, a használt terület aranykorona értékében, valamint művelési ágában, illetve ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jeleiben, művelési ágaiban bekövetkezett és az ingatlan-nyilvántartásban már átvezetett változásokat. A hivatalból való átvezetésre csak akkor kerülhet sor, ha a földrészletnek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója és az általa használt terület mértéke az adatváltozást követően nem változik.

5.) A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése

 

2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatással bírnak mindazok a földhasználók, akik:

  • már 2012. december 31-ig bejegyzésre kerültek a földhasználati nyilvántartásba, és
  • egyébként 2013. január 1-jével új földhasználatuk nem keletkezik, vagy a fennálló földhasználatukban változás nem következik be, melynek alapján egyébként eleget kellene tenniük a földhasználati bejelentési kötelezettségnek is.

A termőföldről szóló törvény új 25/G. § (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak a statisztikai azonosítóját, cég esetében cégjegyzékszámát kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé.

Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget (a fenn említett honlapról, az előzőhöz hasonlóan letölthető). Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót (személyi igazolványt, ha régi típusú, és a személyi szám nincs benne, akkor a személyi számot is hivatalos papírról fénymásolni kell) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya), gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is. Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes.

 

Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie személyesen, vagy postai úton. Az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak, de az adatbejelentő lapra a hrsz-os felsorolás NEM kell. Ez esetben az a járási földhivatal, amelyikhez a földhasználó benyújtja az azonosító adatközlési adatlapot, az adatlapon feltüntetett települések alapján intézkedik a többi érintett földhivatal felé, hogy azok is nyilvántartásba vegyék a földhasználó azonosító adatait. Az azonosító adatok kötelező bejelentésének az a célja, hogy ki lehessen egyértelműen mutatni, miszerint egy személy, illetve gazdálkodó szervezet az országban mekkora területet használ, és milyen jogcímen.

A földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

6.) Az azonosító adatok kötelező bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét követően a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő. A földhasználati nyilvántartás központi adatbázisából a nyilvántartás személyi azonosítói alapján lesz majd elkészíthető a földhasználati összesítő. Az összesítő a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat is.

 

A „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” a www.foldhivatal.hu honlapon, az Ügyintézés – Nyomtatványok menüpontból letölthető. A fenti letölthető nyomtatványok az Agrárinformációs Irodában is megtalálhatók, esetleges kérdésével forduljon hozzám.

 

Összeállította

 

Csanyik Zoltán Mihály

Agrárkamarai tanácsadó

csanyik.zoltan@agrarkamara.hu

0630/298-7429

 

Időjárás előrejelzés
e-Ügyintézés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép