e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. június
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Pályázati felhívás

a piaccsarnok területén elhelyezkedő helyiségek/faház bérbeadására

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a 169/2023. (X.26.) ÖK határozata értelmében nyílt pályázati felhívást tesz közzé, a Kisszállás Község Önkormányzata (6421 Kisszállás, Fő utca 28.) kizárólagos tulajdonában lévő 527 hrsz. alatt elhelyezkedő üzlethelyiségek/faház hosszú távú bérleti konstrukciójára.

Bérelhető helyiségek:

 • 12 m2-es üzlethelyiségek (2 db)
 • 12 m2-es faház

Bérleti időszak: határozatlan időre

Bérleti díj összege:

 • 12 m2-es üzlethelyiségek:             bruttó 1.100,- Ft/m2/hó + rezsi
 • 12 m2-es faház:                         bruttó 800,- Ft/m2/hó + rezsi

A helyiségek helyszíni megtekintésének időpontja: előzetes telefonos egyeztetés alapján Kiss Tibor 70/456-69-64 és Rozsnyai Attila 20/ 928-58-75

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).
 • Nem természetes személy pályázó esetén:
  – cégnév, adószám, székhely, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
  – nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.
 • A megpályázott helyiség megjelölése
 • A helyiségben végezni kívánt tevékenység megnevezése
 • A pályázó nyilatkozata a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.

A pályázati eljáráson minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy, valamint törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet részt vehet, akinek, vagy amelynek köztartozása és az önkormányzattal szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • 30 napnál nem régebbi NAV-igazolása, hogy az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagyköztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.
 • nem természetes személy pályázó esetén: harminc napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni. A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Egyéb információk:

 • Az épületben csak olyan tevékenység folytatható, amely nem jár az épület szerkezeti átalakításával.
 • A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a kisszállási lakcímmel/székhellyel rendelkező pályázók.
 • A pályázati felhívásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadóak.

Pályázati anyag benyújtásának módja:

A pályázók a pályázati anyagot 2023. november 11. napjától 2023. november 27. napjáig 24.00 óráig nyújthatják be a kisszallas.munkaugy@gmail.com email címre, vagy személyesen a Kisszállási Polgármesteri Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Döntés az ajánlatokról:

A beérkezett ajánlatokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a soron következő ülésén. A résztvevő ajánlattevők az eredményről email-en kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. december 1-én 12.00 óráig.

A nyertes ajánlattevőkkel az Önkormányzat a Képviselő-testületi döntést követő 8 napon belül bérleti szerződést köt.

Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép