Archívum
Kisszállási Naptár
2022. május
h K s c p s v
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Pályázati felhívás ingatlan bérbeadására

az iparterületen elhelyezkedő gazdasági épületének bérbeadására

Az Önkormányzat nyílt pályázati felhívást tesz közzé, a Kisszállás belterületén a Fő utca 9. szám alatti 126 m2 területen elhelyezkedő gazdasági épületének hosszú távú bérleti konstrukciójára.

Hasznosítási cél: gazdasági tevékenység elindítása a területen olyan vállalkozások közreműködésével, melyek gazdaságélénkítő szerepet képesek vállalni Kisszálláson.

Bérelhető épület:

 1. számú épület, 126 m2 alapterületű 509/5/A hrsz. (beépített vegyes tüzelésű kazán, csatorna, víz, villany, gáz) öt darab külön bérelhető helyiség közös mosdóval
  • A/1 számú helyiség: 14,66 m2
  • A/2-3 számú helyiségek: összesen: 18,93 m2 (7,91+11,02 m2) , külön mosdóhelyiséggel, egyben kivehető
  • A/4 számú helyiség: 14,64 m2
  • A/5 számú helyiség: 21,11 m2

Bérleti időszak: határozott időre, max.: 2 év

Minimális bérleti díj összege: bruttó 700,- Ft/m2/hó, A bérleti díj nem tartalmazza az épület rezsiköltségeit. A rezsiköltségek megfizetése a bérlőt terhelik.

A helyiségek helyszíni megtekintésének időpontja: előzetes telefonos egyeztetés alapján Kiss Tibor 70/456-69-64 és Rozsnyai Attila 20/ 928-58-75

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a.) Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).

b.) Nem természetes személy pályázó esetén:

 • cégnév, adószám, székhely, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
 • nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem

c.) A megpályázott ingatlan adatai

d.) A helyiségben végezni kívánt tevékenység megnevezése

e.) A pályázó nyilatkozata a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan

f.) A pályázó bérleti díj ajánlata, amely nem lehet alacsonyabb, a minimális bérleti díjnál,

g.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

h.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.

A pályázati eljáráson minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy, valamint törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet részt vehet, akinek, vagy amelynek köztartozása és az önkormányzattal szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

Pályázni kizárólag a csatolt pályázati adatlap kitöltésével lehetséges!

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a.) 30 napnál nem régebbi NAV-igazolása, hogy az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban  történő szereplésről  szóló igazolása. b.) nem természetes személy pályázó esetén:

 • harminc napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája,
 • átlátható szervezetekre vonatkozó megfelelésről szóló

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.

A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

Egyéb információk:

a.) Az épületben csak olyan tevékenység folytatható, amely nem jár az épület szerkezeti átalakításával.

b.) A nyertes ajánlattevő köteles bérlői felelősségbiztosítást kötni.

c.) Az ingatlanban végzendő tevékenység csak jogerős hatósági engedély, telepengedély köteles tevékenység a telephely engedélyezését követően, valamint működési engedély birtokában folytatható.

Pályázati anyag nyomtatványainak kikérése, benyújtásának módja:

Az érdeklődő vállalkozások a pályázati adatlapot a benyújtási határidőig a palyazati.re ferens@kisszallas.hu email címről kérhetik ki.

A pályázók a Pályázati adatlapot és mellékleteit 2021. november 18-án 24.00 óráig nyújthatják be a palyazati.referens@kisszallas.hu email címre. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Döntés az ajánlatokról:

A beérkezett ajánlatokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 2021. november 25-ig. A résztvevő ajánlattevők az eredményről email-en kapnak tájékoztatást 2021. november 29-én 16.00 óráig.

A nyertes ajánlattevőkkel az Önkormányzat a pályázati Irányító Hatóság jóváhagyását követő 30 napon belül bérleti szerződést köt.

Időjárás előrejelzés
e-Ügyintézés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép