e-Ügyintézés
Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2024. április
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Kisszállás Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kisszállás Község Önkormányzata háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Petőfi utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása tartósan betöltetlen háziorvosi praxisban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és a feladat-ellátási szerződés az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem,
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet,
 •       orvosi diploma, az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       egészségügyi alkalmassági igazolás,
 •       MOK tagság igazolás,
 •       iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló iratok másolata,
 •       részletes szakmai önéletrajz,
 •       pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülés keretében kéri
 •       pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •       a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozsnyai Attila polgármester nyújt, a 20/928-58-75 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Kisszállás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6421 Kisszállás, Fő utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1511-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos (egészségügyi szolgálati jogviszonyban, vagy vállalkozási formában), vagy
 •       Elektronikus úton Rozsnyai Attila polgármester részére a kszallaspolghiv@t-online.hu E-mail címen keresztül, vagy
 •       Személyesen: Rozsnyai Attila polgármester, Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Fő utca 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat megismerését és személyes egyeztetést követően a pályázatokat Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el soron következő ülésén. (Asszisztens személye biztosított). Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 25.

kozigallas.gov.hu pályázat!

Időjárás előrejelzés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép