Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2023. február
h K s c p s v
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Pályázati felhívás ingatlan bérbeadására

az iparterületen elhelyezkedő gazdasági épületének bérbeadására

Az Önkormányzat nyílt pályázati felhívást tesz közzé, a Kisszállás belterületén a Fő utca 9. szám alatti 30 m2 területen elhelyezkedő gazdasági épületének hosszú távú bérleti konstrukciójára.

Hasznosítási cél: gazdasági tevékenység elindítása a területen olyan vállalkozások közreműködésével, melyek gazdaságélénkítő szerepet képesek vállalni Kisszálláson.

Bérelhető épület:

  1. számú épület, 30 m2 alapterületű épület, 509/5 hrsz.

Bérleti időszak: határozott időre, max.: 2 év

Minimális bérleti díj összege: bruttó 833,- Ft/m2/hó

A helyiségek helyszíni megtekintésének időpontja: előzetes telefonos egyeztetés alapján Kiss Tibor 70/456-69-64 és Rozsnyai Attila 20/ 928-58-75

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a.) Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).
b.) Nem természetes személy pályázó esetén:
– cégnév, adószám, székhely, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
– nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.
c.) A megpályázott ingatlan adatai
d.) A helyiségben végezni kívánt tevékenység megnevezése
e.) A pályázó nyilatkozata a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan
f.) A pályázó bérleti díj ajánlata, amely nem lehet alacsonyabb, a minimális bérleti díjnál,
g.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
h.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.

A pályázati eljáráson minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy, valamint törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet részt vehet, akinek, vagy amelynek köztartozása és az önkormányzattal szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

Pályázni kizárólag a csatolt pályázati adatlap kitöltésével lehetséges!

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a.) 30 napnál nem régebbi NAV-igazolása, hogy az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.
b.) nem természetes személy pályázó esetén:
– harminc napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája,
– átlátható szervezetekre vonatkozó megfelelésről szóló nyilatkozat.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.

A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

Egyéb információk:

a.) Az épületben csak olyan tevékenység folytatható, amely nem jár az épület szerkezeti átalakításával.
b.) A nyertes ajánlattevő köteles bérlői felelősségbiztosítást kötni.
c.) Az ingatlanban végzendő tevékenység csak jogerős hatósági engedély, telepengedély köteles tevékenység a telephely engedélyezését követően, valamint működési engedély birtokában folytatható.

Pályázati anyag nyomtatványainak kikérése, benyújtásának módja:

Az érdeklődő vállalkozások a pályázati adatlapot a benyújtási határidőig a igazgatas2@gmail.com email címről kérhetik ki.

A pályázók a Pályázati adatlapot és mellékleteit 2022. július 28-án 24.00 óráig nyújthatják be a igazgatas2@gmail.com email címre. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Döntés az ajánlatokról:

A beérkezett ajánlatokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 2022. július 29-ig. A résztvevő ajánlattevők az eredményről email-en kapnak tájékoztatást 2022. augusztus 1-én 16.00 óráig.

A nyertes ajánlattevőkkel az Önkormányzat a pályázati Irányító Hatóság jóváhagyását követő 8 napon belül bérleti szerződést köt.

Adatlap

  1. számú melléklet
  2. számú melléklet
  3. számú melléklet
  4. számú melléklet
  5. számú melléklet
  6. számú melléklet
Időjárás előrejelzés
e-Ügyintézés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép