Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2022. október
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Obester Zsolt

Tisztelt Lakosság!

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendeletében megjelölt célok érdekében

 „Tiszta udvar, rendes ház”

cím adományozásához pályázatot hirdet.

A határidők a következőképpen alakulnak:

 1. pályázatot a jelentkezési/jelölő lapon kell benyújtani május 31-ig a Kisszállás Község Polgármesteréhez postai úton (Kisszállás, Fő u. 28.), vagy elektronikus levélben a kisszallasph@kisszallas.hu címre elküldve.
 1. Az elismerő címek adományozásáról a Képviselő-testület dönt a Jelelő Bizottság javaslata alapján legkésőbb július 31-ig.
 1. A pályázatok eredményét közzé kell tenni az Önkormányzat internetes honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtábláján.
 1. Az elnyert elismerő cím az augusztus 20-i falunapi rendezvény keretében kerül átadásra.

Kérjük, hogy ajánlja a sajátvagy a barátja, szomszédja, ismerőse házát a cím elnyerésére, ha a ház és annak környezete a rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelel.

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet évente legfeljebb egy pályázóilletve jelölt nyerheti el.

Az elismerés formája a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm x 30 cm nagyságú, a település címerét ábrázoló, falra szerelhető kerámia tábla; valamint egyszeri díjazás is adható.

További információért a Hivatal titkárságán (06-77/557-020 22-es mellék) lehet érdeklődni.

A jelentkezési lap a linkre kattintva elérhető.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk, hogy a településen az Ön(ök) által is jelzett áramkimaradás megszüntetésével kapcsolatban eddig és jelenleg is mit végeztek/végeznek munkatársaink időrendi sorrendben, hogy mihamarabb helyreállítsák a szolgáltatást.

 • A Kisszállás települést ellátó Mélykút 20 kV-os hálózaton tegnap délután egy hibás hálózati elemet, törött szigetelőt cseréltek az NKM Áramhálózati Kft. üzemeltető szerelői. Ezáltal a rövid idejű üzemzavarok megszűntek.
 • Éjszaka 22 órakor, azonban egy tartós földzárlatú üzemzavar keletkezett a hálózaton.
 • A készenlétes kollégák azonnal megkezdték a hibás hálózat leszakaszolását, majd a hálózat bejárást követően a szakaszos visszakapcsolásokat, melyek eredményesnek bizonyultak.
 • A tartós földzárlat megszűnt és a teljes hálózatszakaszon zavartalanná vált a villamos energia ellátás.
 • Sajnos ma reggel ismételten földzárlat jelentkezett a hálózaton.
 • Munkatársaink jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak a hiba okának mielőbbi feltárásán és megjavításán.

Mindent elkövetünk, hogy az üzemzavarokat okozó hibát véglegesen elhárítsuk és ügyfeleink zavartalan villamosenergia ellátását biztosítsuk.

Addig is a településen élő ügyfeleink szíves türelmét és megértésüket kérjük!

Tisztelettel:

ORMÓDI Béla
önkormányzati kapcsolattartó
Önkormányzati Kapcsolatok Osztály
Hálózati szolgáltatások igazgatóság
Infrastruktúra vezérigazgató helyettesség

Kijárási korlátozás pontjai:

1§ Mindenki köteles más emberek.kel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, ezt a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3§ A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4§ A 3. § szerinti alapos indok:

 1. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 2. napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 3. az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 4. az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint
 5. a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 6. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 7. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 8. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 9. a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 10. a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 11. a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 12. az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 13. a dohányboltban történő vásárlás,
 14. a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 15. a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 16. a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 17. a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 18. a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 19. az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 20. a szülői jogok és kötelezettségek,
 21. a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

5§ Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

6§ (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

7§ Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

8§ (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
(2) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

9§ (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

10§ (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

11§ Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

Kormány rendelete a kijárási korlátozásról írott formában!

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került elrendelésre – az önkormányzatnak továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről szóló törvény 21. §-a szerint az intézményi gyermekétkeztetést.

A kisszállási óvodába és iskolába járó gyermekek tekintetében az önkormányzat kérte a szülők arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt, gyermekük részére igénylik-e az étkeztetést. A beérkezett igénylőlap alapján az igényelt étkeztetés folyamatosan zajlik (házhoz-szállítva).

A más településen intézményi, tanuló jogviszonnyal rendelkező bölcsődés, óvodás, általános és középiskolás intézménybe járó gyermekek részére, az adott település önkormányzatának kötelessége biztosítani az étkeztetést.

Az optimális és ésszerű feladatellátás érdekében a lakhely szerinti önkormányzatra (Kisszállás) hárul a feladat, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt gondoskodjanak azon gyermekek étkeztetéséről is, akik más településen rendelkeznek intézményi, tanulói jogviszonnyal, azonban a földrajzi távolság miatt ott nem tudják igénybe venni az étkezést. Sajnos ezidáig egyetlen önkormányzattól sem kaptunk megkeresést a gyermekétkeztetés biztosítására, de Kisszállás község Önkormányzatának fontos, hogy ezen a gyermekek se maradjanak ellátás nélkül.

A fentiek alapján kérem a kedves szülők arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a más településen jogviszonnyal rendelkező gyermekük részére igényelnek-e;

 • bölcsőde, óvoda, általános iskola esetében tízórait, ebédet és uzsonnát,
 • középiskolás intézmény esetében ebédet,

a veszélyhelyzet időszaka alatt.

Az Ön által aláírt igénylőlapot szükséges eljuttatni a Polgármesteri Hivatalhoz a kisszallas.penzugy@gmail.com e-mail címre. További információt Nagyné Szabó Erzsébet tud adni a 70/456-09-27-es telefonszámon. Az igénylőlap letölthető a  https://kisszallas.hu/gyermeketkeztetes-igenyles/ oldalról.

A korábban megállapított gyermekvédelmi kedvezmények ebben az időszakban is érvényben maradnak, de az érvényesítési szándékot szükséges jelezni és igazolni. Az étkeztetésre vonatkozó igényét az alábbi nyilatkozat mielőbbi visszajuttatásával tudja jelezni. Önkormányzatunk a konyha felújítási időszaka alatt egy kiskunhalasi intézménytől vásárolja meg az ételt. A gyermekétkeztetésben az étel mindenkori térítési díja a nyersanyag költség általános forgalmi adó nélkül. Az önkormányzati konyha újranyitását követően a helyben számított nyersanyag költség lesz a térítési díj.

Óvodai tízórai, bruttó:                                                 110 Ft/fő/nap
Óvodai ebéd, bruttó:                                                   224 Ft/fő/nap
Óvodai uzsonna, bruttó:                                                95 Ft/fő/nap
Általános iskolai tízórai, bruttó:
       1. korcsoport 130 Ft/fő/nap
       2. korcsoport 140 Ft/fő/nap
Általános iskolai ebéd, bruttó:
       1. korcsoport 319 Ft/fő/nap
       2. korcsoport 319 Ft/fő/nap
Általános iskolai uzsonna, bruttó:
       1. korcsoport 119 Ft/fő/nap
       2. korcsoport 140 Ft/fő/nap
Középiskolai ebéd, bruttó:                                          365 Ft/fő/nap

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának veszélyhelyzetre vonatkozó útmutatása szerint, az étkeztetésben a helyben fogyasztást és az étel elvitelének lehetőségét meg kell szüntetni. Az étkeztetés biztosítását minden esetben kiszállítással kell megvalósítani, lehetőség szerint egyszer használatos edényekben. Az edények (egyszer-többször használatos) beszerzése a készlethiány miatt akadályba ütközhet, de az önkormányzat arra törekszik, hogy az étel kiszállítását folyamatosan biztosítsa.

Igénylőlap letölthető formátumban!

Tájékoztató írott formátumban

Időjárás előrejelzés
e-Ügyintézés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép