Időkép Kisszállásról
Időjárásállomás
Archívum
Kisszállási Naptár
2022. szeptember
h K s c p s v
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Kisszállás Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. szeptember 01 – 2027. július 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. szeptember 01 – 2027. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Fő utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, szakszerű és törvényes működtetése, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodai nevelés megszervezése, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett, kapcsolattartása fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, szakirányú főiskolai végzettség,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§. (1) a) meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •       A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejű pedagógus munkakörben történő alkalmazás,
 •       Pedagógus munkakörben szerzett – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 •       magyar állampolgárság,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 •       részletes szakmai önéletrajz,
 •       előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 •       végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 •       pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról
 •       a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozsnyai Attila polgármester nyújt, a 20/928-58-75 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Kisszállás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6421 Kisszállás, Fő utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1211/2022 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető, vagy
 •       Elektronikus úton Rozsnyai Attila polgármester részére a kszallaspolghiv@t-online.hu e-mail címen keresztül, vagy
 •       Személyesen: Rozsnyai Attila polgármester, Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Fő utca 28.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelményeknek egyaránt megfelel és határidőn belül benyújtásra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. A döntéshozó a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 25.

kozigallas.gov.hu pályázat!

Időjárás előrejelzés
e-Ügyintézés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép