Archívum
Kisszállási Naptár
2021. november
h K s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

november 2021 hónap bejegyzései

Elfogadta Rozsnyai Attila polgármester meghívását és részt vett a Képviselő-testület november 25-i soros ülésén Dr. Tartott Zsolt r. alezredes a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője és Szűcs Tamás r. zászlós körzeti megbízott. A közbiztonság aktuális helyzetéről szóló napirend kapcsán elhangzott, hogy 2022. január 1-napjától ismét kettő körzeti megbízott munkájára számíthat a település.

A közbiztonság helyzetének javítása érdekében megerősített rendőri jelenlétet biztosít a kapitányság. A rendőrség arra kéri továbbá a lakosságot, hogy minden szabálysértésre, bűncselekményre utaló információt osszon meg a hatósággal.

Régóta szeretne környezet- és pénztárca kímélő, ugyanakkor energiahatékony megoldásokat bevezetni otthonába?

Megjelent a „Lakossági napelemes rendszerek és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” pályázati felhívás, amely kifejezetten családi házak, magánszemélyek részére nyújt 100%-os támogatást annak érdekében, hogy áramszámlája akár 0 Ft-ra csökkenhessen.

Vissza nem térítendő támogatási forma, önerő nélkül!

A támogatás keretében az alábbi két lehetőség közül egy választható:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzónapelemes rendszer létesítése maximum 2 900 000 Ft összeghatárig,
 2. Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, és a fűtésirendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tárolóval ésnyílászáró cserével maximum 11 300 000 Ft összeghatárig

Mi, a FÓKUSZBAN 2002 Bt. 2003-ban alakult, évtizedes szakmai referenciával rendelkező pályázatírói és projektmenedzsmenti tevékenységű vállalkozásként segítünk Önnek a pályázattal járó adminisztrációs terhek csökkentésében.

Felkészült szakmai csapatunkkal, jól felszerelt 150 m2-es irodánkban, korszerű informatikai berendezésekkel és komoly referenciákkal rendelkezve kívánjuk segíteni munkájukat.

Szeretne Ön is plusz forráshoz jutni céljai érdekében?

Töltse ki az alábbi linken elérhető adatlapot, amelyet juttasson vissza számunkra személyesen, elektronikusan vagy telefonon érdeklődve az alábbi elérhetőségeink bármelyikén, és kollégáink készségesen válaszolnak felmerülő kérdéseikre is!

FÓKUSZBAN 2002 Bt.
4026 Debrecen, Péterfia u. 47.
pfokuszban@gmail.com
kovfokuszban@gmail.com
+36 20 291 06 01
+36 70 949 74 44

 

Regisztrációs és adategyeztető lap

A FÓKUSZBAN 2002 Bt.-ről

Napelemes árajánlat

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, mint eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság, az alábbi térkép szerint 2021. november 18. nappal, majd azt 2021. november 22. napján felülvizsgálva Bács-Kiskun megyében a madárinfluenza miatt elrendelt megfigyelési és védőkörzetet az alábbi településekre kiterjedően állapítja meg:

A település határán a fő közlekedési utakon „Védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt” feliratú táblát kell elhelyezni.

A védőkörzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra / háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket rendelem el:

 • A védőkörzetben elhelyezkedő gazdaságokban minden baromfiállományt és egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem megoldható, vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, azokat a gazdaság valamely más helyén kell elkülöníteni, úgy, hogy ne érintkezhessenek a gazdaságban található többi baromfi-állományaival vagy más, fogságban tartott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal.
 • A baromfi-állományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.
 • A gazdaságok be-és kijáratánál járművek- és személyek fertőtlenítésére alkalmas eszközt és fertőtlenítőszert kell elhelyezni.
 • A baromfitartó gazdaságokkal érintkezett bármilyen eszközt, járművet, beleértve a gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek járműveit is, haladéktalanul takarítani, fertőtleníteni kell.
  A személy- és gépjármű forgalmat lehetőség szerint minimalizálni kell.
 • A baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, valamint a hús, takarmány, trágya, hígtrágya és alom, és minden más, vírussal történt fertőzésre gyanús dolog vagy anyag szállítására használt járművet és eszközt a használatuk után azonnal takarítási, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.
 • A gazdaságba be- vagy onnan kilépő személyeknek be kell tartaniuk a madárinfluenza terjedésének megakadályozását célzó járványvédelmi intézkedéseket, különös tekintettel az alábbiakat:
  • öltözet cseréje a gazdaságban tartózkodásra, vagy teljes egyszer-használatos vagy fertőtleníthető védőruházat viselése,
  • a gazdaság bejáratában kéz- és lábfertőtlenítés,
  • a látogatási naplóba a gazdaságba belépő minden személy adatainak bejegyzése.
 • A gazdaságba csak engedéllyel vihető be baromfi, más, fogságban tartott szárnyas, valamint háziasított emlős. Ez a korlátozás nem vonatkozik azokra az emlősökre, amelyeknek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek háztáji baromfival vagy más, fogságban tartott szárnyassal és nincs hozzáférésük olyan ketrechez vagy területhez, ahol ilyen baromfit vagy fogságban tartott madarat tartanak.
 • A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az alábbiakra:
  • a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 20%-ot,
  • a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meghaladja az 5%-ot,
  • egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,
  • bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet vagy kórbonctani elváltozást a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell a járási hivatalnak.
 • Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell. A védőkörzet területéről állati hullák kiszállítása közvetlen ártalmatlanítás céljára hivatalom kérelemre engedélyezheti.
  A védőkörzetben lévő gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásából származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele vagy szétszórása. Hivatalom engedélyezheti azonban a trágya vagy hígtrágya kijelölt telepre történő szállítását a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés célját szolgáló köztes tárolás céljából.
 • A védőkörzet területén tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése.
 • A védőkörzet területén tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából történő szabadon engedése.
 • A védőkörzet területén belül tilos – a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő szállítás kivételével – a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, tojás és a baromfi vagy más madarak hulláinak gazdaságokból az utakon történő és vasúti szállítása. A szállítási tilalom nem vonatkozik a védőkörzeten közúton vagy vasúton történő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra.

Elrendelő határozatok írott formában:

Megfigyelési körzet elrendelése

Védőkörzet elrendelése

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt időszakban a zöldhulladék elszállítással kapcsolatban több lakossági panasz is érkezett az önkormányzathoz. A panaszokat az önkormányzat továbbította a közszolgáltatást végző FBH-NP Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) felé, és az alábbi válaszokat és tájékoztatást kaptuk:

 • A zöldhulladék elszállítására szolgáló zsákokat továbbra is az elszállítást végző szakemberek pótolják a náluk lévő készlet erejéig, ezen felül a Polgármesteri Hivatalnál lerakott készletből lehet tartalék zsákot igényelni.
 • A Hivatali zsákkészlet a vírushelyzetből eredő utánpótlási és munkaerő-hiányból adódó problémák miatt az utóbbi hetekben akadozik, ezért a Szolgáltató a lakosság megértését és türelmét kéri.
 • A fennakadást úgy tudja korrigálni a Szolgáltató, hogy szállítási alkalmanként és felhasználási helyenként MAXIMUM 4 DB ingyenes zsákot ad az igénylőknek a legutolsó kiegyenlített számla bemutatása ellenében. Az ügyintézésben a Hivatal együttműködését kérte a Szolgáltató.
 • A július 1. óta módosult a szolgáltatási szerződés. A módosítás alapján minden zöldhulladék szállítási napon egy felhasználási helyen MAXIMUM 4 DB zöldhulladékos zsák elszállítása áll a szolgáltató módjában. Ezen felül vásárolhat az ingatlan-tulajdonos kék színű kiegészítő zsákot 289 Ft+ Áfa díj ellenében a Hivatalnál.
 • A zöldhulladékot mind a „régi” átlátszó, mind az „új” zöld zsákban elszállítják.
 • A metszett kötözött rőzse elszállítása továbbra is változatlan szabályok mellett történik.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), mint eljáró hatóság a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma, a továbbiakban: FD zárlati károsító) zárlati károsító okozta fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében, a 2021. évi zárlati károsító felderítés eredménye alapján az alábbi növény-egészségügyi zárlati és kötelező növényvédelmi intézkedéseket hozza a fertőzésveszélynek kitett szőlőnövényt és szőlő-szaporítóanyagot termő ingatlanokra, valamint az azokon található szőlő ültetvényekre és szőlőnövényekre vonatkozóan:

I.
A 2021. évi zárlati károsító fertőzés miatt a Tompa 063/9 hrsz.-ú, 1.070 m2 nagyságú, valamint Tompa 085/28 hrsz.-ú, 3.953 m2 nagyságú területeken található, laborvizsgálattal megerősítetten FD zárlati károsítóval fertőzött 2 db szőlőtőke körüli, 1 km sugarú körben található területeket
fertőzött területté jelöli ki.

II.
A 2021. évben zárlati károsító fertőzések nyomán kijelölt fertőzött területek határaitól számított 3 km sugarú körzetében található területeket, beleértve az ott található települések – Kisszállás, Kelebia, Mélykút – érintett területeit azok bel- és külterületi ingatlanait
védő (puffer) zónává jelöli ki.

III.
A fertőzött területeket és a védő (puffer) zónát együttesen körülhatárolt területnek jelöli ki.

Elrendelő határozat írott formában!

Tájékoztató

EBOLTÁS

Dr. Márton Ferenc állatorvos Kisszállás községben a veszettség elleni 2021. évi összevezetett eboltást és féregtelenítést, az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályok betartása mellett az alábbi helyeken és időpontban tartja meg.

2021. november 19. /péntek/

9.00-10.00 óra – Almajor/Vágóhíd mellett/

10.00-11.00 óra –Újfalu /Vízmű előtt/

11.00-12.00 óra – Négyestelepi bolt

12.00-órától – Sebők tanya

2021. november 20. /szombat/

8.00-10.00 óra – Zöldfa és Kossuth u. sarok

10.00-12.00 óra – Rákóczi és Május 1. u. sarok

12.00-órától – Árpád u. 9. sz. előtt

2021. november 27. /szombat/

8.00-10.00 óra – Sportpálya

 10.00-órától – Kossuth és Deák F. u. sarok

 

Az oltás és a féregtelenítés díja: 5.000 forint

Oltani csak chippel már megjelölt ebet lehet, melynek díja: 5.000 forint

KÉRJÜK, HOGY A KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL!

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet értelmében, minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonos köteles veszettség ellen beoltatni. A 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet 8.§ (2) értelmében kötelező minden eb féregtelenítése, a zoonózisok megelőzése érdekében. A 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet értelmében KÖTELEZŐ AZ EBEK MICROCHIPPEL TÖRTÉNŐ JELÖLÉSE.

FENTI KÖTELEZETTSÉGEK ELMULASZTÁSA ESETÉN AZ ÁLLATTARTÓVAL SZEMBEN SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KELL INDÍTANI!

Kisszállás, 2021. november 8.

Dr. Márton Ferenc sk.                                                                      Csiszár Csaba sk.

állatorvos                                                                                            jegyző

Pályázati felhívás ingatlan bérbeadására

az iparterületen elhelyezkedő gazdasági épületének bérbeadására

Az Önkormányzat nyílt pályázati felhívást tesz közzé, a Kisszállás belterületén a Fő utca 9. szám alatti 126 m2 területen elhelyezkedő gazdasági épületének hosszú távú bérleti konstrukciójára.

Hasznosítási cél: gazdasági tevékenység elindítása a területen olyan vállalkozások közreműködésével, melyek gazdaságélénkítő szerepet képesek vállalni Kisszálláson.

Bérelhető épület:

 1. számú épület, 126 m2 alapterületű 509/5/A hrsz. (beépített vegyes tüzelésű kazán, csatorna, víz, villany, gáz) öt darab külön bérelhető helyiség közös mosdóval
  • A/1 számú helyiség: 14,66 m2
  • A/2-3 számú helyiségek: összesen: 18,93 m2 (7,91+11,02 m2) , külön mosdóhelyiséggel, egyben kivehető
  • A/4 számú helyiség: 14,64 m2
  • A/5 számú helyiség: 21,11 m2

Bérleti időszak: határozott időre, max.: 2 év

Minimális bérleti díj összege: bruttó 700,- Ft/m2/hó, A bérleti díj nem tartalmazza az épület rezsiköltségeit. A rezsiköltségek megfizetése a bérlőt terhelik.

A helyiségek helyszíni megtekintésének időpontja: előzetes telefonos egyeztetés alapján Kiss Tibor 70/456-69-64 és Rozsnyai Attila 20/ 928-58-75

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a.) Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).

b.) Nem természetes személy pályázó esetén:

 • cégnév, adószám, székhely, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
 • nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem

c.) A megpályázott ingatlan adatai

d.) A helyiségben végezni kívánt tevékenység megnevezése

e.) A pályázó nyilatkozata a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan

f.) A pályázó bérleti díj ajánlata, amely nem lehet alacsonyabb, a minimális bérleti díjnál,

g.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

h.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.

A pályázati eljáráson minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy, valamint törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet részt vehet, akinek, vagy amelynek köztartozása és az önkormányzattal szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

Pályázni kizárólag a csatolt pályázati adatlap kitöltésével lehetséges!

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Időjárás előrejelzés
e-Ügyintézés
KÖFOP Pályázatok
Oldaltérkép