Archívum

Kisszállási Naptár

2019. május
h K s c p s v
« ápr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Gravityscan

Gravityscan Badge

Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

  1. §

 

A R. 4. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki;

 

„(5) A tanyagondnok által vezetett tevékenységnaplóban a szolgáltatást igénybevevő általi aláírás nem szükséges. ”

 

  1. §

 

 

A R. 5. §-a az alábbi (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul;

 

„ Szociálisan rászorult különös tekintettel

  1. aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
  2. egészségi állapota alapján, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy
  3. fogyatékossági támogatásban részesülő személyek, vagy
  4. szenvedélybetegek és
  5. a szolgáltatást igénybe vevő személy, akinek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.”

 

3.§

 

A R. 5. §-a (7) bekezdéssel egészül ki;

 

„ (7) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak igazolására személyi igazolvány bemutatása szükséges.”

 

4.§

 

A R. 2. számú melléklete (1) bekezdése az alábbira módosul;

 

„ (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja:        455 Ft/ellátási nap”

 

 

 

5.§

 

A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete kerül.

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 

Kispál István                                                      Csíszár Csaba

polgármester                                                            jegyző

 

 

 

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2018. augusztus 31-én kihirdetésre került.

 

 

Csíszár Csaba

jegyző

10-2018.(VIII.31.) ÖR A személyes gondoskodást nyújtó szociális igénybevételéről szóló 7-2015.(III.30.) ÖR módosítása (1)

Oldaltérkép