Pályázati fejlesztések

Archívum

Kisszállási Naptár

2020. október
h K s c p s v
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

2020. évi Önkormányzati Határozatok

1/2020.(I.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. év I. félévre vonatkozó munkaterve
2/2020.(I.30.) A polgármester, a jegyző és a Pénzügyi Bizottság elnökének az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi döntésekről szóló beszámolójának elfogadása
3/2020.(I.30.) Minor Portus Alapítvány (Kisszállás, Fő u. 23.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
4/2020.(I.30.) Kisszállási Polgárőr Egyesület (Kisszállás, Fő u. 35.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
5/2020.(I.30.) Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület (Iskola u. 20-22.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
6/2020.(I.30.) Szociális Alapítvány (Fő u. 23.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
7/2020.(I.30.) Kisszállási Horgász Egyesület (Fő u. 10.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
8/2020.(I.30.) Kisszállási Nyugdíjas Egyesület (Fő u. 10.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
9/2020.(I.30.) Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete Kisszállási Csoport (6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 2.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
10/2020.(I.30.) Kisszállási Sport Club (III. körzet 33.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
11/2020.(I.30.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány (Iskola u. 20-22.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
12/2020.(I.30.) Kisszállási Sport Club (Kisszállás, III. körzet 33.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
13/2020.(I.30.) Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány (Iskola u. 20-22.) 2018. évi támogatás elszámolásáról
14/2020.(I.30.) Polgármesteri Hivatalban 2019. évben igazgatási szünet elrendeléséről
15/2020.(I.30.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárása
16/2020.(I.30.) Rozsnyai Attila polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
17/2020.(I.30.) Napraforgó Óvoda 2020. évi zárva tartási rendjének meghatározásáról
18/2020.(I.30.) Napraforgó Óvoda óvodai felvételre történő jelentkezés időpontjának meghatározása
19/2020.(I.30.) Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési terve
20/2020.(I.30.) A bölcsődei ellátás biztosítása érdekében szükséges intézmény átszervezés
21/2020.(I.30.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
22/2020.(I.30.) Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkcióinak meghatározása
23/2020.(I.30.) A Napraforgó Óvoda törzskönyvi adatiban történt változások meghatározásáról
24/2020.(I.30.) Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításáról
25/2020.(I.30.) Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
26/2020.(I.30.) Döntés „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” – TOP-2.1.3-16 számú felhívás alapján, támogatási kérelem előkészítéséről.
27/2020.(I.30.) A DENT-IN Bt-vel – képviseli Schárer László – fogorvosi alapellátási tevékenység ellátására vonatkozó Egészségügyi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
28/2020.(I.30.) Összegzés, és kivitelező kiválasztása a Wifi4EU pályázat beszerzési eljárás tárgyában
29/2020.(I.30.) Döntés „Kisszállási óvoda felújítása és bővítése” projektben felsorolt óvodai eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárásban
30/2020.(I.30.) ISOBAU-MONTAGE KFT – ÁCS AUTÓ KFT helyiség – bérleti kérelmének jóváhagyása
31/2020.(I.30.) Birkás Zoltán (Kisszállás, Zöldfa u. 32.) önkormányzati tulajdonú, beépítetlen területek földbérleti díjának csökkentéséről
32/2019.(II.21.) Gyermek és szociális intézményi nyersanyagnorma felülvizsgálata
33/2020.(II.20.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződések jóváhagyása
34/2020.(II.20.) Rozsnyai Attila polgármester szavazásból történő kizárása
35/2020.(II.20.) A polgármester 2020. évi cafetéria keretösszege megállapításáról
36/2020.(II.20.) Malustyik László Attila alpolgármester szavazásból történő kizárása
37/2020.(II.20.) Malustyik László Attila alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról
38/2020.(II.20.) Képviselői tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
39/2020.(II.20.) Kisszállás Község Önkormányzata 2020-23. évi középtávú terve
40/2020.(II.20.) Kisszállás Önkormányzati Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
41/2020.(II.20.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
42/2020.(II.20.) Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása
43/2020.(II.20.) Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójáról
44/2020.(II.20.) Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervéről
45/2020.(II.20.) Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi szolgáltatási és továbbképzési tervének jóváhagyása
46/2020.(II.20.) A többcélú óvoda-bölcsőde nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntések
47/2020.(II.20.) Döntés vízkár elhárítási terv elkészítésére vonatkozó ajánlatról
48/2020.(II.20.) Kisszállás, Fő u. 32/4. szám alatti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
49/2020.(II.26.) Magyar Falvak programelemeiből a településre vonatkozó fejlesztési célok meghatározása
50/2020.(III.2.) Döntés TOP-1.4.1-19 kiírásra beadandó MD készítésre vonatkozó beszerzési eljárásban
51/2020.(III.14.) COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos Önkormányzati intézkedések elrendeléséről
52/2020.(III.26.) Fogorvosi beszámoló elfogadásáról
53/2020.(III.26.) Védőnői beszámoló elfogadásáról
54/2020.(III.26.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
55/2020.(III.26.) 2019-2024. évekre szóló gazdasági program elkészítésére vállalkozási szerződés jóváhagyása
56/2020.(III.26.) Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” beszerzésének támogatására pályázat benyújtásáról.
57/2020.(III.26.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés / felújítás anyagtámogatása” pályázat benyújtásáról.
58/2020.(III.26.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról
59/2020.(III.26.) Napraforgó Óvoda óvodai körzethatárának meghatározása
60/2020.(III.26.) Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
61/2020.(III.26.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
62/2020.(III.26.) A vízkár elhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési-szerződés jóváhagyása
63/2020.(III.26.) A gyermekétkeztetés házhoz-szállítási feladatainak ellátásáról szóló szerződés jóváhagyása
64/2020.(III.26.) Javaslat a konyha projekt zárás miatt igénybevett önerő megfizetéséről
65/2020.(III.26.) Kisszállás, Fő u. 32/3. szám alatti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása

2020. évi Polgármesteri Határozatok

A polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat – és hatáskörében eljárva:

1/2020.(III.30.) COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos Önkormányzati intézkedések elrendeléséről
2/2020.(III.30.) Fogorvosi beszámoló elfogadásáról
3/2020.(III.30.) Védőnői beszámoló elfogadásáról
4/2020.(III.30.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
5/2020.(III.30.) 2019-2024. évekre szóló gazdasági program elkészítésére vállalkozási szerződés jóváhagyása
6/2020.(III.30.) Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” beszerzésének támogatására pályázat benyújtásáról.
7/2020.(III.30.) Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati járdaépítés / felújítás anyagtámogatása”  pályázat benyújtásáról.
8/2020.(III.30.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról
9/2020.(III.30.) Napraforgó Óvoda óvodai körzethatárának meghatározása
10/2020.(III.30.) Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
11/2020.(III.30.) Kisszállás Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak meghatározása
12/2020.(III.30.) A vízkár elhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési-szerződés jóváhagyása
13/2020.(III.30.) A gyermekétkeztetés házhoz-szállítási feladatainak ellátásáról szóló szerződés jóváhagyása
14/2020.(III.30.) Javaslat a konyha projekt zárás miatt igénybevett önerő megfizetéséről
15/2020.(III.30.) Kisszállás, Fő u. 32/3. szám alatti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
16/2020.(IV.24.) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról
17/2020.(IV.30.) A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
18/2020.(IV.30.) A közrend és közbiztonság 2019. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
19/2020.(IV.30.) A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kisszállás Község vízellátása és szennyvízelvezetéséről szóló 2019. évi  beszámoló elfogadása
20/2020.(IV.30.) Beszámoló az önkormányzat 2019. évi közmunkaprogramjának teljesüléséről, tájékoztató a 2020. évi közmunkaprogram indításáról
21/2020.(IV.30.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
22/2020.(IV.30.) NetTelTv Kft. -(Kecskemét, Gőzhajó u. 13.)  vel a Wifi4EU pályázathoz a kivitelezői és   üzemeltetési szerződések elfogadása
23/2020.(IV.30.) Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
24/2020.(IV.30.) Kisszállás, Fő u. 32/2. szám alatti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
25/2020.(V.04.) Gyermek és szociális intézményi nyersanyagnorma felülvizsgálata
26/2020.(V.04.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződések jóváhagyása
27/2020.(V.28.) Magyar Falu Program keretében „közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés”  pályázat benyújtásáról
28/2020.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználás elszámolásának elfogadása
29/2020.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
30/2020.(V.28.) Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
31/2020.(V.28.) Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
32/2020.(V.28.) Szociális étkeztetési feladatok 2019. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
33/2020.(V.28.) Beszámoló a I. számú tanyagondnoki körzetben végzett 2019. évi tevékenységről
34/2020.(V.28.) Beszámoló a II. számú tanyagondnoki körzetben végzett 2019. évi tevékenységről
35/2020.(V.28.) Szociális Szolgáltató Központ kisszállási telephelyein végzett szociális intézményi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
36/2020.(V.28.) Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívás közzétételének elhalasztásáról
37/2020.(V.28.) Kisszállás Község Önkormányzata 2020-2024. évek gazdasági programjának meghatározása
38/2020.(V.28.) Belvíz, Helyi Vízkár Védelmi terv elfogadása
39/2020.(V.28.) Pach Pál közterületi fakivágási és útkezelői hozzájárulási kérelme
40/2020.(V.28.) Kisszállás, Fő u. 35/1. szám alatti lakás, bérleti szerződés módosítása
41/2020.(VI.12.) Döntés az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázaton való részvételről, valamint a fejlesztési cél meghatározásáról
42/2020.(VI.12.) Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2021-2027 területfejlesztési programjához
43/2020.(VI.12.) Döntés a MFP-KKE/2020 kódszámú kiírásra beadandó pályázat vonatkozásában pályázati dokumentáció összeállítására, valamint projektmenedzsmenti feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárásban
44/2020.(VI.12.) Intézményen kívüli szünidei közétkeztetési szolgáltatási szerződés jóváhagyása

2020. évi Önkormányzati Határozatok

66/2020.(VI.25.) Kisszállás Község Önkormányzat 2019. évi maradványának jóváhagyása
67/2020.(VI.25.) Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása
68/2020.(VI.25.) Közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyása
69/2020.(VI.25.) Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadása
70/2020.(VI.25.) Szociális tanulmányi ösztöndíj támogatás pályázat kiírása
71/2020.(VI.25.) A 2020. augusztus 20-i falunapi program javaslatok elfogadása
72/2020.(VI.25.) Kisszállás Község Önkormányzat 2020. év II. félévi munkaterve
73/2020.(VI.25.) Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
74/2020.(VI.25.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatásainak átszervezés jóváhagyása
75/2020.(VI.25.) A veszélyhelyzet ideje alatt hozott Polgármesteri döntések jóváhagyása
76/2020.(VI.25.) Kitüntető díjak adományozásáról
77/2020.(VI.25.) “Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozásáról
78/2020.(VI.25.) Trója Antal Kisszállás, Petőfi u. 2. szám alatti lakos lakás kérelméről
79/2020.(VI.25.) Kisszállás, Május 1. u. 23. szám alatti lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
80/2020.(VII.14.) Pályázat benyújtása tanyagondnoki mikrobusz beszerzésére
81/2020.(VII.14.) Kisszállási Polgárőr Egyesület részére a Kisszállás, Fő utca 37. nem lakás céljára szolgáló helyiség használatának biztosítása
82/2020.(VII.14.) Magyar Falu Program keretében “Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” pályázat önerő biztosításáról
83/2020.(VII.14.) Kisszállás, Malom u. 9. szám alatti lakás bérbeadása, valamint a bérleti díj összegének meghatározása
84/2020.(VII.14.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről

 

e-Ügyintézés

Oldaltérkép