Pályázati fejlesztések

Archívum

Kisszállási Naptár

2020. március
h K s c p s v
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

március 2020 hónap bejegyzései

Kijárási korlátozás pontjai:

1§ Mindenki köteles más emberek.kel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, ezt a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3§ A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4§ A 3. § szerinti alapos indok:

 1. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 2. napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 3. az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 4. az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint
 5. a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 6. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 7. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 8. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 9. a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 10. a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 11. a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 12. az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 13. a dohányboltban történő vásárlás,
 14. a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 15. a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 16. a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 17. a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 18. a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 19. az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 20. a szülői jogok és kötelezettségek,
 21. a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

5§ Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

6§ (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

7§ Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

8§ (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
(2) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

9§ (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

10§ (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

11§ Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

Kormány rendelete a kijárási korlátozásról írott formában!

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került elrendelésre – az önkormányzatnak továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről szóló törvény 21. §-a szerint az intézményi gyermekétkeztetést.

A kisszállási óvodába és iskolába járó gyermekek tekintetében az önkormányzat kérte a szülők arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt, gyermekük részére igénylik-e az étkeztetést. A beérkezett igénylőlap alapján az igényelt étkeztetés folyamatosan zajlik (házhoz-szállítva).

A más településen intézményi, tanuló jogviszonnyal rendelkező bölcsődés, óvodás, általános és középiskolás intézménybe járó gyermekek részére, az adott település önkormányzatának kötelessége biztosítani az étkeztetést.

Az optimális és ésszerű feladatellátás érdekében a lakhely szerinti önkormányzatra (Kisszállás) hárul a feladat, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt gondoskodjanak azon gyermekek étkeztetéséről is, akik más településen rendelkeznek intézményi, tanulói jogviszonnyal, azonban a földrajzi távolság miatt ott nem tudják igénybe venni az étkezést. Sajnos ezidáig egyetlen önkormányzattól sem kaptunk megkeresést a gyermekétkeztetés biztosítására, de Kisszállás község Önkormányzatának fontos, hogy ezen a gyermekek se maradjanak ellátás nélkül.

A fentiek alapján kérem a kedves szülők arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a más településen jogviszonnyal rendelkező gyermekük részére igényelnek-e;

 • bölcsőde, óvoda, általános iskola esetében tízórait, ebédet és uzsonnát,
 • középiskolás intézmény esetében ebédet,

a veszélyhelyzet időszaka alatt.

Az Ön által aláírt igénylőlapot szükséges eljuttatni a Polgármesteri Hivatalhoz a kisszallas.penzugy@gmail.com e-mail címre. További információt Nagyné Szabó Erzsébet tud adni a 70/456-09-27-es telefonszámon. Az igénylőlap letölthető a  http://kisszallas.hu/gyermeketkeztetes-igenyles/ oldalról.

A korábban megállapított gyermekvédelmi kedvezmények ebben az időszakban is érvényben maradnak, de az érvényesítési szándékot szükséges jelezni és igazolni. Az étkeztetésre vonatkozó igényét az alábbi nyilatkozat mielőbbi visszajuttatásával tudja jelezni. Önkormányzatunk a konyha felújítási időszaka alatt egy kiskunhalasi intézménytől vásárolja meg az ételt. A gyermekétkeztetésben az étel mindenkori térítési díja a nyersanyag költség általános forgalmi adó nélkül. Az önkormányzati konyha újranyitását követően a helyben számított nyersanyag költség lesz a térítési díj.

Óvodai tízórai, bruttó:                                                 110 Ft/fő/nap
Óvodai ebéd, bruttó:                                                   224 Ft/fő/nap
Óvodai uzsonna, bruttó:                                                95 Ft/fő/nap
Általános iskolai tízórai, bruttó:
       1. korcsoport 130 Ft/fő/nap
       2. korcsoport 140 Ft/fő/nap
Általános iskolai ebéd, bruttó:
       1. korcsoport 319 Ft/fő/nap
       2. korcsoport 319 Ft/fő/nap
Általános iskolai uzsonna, bruttó:
       1. korcsoport 119 Ft/fő/nap
       2. korcsoport 140 Ft/fő/nap
Középiskolai ebéd, bruttó:                                          365 Ft/fő/nap

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának veszélyhelyzetre vonatkozó útmutatása szerint, az étkeztetésben a helyben fogyasztást és az étel elvitelének lehetőségét meg kell szüntetni. Az étkeztetés biztosítását minden esetben kiszállítással kell megvalósítani, lehetőség szerint egyszer használatos edényekben. Az edények (egyszer-többször használatos) beszerzése a készlethiány miatt akadályba ütközhet, de az önkormányzat arra törekszik, hogy az étel kiszállítását folyamatosan biztosítsa.

Igénylőlap letölthető formátumban!

Tájékoztató írott formátumban

Tájékoztatás

Gyermekorvosi rendelés szünetel!

Recept felírás miatt és sürgős esetben hívható a rendelő mobilszáma: 06-30/397-2313

Egészséges csecsemők tanácsadása keddenként zajlik megbeszélés alapján.

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16-ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.
Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.

A teljes cikk

 Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat a koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében, a mai naptól kezdődően, a település frekventált közterületein, fertőtlenítési munkákat végez.

 • A központi buszmegállóban, (váróterem-ajtó, pad, mosdó, kuka) naponta kettő alkalommal: reggel 8 illetve 14 órakor.
 • A külterületi buszmegállók területén naponta egy alkalommal. (pad és kuka)
 • A piactér területén csak piaci napokon lehet kereskedelmi tevékenységet folytatni. (kedd, szombat) Minden piaci nap előtt fertőtleníteni kell a piactér mosdóját, kapuját. Minden árusnak felelősséggel nyilatkoznia kell arról, hogy a szükséges higiéniai feltételeknek megfelel, és azokat a vásárlókkal is betartatja!
 • Az orvosi rendelők fertőtlenítésére fokozott figyelmet fordítanak az ott dolgozók. (kilincsek székek, vizsgáló ágy, wc). A fogorvos a sürgősségi eseteket, rendelési időben ellátja, az időpont egyezetés telefonon történik.
 • A nappali intézményben jelenleg zárt ajtók mögött folyik az étel adagolása, oda idegeneknek belépni TILOS! Az ételszállítással/ételkiosztással foglalkozó személyek részére a szájmaszk és a védőkesztyű használata és a szükség szerinti fertőtlenítés kötelező. Az ebéd helyben fogyasztása a veszélyhelyzet ideje alatt szünetel.
 • A gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat. Az étel kiszállítása érdekében az önkormányzat éthordókat vásárol, amelyek fertőtlenítése a kiosztó helyen történik majd. Az ebédszállító járművek fertőtlenítése (tanyagondnoki busz és kerékpárok egyaránt) a veszélyhelyzet ideje alatt az üzemeltetők napi kötelező feladata.
 • A 65 év feletti étkezők részére, jelenleg egyszer használatos edényben szállítja ki az önkormányzat az ebédet.
 • A Gondozási Központban a látogatás a veszélyhelyzet ideje alatt szünetel.

Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét!

Kisszállás, 2020. március 23.

Rozsnyai Attila sk.                             Csiszár Csaba sk.

Polgármester                                       Jegyző

Az FBH-NP Nonprofit Kft. az MMI. rendeletben foglaltak betartása, a kötelező közszolgáltatás fenntartása érdekében operatív intézkedési tetvet ad ki, melynek a célja a járvány okozta megbetegedések számának minimalizálása, a járvány terjedésének lassítása, valamint a lakosság, illetve a közszolgáltatás ellátását biztosító munkaerőállomány egészségének megőrzése.

A hulladékgazdálkodást érintő egyes változások:

 • Ügyfélszolgálati irodák személyes ügyintézési lehetőségének megszüntetése
 • A szelektív válogatómű leállítása
 • Hulladékudvarok bezárásra
 • A hulladék gyűjtésére szolgáló zsákok személyes átvételének felfüggesztése
 • A hulladékkezelő telepekre történő beszállítások, valamint az onnan történő kiszállítások során alkalmazandó beléptetési rend szigorítása
 • Kórházakból származó hulladék elkülönítetten történő gyűjtése
 • Házhoz menő lomtalanítás ideiglenes felfüggesztése

Teljes tájékoztató az alábbi linken olvasható.

A naprakész intézkedési terv a www.fbhnpkft.hu oldalon érhető el.

Március 16-tól a gyermekorvosi ellátás szerkezete változik a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében!

Lázas, hurutos gyermekkel a rendelőbe ne jelenjenek meg!!
Telefonon vegyék fel a kapcsolatot velünk minden esetben (betegség és receptigény kapcsán is)!
tel: 06-30/397-2313
06-77/740-741

Orvossal tartott konzultációs idők:
KISSZÁLLÁS :
hétfő : 13 – 14 óráig
szerda : 13 – 14 óráig
csütörtök : 13 – 14 óráig
Konzultációs orvos: dr. Szarvas Gyula

Megértésüket köszönjük!

Kedves Szülők/ Várandósok!

A kialakult helyzetre való tekintettel a védőnői tanácsadások meg lesznek tartva, azonban senki számára nem lesznek kötelezőek. Aki szeretne tanácsadásra jönni, az kérem, csak egészségesen tegye meg.

Ha a gyermek vagy a szülő köhög, fáj a torka, lázas, folyik az orra stb..  kérem, maradjanak otthon!

Valamint a tanácsadóban egyszerre csak 1 család tartózkodjon, a többiek lehetőleg kint az udvaron várakozhatnak.

Valamint felhívnám a figyelmet a váró teremben található kézfertőtlenítő használatára is.

A gyermekorvos távolléte miatt a kötelező védőoltások megszervezése folyamatban van.

Helyettes gyermekorvos: Dr. Szarvas Gyula

Visszavonásig a védőnői családlátogatások többségében online vagy telefonos formában fognak zajlani (telefon, e-mail, messsenger, facebook stb..)

Telefonos elérhetőség: 06-30/233-16-50

Megértéseteket köszönöm!

Nagy Anita

védőnő

Tisztelt Kisszállási Polgárok!

Kedves Testvérek!

A Püspöki Kar Közleményét szeretném közzé tenni. Illetve a Kisszállási Egyházközség konkrét rendelkezéseit.

Mivel nem tarthatunk nyilvános szentmiséket, így vasárnap sem lesz szentmise. A felvett szentmise-szándékot az engedélyezett magán szentmisén mondjuk el.

Határozatlan ideig minden más közös imádság elmarad. Így a keresztút, litánia, keresztelés, esküvő. A nagyböjti lelkigyakorlat is elmarad.

Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

Írásban mellékelve

e-Ügyintézés

Oldaltérkép